05 - 11 November 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 9 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Swasana nyenengake, samubarange lancar. Sanadyan ana kri­wikan, nanging yen diadhepi kanthi sabar, ora bakal dadi grojogan. Ayo, iki wayahe nggolek bebathen gedhe. Jaga kasarasan kanthi ngendhani panganan sing pedhes lan kecut. Apura ingapura luwih prayoga.

AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ):

Ana sing meri. Ya kudu sabar lan ora emosi, amrih tetep bisa peng­kuh kalungguhane. Gosip ora susah direwes, konsentrasi wae marang jejibahan. Sing ana digarap kanthi sregep lan tumata. Yen ora penting banget aja cucul dhuwit.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Minggu iki akeh begjane. Aja katut gosip sing ngayawara, amrih ora nandhang kapitunan. Butuhe tansaya akeh, nanging ana wae rejeki mbanyu mili. Jaga kasarasan kanthi ngaso sing cukup. Swasana nye­nengake iki prayogane digunakake kanggo nyenengake kulawarga.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Akeh kang simpati lan nyengkuyung rancangan panjenengan. Tindakna kanthi krenteging ati, sinambi ndedonga nyuwun palilah Gusti. Aja golek jeneng utawa pangalembana. Kudu lila lan eklas, amrih enggal kasembadan. Keuangan lancar, rejeki tansah ana.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Asile wiwit katon lan bisa dirasakake. Undhakna terus krenteg kanggo nggayuh cita-cita. Jembarna pasrawungan marang wong kang wis maju lan sukses. Golek tambahan elmu lan wawasan. Butuhe urip sansaya akeh lan kudu wani saingan, lan sing mantep.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Kasarasan badan mlorot, kudu ngaso. Sing abot-abot dipasrahake wong liya, lan aja kewengen anggone turu. Kerja santai, nanging tumemen lan dipetung. Yen krasa ora penak awake, enggal priksa menyang dhokter.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Perjuwangan panjenengan kasil. Akeh kang nyengkuyung, bisa nindakake kongsi ngleksanakake rancangan anyar. Panemune aja molah-malih. Mbaka siji kudu dirampungake nagnti tuntas. Keu­angan lancer, aja rejeki nomplok. Gunakna kalodhangan becik iki.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Kepengin maju terus? Mangga, aja rangu-rangu lan katut swa­raning liyan. Tindakna kanthi sregep, tlaten, lan sing pinter sra­wung. Anakna tukar panemu marang wong-wong kang wis pe­ngalaman. Sisihna wektu kanggo nekani uleman, lan aja lali nyelengi.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Waspada marang wong-wong ing sakupeng panjenengan. Ati-ati anggone nggawe keputusan. Amarga ing minggu iki ana wong kang ora bener, meri lan arep ngapusi. Urusan pribadi enggal di­rampungake, ora susah melu guneman kang ora ana paedahe.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Butuhe akeh, wis mesthi bakal ngetokake dhuwit kang ora sethi­thik. Mula, amrih ora buneg, gaweya itung-itungan kang tliti, uga bukti lan kwitansi. Aja lena, royal lan kumalungkung amarga pangalembana. Aja gelem kanggo wadal, dipalaki, lan dikuwasani liyan.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Lintange tansaya padhang, kabegjane uga matikel-tikel. Sing optimistis, rancangan kang katungka bisa enggal diwujudake. Yen mitra kerja kenceng pamikirane, diimbangi kanthi wicaksana. Seneng-seneng kena wae, nanging dijaga amrih ora ketaman lelara.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Sing uwis ya uwis, ditinggal wae, nindakake sing anyar. Insya Allah pepenginane Kabul. Yen perlu pindhah menyang kutha liya, ganti penggaweyan lan mbukak usaha anyar. Sing sregep, tlaten, ngirit, lan sabar. Mertobat lan sembahyang. Akeh kang nyengkuyung.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)