Kasudibyane kang Namur Laku (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 102 kali

Sadurunge mubeng rondha, wong papat klebu pawongan neneka mau padha ngrahapi puluran tela godhog, uwi lan jagung godhog. Jan nyamleng banget, kathik ngombene wis ana kendhi cumawis ana cakruk kono. Wong neneka ora wigah-wigih mangan suguhan ndesa iku merga kejaba wetenge ngelih, uga ing katumeng-gungan ora tau tumon panganan ngono-ngono kuwi. Mula anggone mangan jan dirasakake temenan.

“Hayo ndang mubeng rondha. Bar mangan puluran malah ngantuk mengko yen ora enggal mubeng. Ayo mubeng, ca,” abane Danu marang para rowange.

“Ayo, Kang. Mangga Ki Sanak, tumut mubeng. Kersane sumerep kawontenan dhusun ngriki.” 

“Mangga, kula purun,” ucape pawongan kasebut.

Wong rondha telu padha nggawa kenthongan cilik saka bumbung pring, dithuthuki mawa wirama karo gugah-gugah kang lagi turu, thik thik thug, thik thik thur. Thik thik thug, thik thik thuurr…”

“Yu Ginem, tangi, Yu. Kang Parno, tangi!”

Tumrap sing digugah banjur mangsuli saka njero, “Meleek!”

“Kang Paimo, melek, Kang!”

Saka njero omahe warga kang aran Paimo keprungu wangsulan semu watuk, “Uuhuk, uhukk. Iya, aku wis melek!”

“Jane Kang Paimo kuwi penyakite apa, kok watuk kawit biyen ora waras-waras,” grenenge Danu.

“Iku ngono dudu penyakit, watuk tuwek.”

“Lha nek awake dhewe njur watuk, iku watuk apa?”

“Ya watuk rondha.”

Sing rondha mbacutake laku karo nuthuki kenthongane. Tekan sawenehe omah, tetelune krungu wong wadon setengah rada mbengok, malah dibarengi tangise bocah kang kepiyer. Jebul sing lagi rewel anake Darmi.

Wong neneka kuwi tanggap marang apa kang dumadi, mula ngajak mandheg kang lagi rondha.  “Mangke riyin ki sanak, kok sajak wonten ingkang kedah ditingali sing saweg bingung larene nangis punika. Mangga kendel dipun tingali.”

Kepeksa wong telu mau mandheg banjur nilingake swara tangis saka njero omahe Darmi kuwi. Biyunge nganti bingung anggone ngeneng-eneng, “Mbok wis meneng ta, Ngger, gek bapakmu ora ana omah pisan.”

Pawongan neneka kuwi banjur marani omahe Darmi, nothog lawang karo nyuwara, “Ngapunten Yu, sampeyan bikak lawange. Niku yogane kok nangis mawon wonten napa?”

Sing lagi mbingungi kang pancen mbutuhake kanca, merga sing lanang ora ana omah, terus wae mbukak lawang karo celathu, “Mangga, sampeyan sinten kula kok dereng tau tumon? Napa kancane sing saweg rondha niku?”

Tanpa mangsuli, tangane pa­-wongan neneka mau kumlawe ngusap bathuke bocah sing nangis wae kuwi. “Wah, punika yogane benter sanget Yu,” ujare.

Ngomong ngono karo tangane  rogoh-rogoh…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!