LSW 51 / 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 36 kali

Ibu Kula Ical

 

Kula Dwi Nugroho agg Polri domisili ing As Pol, asrama Polisi kadipiro Banjarsari Solo. Badhe  ngaturi pirsa, lan nyuwun tulung bab ibu kula ingkang ical sampun watawis setunggal wulan.

 Jlentrehipun makaten : : nalika semanten, mbakyu kula ingkang pidalem ing Bali, tetuwi dateng Solo nuweni keluarga kula inggih nuweni ibu kula punika. Sareng mbakyu kula pamit mantuk, ibu kula kepengin nunut dhateng Bali, kula sakula warga inggih boten nggondheli jalaran sampun kaliyan mbakyu kula.

Dene asmanipun ibu kula Ny.Sri Sudartini Joko Winoto, ibu kula jandhanipun bapak Joko Winoto (+) pensiunan Polri Solo. Menawi mbakyu kula asma Wahyu Ristiyarti Jelis. Pengusaha damel dhompet, bukak toko ing Bali.

Awit sakehing menika, kula nyuwun tulung, lumantar wara-wara ing LSW punika wonten sedherek ingkang pirsa utawi pinanggih kalian ibu kula. Nyuwun tulung sageda dipun titipaken ing kantor pulisi, ingkang celak lajeng kaaturan nilpun dhateng kantor pulisi / As polri mangke badhe kula pethuk. Ngiras pantes plesir dhateng Bali utawi wonten pundi pinanggihipun ibu kula. Kadadosan punika sampun watawis setunggal wulanan. Pramila saestu-saestu kula nyuwun tulung, ageman HP nipun kantun.

Dhumateng para kadang ingkang kersa paring bantuan, sadereng lan sasampunipun kawula atur panuwun ingkang tanpa upami agengipun. Nuwun. (Dwi Nugroho anggota Polri Asrama Polisi Kadipiro Banjarsari  —  Surakarta.)

 

 

PANANGGALAN

Lumantar LSW punika kula nyuwun pirsa babagan ibu kula, Ibu Surati Suharto ingkang seda dinten Rebo Wage 11 Oktober 2017 utawi 21 Muharrom 1439 H. kawula nyuwun pirsa wekdal ingkang paling trep kangge wilujenganipun. Matur nuwun.

Djoko Judasmoro  —  Secang

l   Rebo Wage 11 Oktober 2017 = 19Sura 1951 taun Dal.

      100 dina  :   Kemis Pon 18 Januari 2018

      Pendhak I   : Minggu Pon 30 September 2018

      Pendhak II : Kemis Paing 19 September 2019

      1000 dina   : Senen Pon 6 Juli 2020       --- Red. ---

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa ngajeni, mula aja tau ngina.

Klik

KENYA MAIN TONG SETAN

Pemain tong setan biyasane wong lanang, nanging ing kene sing main sawijining wanita yakuwi kang jenenge Karmila Purba. Kenya umur 18 taun asal Pematang Siantar, Sumatra Utara iki cukup kondhang ora mung ing Indonesia, nanging uga ing donya. Iki gara-garane merga aksine diliput dening media asing yakuwi Guardian lan Metro. (d/ist)***

Pethilan

Presiden mundhut motor Royal Enfield Bullet 350 cc

Dadi kelingan esemka…

Tata kelola anggaran olahraga ala

Sabandhing lurus karo prestasine

Kabeh calon kepala daerah nyerahake LHKPN

Perkara datane bener apa ora uru­san mburi