WhatsApp ngetokake Fitur ‘Jawil Kanca’
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Aiti - Dibaca: 165 kali

WhatsApp dikabarake mentas wae nambah fitur “jawil” utawa colek utawa mention jroning update anyare. Dinane iki fasilitas ksb wis dicakake ing maneka sosial media, kayadene Facebook, Twitter lan Instagram.


Fitur iki bakal nggampangake sapa wae oleh kawigaten nalika nindakake obrolan ing grup kang nduweni anggota akeh.

Yen kita manggon ing sawijining grup ksb, mesthi bakal kangelan mangerteni pesan kang wis akeh banget mlebu. Ka­dhang, saking akehe pesan kang muncul, salah sijine anggota ngliwatake sawiji­ning pitakonan kang katujokake marang dheweke.

Nanging kanthi anane fitur “jawil” utawa mention ing WhatsApp iki mula bakal bisa ngrampungake masalah mau. Yakuwi senajan dheweke wis nyetel grup dadi bisu utawa mute, notifikasine tetep bakal muni.

Kanthi mangkono, fitur iki mbantu na­lika kita pengin oleh kawigaten saka wong kang kita mention ing obrolan grup WA.

Nanging ing bab liya, mungkin fitur iki bisa dadi nyebelake kanggone wong kang sasuwene iki ora pengin keganggu klawan suara notifikasi chat WA ing grup kang dieloni.

Kanggo bisa ‘njawil’ kanca, carane cukup gampang, yakuwi kita cukup ngetikake tandha “@” ing kolom chat ing grup, banjur ditam­bahi jenenge kontak kang arep di mention. Na­nging biasane, tanpa ditambahi, jeneng-je­neng kanca kang ana ing grup WA mau bakal muncul dhewe, sa­engga kita mung kari milih lan ngetik pesan kaya biasane.

Dadi kanggo njawil kanca ing WA ora per­lu ngetik manual je­nenge utawa nomer hapene, cukup ngetik tandha @ banjur pilih jenenge ngono wae.

Nanging yen wis ngetik tandha @, je­nenge kanca WA mau tetep ora muncul, sa­jake kita perlu ng-upgrade dhisik menyang versi kang luwih anyar saka Google Play Store.


Fitur tambahan liyane yaiku, bisa ndadekake sapa wae kang nduweni tautan (link) menyang grup ksb bisa ngundang wong liya kanthi langsung nggabung menyang grupe. Nanging admin grup uga bisa nutup akses yen ngarepake tetep ketutup.

Senajan mangkono, fitur iki isih jroning versi Beta tegese durung bisa digunakake dening pengguna kanthi umum. Saengga, kita kudu sabar nunggu tekane fitur anyar mengko kanggo njawil kanca ing WhatsApp.

Kesimpulan, fitur mention mung nduweni fungsi kanggo aweh tandha pawongan ing obrolan grup lan kang muncul sawise kita wenehi tandha, mula ing ponsele bakal enggal muni lan ana notifikasi chat anyar, mung iku wae.

Beda karo mention utawa tag ing Twitter apadene Instagram, kita bakal oleh notifikasi khusus nalika ana wong liya kang mention. Dene ing WA mung muncul notifikasi suwara wae.

Saliyane iku, nalika kita mention kanca ing grup WA mula sing katon ing obrolan yakuwi nomer HP kontak, dudu jenenge.

Sumangga (d)***

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih