Harbolnas, Saingan Rega Tansaya Panas
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pangudarasa - Dibaca: 34 kali

Ing tengahing sasi Desember, ana dina sing ditetepake minangka dina blanja online nasional, utawa Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional). Ditepakake ing tanggal 12, mula uga kawentar kanthi aran 12-12. Ing tanggal kasebut, sakehing pihak sing nindakake dagang kanthi cara online, menehi poto­ngan rega kanggo dagangane. Kabeh padha gedhe-gedhenan diskon, kanthi pangajap kelarisan.

Pancen wis wiwit sepuluh taun kepungkur, blanja kanthi cara online sumrambah ing masyarakat Nuswantara. Mbiyene isih sethithik uwong sing blanja kanthi cara iki, semono uga sing dodol. Nanging suwening suwe, tansaya akeh pawongan sing nindakake bakulan online.

Teknik dagang sacara online iki uga mundhak ngrembaka. Mbiyene olehe dodolan isih sacara pribadi, ibarate bukak wa­rung dhewe lan langsung “adu arep” liwat internet klawan sing padha tuku. Saiki bisa titip nawakake dagangane liwat lapak umum. Yen diupamakake, titip dagangan ing warung gedhe. Ing kono ana maneka dagangan, sing beda lan uga sing saemper. Sing arep tuku kari milih, luwih seneng sing endi.

Kanggone sing seneng tetuku sacara online, umume saiki padha nyelakake wektu kanggo mbukak akun ing “warung ge­dhe” kasebut. Awit, bisa milih kanthi luwih marem, barang sing arep dituku. Barang padha merk uga ora beda, regane bi­sa kacek, gumantung sing dodol sepira olehe wani mbanting rega.

Ngepasi Harbolnas, bakul sing padha obral diskon dibarengi dening sakehing uwong sing wis siyaga kepengin blanja. Dadi kaya tumbu oleh tutup. Yen dijingglengi ing internet, katon pating kliwere sing tawa dagangan lan sing padha nyaut nenuku.

Asile bisa dadi prayoga nanging uga bisa dadi memala. Apike, amarga bakul sing nduwe dagangan akeh, yen wani aweh potongan gedhe, bisa kelarisan. Bathi sithik-sithik nanging kepayon akeh, gunggunge ya lumayan. Dene kanggone sing butuh tetuku, dadi lan apike amarga antuk sing dipengini kanthi rega miring.

Lha, geneya kok bisa dadi memala? Lan tumrape sapa? Sing utama pancen kanggone masyarakat, sing wis kebacut kepincut marang iming-iming diskon, obral, “cuci gudang”, lsp. Jalaran, ora sethithik sing banjur cal cul olehe ngetokake dhuwit amarga reregan sing murah. Kamangka, yen dipikir maneh, sing dituku iku durung mesthi butuh pokok. Malah, sok sok ya pancen ora butuh. Sidane mung nganggur ngebak-ngebaki papan. Sing kelong ora kebak maneh ya dhompete.

Apamaneh sing olehe padha blanja nganggo kartu kredit. Jenenge kredit mono lak utang. Kaya dene wong ndhudhuk lemah. Tansaya kerep olehe ndhudhuk, luwangane tambah amba lan jero. Mbesuk wayahe kudu nutup, krengkangan golek lemah kareben cukup. Yen isih kurang, ledhok, banjur kena udan, ngecembeng. Bisa ngikis pasitene mbaka sethithik, banjur dadi amba maneh. Iku sing awujud bunga kartu kredit. Adate banjur kepeksane ndhudhuk ing papan liyane kanggo antuk lemah sing bisa nutup. “Gali lobang tutup lobang”, paribasane.

Mula sing prayoga, sanadyan ana diskon gedhen, olehe padha tetuku sing samadya. Yen gelem, padha nggawe ran­cangan dhisik. Barang apa wae sing dadi butuhe, ditulis. Banjur diperang maneh, endi sing pokok, endi sing dudu. Utamakna tuku sing pokok dhisik sadurunge kepincut barang murah na­nging ora patiya butuh. Lan sing ora kena lali, selarasake karo pametune. Nduwene dhuwit pira, ya aja nganti punjul olehe blanja.

Dene kanggone bakul, lha iki.... Sok-sok banjur padha tiba cilaka, amarga ora kabeh wani banting rega. Yen olehe kulakan gedhen (akeh), antuk rega apik, ya bisa adol kanthi bathi sauprit. Nanging sing olehe padha kulakan isih nanggung, arepa mbathi sethithik, sok isih kalah karo sing modhale luwih megung. Iku wis lumrah, ora ing pasar lan warung sanyatane utawa sing “dunia maya”.

Mula ya kudu padha legane, padha pintere. Saiki ayo padha nyawang mengarep. Harbolnas taun ngarep isih suwe. Sing dagang, wiwit nyepakake srana lan cara amrih mbesuk wani saingan olehe dodolan. Dene sing arep padha blanja, wiwit nyelengi. Harbolnas mbesuk bisa tetuku sakehing butuh antuk rega miring, tanpa kanthonge garing. (lie)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa ngajeni, mula aja tau ngina.

Klik

KENYA MAIN TONG SETAN

Pemain tong setan biyasane wong lanang, nanging ing kene sing main sawijining wanita yakuwi kang jenenge Karmila Purba. Kenya umur 18 taun asal Pematang Siantar, Sumatra Utara iki cukup kondhang ora mung ing Indonesia, nanging uga ing donya. Iki gara-garane merga aksine diliput dening media asing yakuwi Guardian lan Metro. (d/ist)***

Pethilan

Presiden mundhut motor Royal Enfield Bullet 350 cc

Dadi kelingan esemka…

Tata kelola anggaran olahraga ala

Sabandhing lurus karo prestasine

Kabeh calon kepala daerah nyerahake LHKPN

Perkara datane bener apa ora uru­san mburi