Dongeng Mula Bukane Bledheg
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Wacan Bocah - Dibaca: 230 kali

Ing jaman biyen, antarane menungsa lan lelembut kuwi bisa urip rukun lan bantu binantu. Malah kepara urip sesambungan antarane murid karo guru, kaya sing dilakoni dening pertapa Sekti jenenge Guru Shie iki. Guru Shie duwe murid loro sing banget ditresnani awujud Jin lan Peri. Sing awujud jin, lanang, jenenge Ramasaur lan sing awujud peri jenenge Mekala, wadon.  Antarane Ramasaur lan Mekala duwe sifat sing beda. Ramasaur duwe sifat seneng iri drengki marang Mekala, jalaran Mekala luwih pinter tinimbangane dheweke. Kamangka Guru Shei tansah duwe sikap adil marang kekarone.

Sakwijining dina Guru Shei paring dhawuh marang murid-muride iku supaya nggolekake sak cangkir banyu embun ing wayah esuk.

“Sing sapa luwih dhisik bisa ngumpulake banyu embun sak cangkir, bakal dak wenehi watu permata sing gedhene sak tekenku iki,” dhawuhe Guru Shei.  Kanthi permata kuwi mau sapa wae bisa sugih lan apa sing dijaluk bakal keturutan.

Ramasaur wis mbayangke yen dheweke bakal kasil lan luwih cepet tinimbangane Mekala. Awit saka kuwi sak durunge subuh Ramasaur wis budal menyang alas lan mbabati suket-suket ing alas.

“Yen mung ngumpulake embun sak cangkir wae gampang,” sesumbare Ramasaur. Nanging nganti srengenge mlethek, Ramasaur durung kasil ngumpulake embun sethithik wae. Jalaran yen suket-suket mau dipindhah lan diperes embune nang cangkir, mesthi banyune wis tiba dhisik.

Dene Mekala sing rumangsa kuwi dudu gaweyan gampang uga bingung mloya mlayu ana ing alas, ing dhuwur sesuketan. Ing nedheng-nedhenge bingung mlaku ngalor ngidul mau, selendhang perine teles. Dheweke banjur duwe ide. “Wah yen ngono banyu sing ngumpul nelesi  slendhangku iki bisa langsung dak peres, iki kan banyu embun,” batine.

“He Mekala kowe kok kaya wong bingung ngalor ngidul ora genah, mesthi wae ora bakal bisa ngumpulake banyu embun,” aloke Ramasaur sajak ngece.

“Ya wis ben yen nganti awakmu sing kasil ya bejamu, rejekimu kang” wangsulane Mekala kanthi nerusake mlakune ngalor ngidul ben dikira wong bingung. Nalika selendhange wis krasa abot nembe dheweke leren lan meresi banyu embun sing ana nggon selendange diwadahi cangkir. Akhire Mekala sing kasil luwih akeh lan ngaturake banyu embun mau marang Guru Shie.

Guru Shie marem lan bungah banget. Dheweke langsung menehi permata ajaib mau marang Mekala.

“Matur nuwun, guru,” wangsulane Mekala.

Dene Ramasaur sing gagal utawa kalah dhisik tetep diwenehi hadiah awujud kapak sekti. Kapak Sekti mau bisa kanggo mergawe apa wae, kalebu kanggo perang. Nanging welinge Guru Shie aja pisan-pisan ditapakake menyang bumi, mesthi gununge bakal pecah kena kapak sekti mau.

Mekala seneng lan pengin gawe donya tambah padhang lan endah. Mula dheweke pendak esuk ndedonga ing sacedhake permata kuwi supaya donya tambah endah lan padhang. Mula pendhak esuk yen ora pas mendhung biasane katon ana pelangi lan langit katon endah.

Ewa semono Ramasaur ora seneng lan pingin ngrebut permata ajaib mau. Dheweke ora seneng karo hadiah kapak sing diwenehake gurune, amarga ora bisa marai sugih.

Ing sakwijining kalodangan Ramasaur ndingkik Mekala lan nguncalake kapak saktine. Bejane, Mekala noleh, ngerti yen dheweke diserang Ramasaur. Mekala sing nalika kuwi lagi nari-nari ing ndhuwure pelangi bisa enda. Kapak sing diuncalake mau tiba ana ing pinggir gunung lan nuwuhake suara sing ngagetke kabeh manungsa lan kewan “dhuuueeeer” ngono suarane.

Sakbanjure para manungsa ngara-ni kapake Ramasaur sing ceblok mau kanthi julukan Bledheg!  (Soleh Hadi S)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan