Sri Maha Punggung (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 73 kali

Sawuse Patih Jakapuring pamit, Begawan Andha sigra paring dhawuh ma­rang putra loro supaya mbrastha ama kang gawe rusaking pasawahan lan pategalan tlatah Negara Purwacarita.

“Putraku Sengkan apadene Turunan. Kowe sakeloron mau wis padha krungu dhewe lamun ndara Patih Jakapuring minta sraya supaya mbrastha ama sing lagi ngrabasa pasawahan lan pategalan wewengkon Negara Purwacarita. Mesakake among tani sing kesusahan merga tandurane rusak, ngger. Mula dhawuhku, sing nindakake ayahan iki ora ana liya kowe sakeloron. Apa kira-kira kowe padha saguh tetulung, kulup?”

“Rama Begawan, kula nyendikani dhawuh badhe mbrastha ama menika. Suka pitulungan dhateng Patih Jakapuring ugi among tani. Namung sanjata kula punapa, Rama?”

“Inggih, Rama. Kula pun Turunan ugi anyagahi tetulung ing sasamaning titah ingkang saweg nandhang kapitunan, namung kula nyuwun pitedah saha gaman punapa ingkang kedah kula tamakaken, Rama Begawan?”

“Kowe sakloron dakgawani kenthongan lan kothekan. Carane, saben bengi kowe kudu ngubengi sawah lan tegal sing kaserang ama. Dakkantheni panakawan Kyai Semar kanggo nuduhake carane lan bisa diajak tetimbangan. Uga ora keri Puthut Wayungyang dakdhawuhi melu amarga duwe kaluwihan. Semono uga Puthut Candramawa duwe kaluwihan sing bisa digunakake ing paprangan nundhung ama.”

“Inggih Rama, mangestokaken dhawuh. Kaparenga nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu.”

“Hiya Bambang Sengkan apadene Turunan, dakparingi pangestu, bisaa antuk gawe anggonmu padha tetulung marang sapadha-padha. Kakang Semar, kowe takjaluk supaya melu budhal, tutna anakku Sengka lan Turunan. Yen kemajon undurna, yen kemunduren ajokna. Yen adoh cedhakana, yen cedhak dohana. Aku percaya gandheng kowe kuwi nadyan panakawan nanging sejatine dewa mangejawantah, mula aja tidha-tidha anggonmu momong para ambeg luhur kang kudu bisa mbrastha ambeg angkara murka.”

“E enggih, Sang Adi Panemban. Kula sagahi, jer kula dipunandhapaken ing ngarcapada menika awit saking dhawuhe rama pukulun Sang Hyang Tunggal, kula kedah momong para ambeg sae. Mung kula nyuwun kanca. Awit kula tasih ijen tanpa rowang. Yen onten napa-napa mboten onten sing kula jak rembagan. Kula niki jejere panakawan, kula suwun Puthut Wayungyang lan Puthut Candramawa ugi kadadosna panakawan inggih pamomong.”

“O hiya, aja sumelang. Pancen Wayungyang lan Candramawa uga dakdhawuhi ngancani kowe sing ijen. Kowe pankawan sing paling sepuh, nama Kyai Semar ya Bandranaya ya Janggan Smarasanta. Duwe adhi pek-pekan jenenge Wayungyang lan Candramawa. Heh Wayungyang!”

“Nuwun wonten dhawuh………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!