Ria Regita kang Pinter Nyanyi Campursari
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 44 kali

Remaja manis sing grapyak semanak lan kebak prestasi seni iki karan RIA REGITA. Ananging, kenya sing nembe nggondhol ju­ara 1 lomba nyanyi campursari putri tingkat provinsi taun 2017 ing UNESA iku akrap disapa Ria ngono wae.

Ria ngatremi donyaning seni tarik swara wiwit isih TK. Wektu semono, si Ria cilik menawa ana televisi utawa radio transistor  nggiyarake nyanyian njur ajar nirokake. Wusanane, nganti saiki: ya akeh apal syair lagu-lagu. Wiwit: Pop, campursari nganti keroncong.

Kenya kang lair 19 Mei 2000 iku, ing taun 2015 uga ngrebut juara 3 lomba nyanyi Campursari tingkat provinsi kang manggon ing kampus  Universitas Negeri Surabaya uga. Ing taun kang padha,  nya­bet juara 2 nyanyi lagu dhangdhut sing dianakake Rajawali Televisi (RTV) Blitar. Masia kebak prestasi, putri manis pasangan saka ibu Karmini dalah bapak Rudianto iku adoh saka sifat sombong lan tamak. Malah andhap asor lemah lem­but ngrenggani sanubarine. Uga ora pelit esem. Nalika penulis takon masalah kabudayan, kenya kelas XII SMA Negeri 1 Karangan Trenggalek jurusan IPS iku njawab kanthi esem ngujiwat.

“Menawa panjenengan ngrembag ma­salah budaya, kawula dados enget aja­ran­ipun para pinisepuh mas.”

“Ajaran apa Ria?”

“Tumungkula yen den dukani, ana catur mungkur, bapang den simpangi da­lah wani ngalah luhur weka­sane  Mena­wa menika di­pun lampahi, kawula kinten pikiran mboten kemrung­sung, penggalih  inggih sa­get ayem tentrem.”

“Sampean kok faham banget Ria?”

“Inggih kawula remen  sanget kaliyan pelajaran ba­sa jawi ugi kok mas.” ujare, katon untune kang putih tharik-tharik miji timun.

Ria kang kesunaran lin­tang Taurus iku ing bangku sekolahane uga aktif melu Ekstrakuri­kuler sanggar seni sekolah, yaiku: Ngesti Laras Budhaya. Sanggar kang nengen­ake kabudayan jawa iku, penanggung jawabe: ibu Dra. Reny Yulis Wiyanti, M.Pd kang uga Kepala sekolah.  Biasane menawa ana acara-acara ing pen­dhapa kabupaten, sanggar Ngesti Laras Budhaya uga kaun­dang, pinercaya ngisi acara seni tradhisi. Kejaba melu ngiringi lelagon Campursari uga kerep ngiringi tarian-tarian tradhisi utawa ga­rapan kanthi live. Semono uga, wektu ing Trenggalek nganakake adicara pem­bukaan Jambore tingkat pro­vinsi kang digelar ing pesisir Prigi uga dipercaya minang­ka musik pengiring tradhi­sional. Ria minangka pe­nyanyi. Kangge ningkat­ake kapercayan ana ing madya­ning ma­syarakat, sanggar sekolah iku ajeg gla­dhi, kan­thi semangat makantar-kantar. Nalika penulis nakokake masalah wektu, kenya sugih esem iku aweh jawaban.

“Kawula kedah saget ngedum wek­dal. Kapan menika damel pelajaran In­trakurikuler, menapa Ekstrakurikuler. Wonten  madyaning kegiyatan ingkang padhet menika, kawula usahakaken tan­sah enget kalih ngibadah. ngabektos ka­lih Gusti ingkang akarya gesang. Lha inggih mekaten ta mas.?”

Penulis manthuk, sarujuk. Muga-mu­ga isih akeh generasi kang nduweni pe­mahaman kaya mangkono iku.

Kenya kang kerep melu tanggapan nyanyi campursari lan nyinden ing pa­gelaran wayang Purwa iku nduweni ge­gayuhan kang prasaja, ananging mulia. Yaiku, kepingin melu mekarake budaya jawa liwat endahing swara. Ya muga-muga kasembadan. Dadi sindhen kang kaloka saindhenging Nuswantara.

Liwat udayana kasayangan kita iku, Ria titip salam kagem para sutrisna seda­ya. Dene yen arep tetepungan, katampa kanthi tinarbuka. Alamate nyuwun pirsa Redaksi wae. Nuwun.  (St. Sri Emyani)***

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan