WISATA BLANJA ASIL BUMI ING PASAR TAWANGMANGU
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Plesir - Dibaca: 284 kali

Wiwit jaman kolonial Walanda, obyek wisata Tawangmangu iku wis dadi jujugane wisatawan krana kaendahan alame. Luwih luwih sawise KGPAA Mangkunegara VII paring idhi palilah yasa pesanggrahan utawa villa. Ing obyek wisata kang sekawit minangka tlatah Mangkunegaran iki banjur dadi papan wisata kanggo ngenggar enggar penggalih. Tawangmangu iya wiwit dirintis minangka punjer kanggo nandur sayur sayuran sarta woh wohan.

            Rikala semana anggone ngrintis nandur sayuran lan woh wohan disengkuyung dening parintah  praja nadyan sing dadi pelopor iku wong wong Walanda. Maneka sayuran lan woh wohan ditekakake saka Eropa lan Bandung wiwit dibudidayakake ana kene, nadyan sekawit isih winates kanggo konsumsine wong Landa lan para bangsawan  ing wewengkon Surakarta.  Kenthang, wortel, sledri,  kol, alpukat, apel, strauwberi lsp wiwit ditepungake marang para kawula saengga Tawangmangu bisa klakon dadi pemasok sayur sayuran lan woh wohan menyang Kutharaja Surakarta.

            Sawise Indonesia merdhika, Tawangmangu sangsaya kondhang minangka dadi papan wisata alam kang ngelam elami.  Ora kurang kurang pemerentah Kabupaten Karanganyar lan pemerintah propinsi Jawa Tengah  tansah golek kupiya murih Tawangmangu sangsaya ndrebala cacahing wisatawan sing padha plesir mrana.

            Tawangmangu pancen wis trep yen dadi jujugan wisata unggulan. Ing kene pancen akeh kang bisa dinulu lan dinikmati. Sesawangan ing perenge Gunung Lawu  iring kulon iki pancen katon endah lan nengsemake. Luwih luwih yen ngepasi wayah  angsluping surya, sesawangan ing perenge Gunung Lawu iki katon ngelam elami. Puncaking gunung Lawu sing kasorotan sunare Sang  Hyang Pratanggapati saka brang kulon iku  kaya katon mencorong  lir kadya tembaga sinangling .

            Tawangmangu papane pancen klebu strategis.  Ing kene saliyane bisa ngresepi kaendahane Grojogan Sewu sing dhuwure udakara 81 meteran, sing banyune langsung anjog saka gigire gunung Lawu. Yen mbacutake  mlaku mangetan ora adoh saka papan kono bisa tumeka ing Tlaga Sarangan sing dumunung  ing perenge gunung Lawu sisih wetan.. Yen arep munggah puncak Lawu bisa liwat saka pos pendakian Cemara Kandhang ing wewengkon Jawa Tengah utawa saka Cemara Sewu ing wewengkon Jawa Timur.

            Saka rintisan wiwit jaman kolonial walanda engga saiki wewengkon Tawangmangu klebu dhaerah “penghasil” sayuran lan woh wohan saliyane Bandungan lan Baturaden ing Jawa Tengah. Maneka werna jinis sayuran  lan woh wohan dibudidayakake ing papan kene. Malah sing keri-keri iki tanduran maneka werna kembang lan wit  teh bisa urip subur. Sayur sayuran asil tanduran saka petani ing perenge Gunung Lawu pereng kulon iki sadurunge kakirim menyang njaban rangkah dikumpulake luwih dhisik  ing Pasar Tawangmangu.

            Pasar Tawangmangu uga dadi daya tarik kanggo para wisatawan kang padha teka mrene. Wiwit saka sing padha golek sayuran nganti sing padha golek maneka jis kembang pasren. Sayuran lan kembang saka kene bisa kanggo oleh oleh miangka bukti yen dheweke plesir nyang Tawangmangu. Mesthi wae regane luwih murah amarga pancen mapan ora adoh saka pategalan anggone nandur. Mung emane pasar sing mapan ana ngarep terminal bis iki kahahane katon “kumuh”, reged lan yen pinuju mangsa udan dadi jember. Mangka ing Tawangmangu kuwi klebu dhaerah sing kerep katerak udan.

            Ngawuningani kahanan kuwi, Bupati Karanganyar nduweni pengangen-angen kanggo mujudake Pasar Tawangmangu sing suwasane kayadene mall. Kabeh asil bumi saka perenging Gunung Lawu siring kulon bisa katampung ing pasar iki. Nanging kanggo narik kawigaten para wisatawan, pasare kudu sing resik lan becik.  Yen wis mangkono asil wuluwetune bumi ora mung dikirim menyang njaban Karanganyar nanging uga bisa  laris manis tanjungkimpul merga padha diborong dening wisatawan minangka oleh olehe.

            Ora gampang mujudake impen kasebut. Kanthi anggaran 25,23 miliar rupiah sing kabeh ditanggung dening APBD  iki, sawise kelakon dadi  kayadene rencana sekawit bisa nampung 1.4070 pedagang. “Iki pancen pasar tradhisional kanthi citarasa mall utawa pusat perbelanjaan modern. Bangunan sing lawas wis ora layak diarani pasar amarga kahanane mung apa anane, kumuh, reged, sumpeg lan  jember. Mula sawise dadi pancen trep yen banjur diwenehi jeneng  Pasar Wisata Tawangmangu. Pasar sing jembare 12.700 meter pesagi kanthi jembar  bangunan 11.117 meter pesagi  lan jembare areal parkit ngarep pasar 975 m2iki saiki dadi jujugane para wisatawan nusantara lan wisatawan mancanegara kang padha plesir menyang Tawangmangu,” critane Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Pendapatan Kab. Karanganyar, Budi Wahyono.

            Pasar Wisata tawangmangu iki sawise diresmekake dening Presiden SBY pancen gedhe banget pengaruhe. Para wisatawang kang plesir menyang Tawangmangu saliyane ngenggar enggar penggalih ing Grojogan Sewu uga ora lali mesthi mampir ing kene. Mula kena diarani yen impene Pemkab Karanganyar bisa maujud  kanthi ndadekake Pasar Wisata Tawangmangu dadi  ikon pariwisata ing perenge Gunung Lawu sisih kulon. Tundhonbe saka gethok tular para wisatawan kang pinuju menyang Tlaga sarangan Magetan ora lali mesthi merlokake mampir ing blanja ing Pasar Wisata Tawangmangu Sarangan-Tawangmangu ora adoh, mung watara 15 km tur kanthi dalan kang wis aspalan alus.

            Yen pinuju saka Sarangan mangulon menyang Tawangmangu sadawaning dalan k akeh tinemu bakul bakul woh wohan, strauberri sing gedhene sak jempol sikil wong, bakul jagung bakar, lsp. Luwih luwih sawise tapel wates Jateng lan Jatim bakul bakul sangsaya akeh. Yen mlebu ana  ing njeron Pasar Wisata Tawangmangu akeh tinemu bakul bakul sing dodolan krowotan kaya tela rambat, tela kaspe, kimpul, tales, uwi, gembili, apadene mriksani sentra tanaman hias , sentra sayuran kayadene wortel, kobis, lan sentra tanduran jamu lan obat herbal sing bisa murakabi tumrap kesehatan awak ing desa Nglurah. Sabanjure wisatawan bisa mbacutake laku menyang. Kebun Teh Kemuning kang dumunung sacedhake Candhi Cetha ing pereng Lawu sisih lor kulon. Utawa njingglengi relief relief kang tinatah inh pager langkan Candhi Sukuh. Sinambi ngrahapi jadah bakar, uga bisa mriksani pucuking gunung Lawu sing klaput klaput kinemulan halimun, lan ngraosake tumrecepe hawa anyes njekut. Tutug nikmati jadah bakar, bisa nikmati jagung bakar utawa tela kaspe bakar sinambi nyruput kopi ing warung warung sakiwa tengene pasar  Tawangmangu pancen dadi papan mathis kanggo mriksani kaendahe pucuk gunung Lawu, ngresepi tentreming suwasana lan atise hawa pegunungan, lan mriksani endahing sesawangan Ing Tawangmangu akeh tinemu papan panginepan, bungalo lan villa  kanggo ngaso lan nentremake penggalih sinambi ngrahabi nyamikan jadah bakar, sate trewelu lan angete wedang rondhe ing sakiwa tengene pasar.

 

Legenda

            Ujaring kandha, obyek wisata Grojogan Sewu iki mbiyen  dadi papan pertapane Wasi Jaladara utawa Prabu Baladewa, nata Mandura kang mbegawan.  Prabu Baladewa sengaja disingidake dening Prabu Kresna murih aja nganti menangi perang Baratayuda, jalaran menawa nganti melu perang wurung ora wurung mungsuhe Raden Antareja. Mangka Antareja kuwi digdaya banget, aja maneh mung janma manungsa lumrah, dewa pisan ora bakal kuwat nadhahi upase (wisane) Raden Antareja sing arane Upas Warayang lan upas Penganten.. Crita utawa legenda iki, wektu saiki pancen wis ora kaloka, nanging saperangan para sepuh isih padha darbe keyakinan yen Grojogan Sewu iku pancen nate dienggo tapa Prabu Baladewa saka Mandura iya pulo Madura.

            Semono uga Candhi Sukuh sing nyuguhake relief perangan wewadine jalu klawan wanita uga dipercaya nyimpen legenda. Pawongan sakiwa tengene candhi Sukuh ora dikeparengake sembrana nalika cumondhok ing papan suci agama Hindhu iki. Tumrap wanita sing durung nggarapsari ora kena nglangkahi relief sanggama kang dumunung ing plataran candhi jalaran bisa nemoni mala sukerta.

 

Rute

Kanggo nekani obyek wisata alam Tawangmangu dalane ora angel. Yen pengunjung arahe saka Semarang bisa liwat  rute Solo-Palur- Karanganyar Kota- Terminal Tawangmangu- Grojogan Sewu, satekane ing kawasan wisata Tawangmangu kang titikane dalane munggah-medhun lan menggak-menggok sing kawentar kanthi aran dalang irung Petruk, banjur kari ngenut  plakat (plang petunjuk dalan) lan wisatawan wis tekan papan wisata Grojogan Sewu. Kanggo mlebu ing obyek wisata Grojogan Sewu, para pengunjung kudu luwih dhisik tuku tiket tandha masuk obyek wisata sing kehe Rp 18.000 ing dina biaya, lan Rp 20.000 ing dina dina liburan. (Isti  Nugroho).

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan