Download Video ing LINE kanggo Android
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Aiti - Dibaca: 97 kali

Saliyane layanan chat, panggilan suara lan video chat, LINE nduweni fitur Home. Ing fitur iki, pengguna bisa andum status arupa teks, foto utawa video. Saliyane kanggo nggambarake perasaan, LINE Home uga bisa digunak­ake kanggo nglelipur diri kanthi nenik­mati apa kang didum dening kanca LINE kita. Mula ora arang, yen banjur ana video apik kang diposting dening kanca kita mau.


Yen ana video kang apik, biasane ban­jur kepengin nyimpen video ksb. Mung emane LINE ora nyedhiyani fitur kanggo nyimpen video kuwi langsung saka LINE Home. Banjur piye carane nyimpen vi­deo saka LINE Home iki ya?

Ora perlu ku­watir. Kanggo nggam­pang­ake prosese, kita lu­wih dhisik kudu nginstal aplikasi X-plore File Ma­­nager. Uta­wa bisa uga nggunakake apli­­kasi liya ka­yadene Root Ex­­plorer. Kanthi aplikasi-aplikasi iki mula urusan ngundhuh video saka LINE dadi gampang wis.

Dene carane mangkene. Ing halaman LINE Home, coba nggo­leka video sing mbok se­nengi. Banjur pu­teren video ksb nganti ram­pung. Aja nutul layar smart­phone babar pisan lo sasuwene video mau diputer, merga bab iku bakal nggang­gu asil video kang ba­kal disimpen mengkone.Sawise ram­pung non­ton video mau, saiki bukaken aplikasi X-plore File Manager-e. Banjur bukak folder SD Card (Internal Storage)/Android/data.


Sawsie kuwi banjur go­lekana folder jp.naver.line. android/cache/mm/. Eling lo, isi ing njero folder iki si­fate mung se­mentara dadi jroning sawenehing menit wae bakal ilang.


Sabanjure golekana file sing paling anyar (bisa di­deleng saka tanggale kang muncul), banjur di-rename file ksb kanthi nambahake ekstensi .mp4 ing jenenge.


Sawise kuwi enggal pin­dhahake file ksb menyang folder liya yen wis rampung di-rename.

Nah, mangkono mau ca­rane nyimpen video saka LINE. Gampang banget to? (d/ist)***

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih