Kasudibyane kang Namur Laku (11)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 140 kali

Warga desa iku rumangsa ketrucut omongan. Merga dikayangapa wae sing diarani sesepuhe desa mono wong kang elmune ngluwihi tinimbang warga umume. Ya elmu kanuragan, ya elmu kawruh agal alus. Nanging wektu kuwi sa-jake sesepuh desa mau kaya wis ora bisa menehi pamudharan kasangsa-rane warga ing babagan larang ba-nyu. Yen nganti diweruhi dening wong liya desa, awit wis ngerti me-nawa wong kang melu leren takon akeh-akeh mau dudu wong desa kang klebu tlatah kono, mula aja nganti sing dadi sesepuhe desane mau diremehake merga ora bisa ngentasake kasangsarane wong sadesa.

Wong lelaku kuwi meneng sedhela, nanging banjur ngucap gawe sing padha ora nerusake gunem mau ngrungokake kanthi sajak migatekake, “Ngaten lho Ki Sanak sedaya, kula mireng menawi dhusun mriki pendhak mangsa ketiga awis toya, kadospundi sengsaranipun tiyang dhusun mriki kula saged mangertosi. Mila, menawi sampeyan sedaya purun nedahaken sesepuhipun dhusun mriki, kula mangke mbokmenawi saged urun pamanggih amrih kasengsaran tiyang dhusun mriki mboten kedlarung-dlarung. Sinten ngertos, mangke kula saged...”

Tekan kono anggone caturan wis diendheg dening salah sijine warga kang sajak ngerti karepe wong neneka kuwi, “Inggih, kula ngertos.”

 Sawise ngucap ngono warga desa iku banjur bisik-bisik lan rowange. Sing dibisiki mesem karo manthuk-manthuk. Sing mbisiki banjur ganti omong karo wong lelaku kuwi, “Nggih, mangga kula tedahi sesepuhe dhusun.”

Wong lelaku mau rumangsa bakal ketemu wong kang dianggep sesepuhe desa kono lan bisa oleh keterangan luwih jlentreh. Wong lelaku iku kober malah tawa-tawa ngrewangi mikul bumbung banyu, kepengin ngentheng­ake sesanggane wong-wong desa kuwi.

“Sinambi mbacutaken lampah, mangga kula gentosi. Sinten ingkang sampun sayah, mboten punapa-punapa kok.”

Salah sijine sing mikul grenengan karo kancane sing jenenge Sariman. “Man, jarene awakmu rada ora penak, direwangi Mase iki wong sajake kepengin ngrasakne mikul bumbung.”

“Ya wis. Mangga Mase, ning awrat lho,” ujare Sariman.

Warga desa iku gumun, awit tangkebe lelaku kuwi mriyayeni najan menganggone prasaja. Solah bawa lan omongane ora bisa dicolong. Genah dudu wong padesan umume. Sajake oleh nggenteni mikul bumbunge Sariman kok sajak penak wae, kaya ora mikul barang abot.  Lakune barang ya rikat. Ning kabeh mau mung dibatin, ora wani ngomong apa-apa.

Saya gumun maneh bareng wong anyar katon kuwi tawa-tawa nggenteni kanthi gentenan kabeh direwangi mikul bumbung. Embuh kena prabawane apa, kok ya manut bae ngiyani tur maneh ya kebeneran ana sing ngrewangi nyuda abote sanggan mikul bumbung loro isi banyu kebak, kathik panggonan sing dituju isih adoh.

Tekan dalan nikung, warga desa kuwi aweh weruh marang……..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa ngajeni, mula aja tau ngina.

Klik

KENYA MAIN TONG SETAN

Pemain tong setan biyasane wong lanang, nanging ing kene sing main sawijining wanita yakuwi kang jenenge Karmila Purba. Kenya umur 18 taun asal Pematang Siantar, Sumatra Utara iki cukup kondhang ora mung ing Indonesia, nanging uga ing donya. Iki gara-garane merga aksine diliput dening media asing yakuwi Guardian lan Metro. (d/ist)***

Pethilan

Presiden mundhut motor Royal Enfield Bullet 350 cc

Dadi kelingan esemka…

Tata kelola anggaran olahraga ala

Sabandhing lurus karo prestasine

Kabeh calon kepala daerah nyerahake LHKPN

Perkara datane bener apa ora uru­san mburi