Nonton Bonbin “Bali Zoo” Ing Wayah Bengi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 7 kali

Wiwit bangun esuk wis keprungu tetabuhan gamelan kas Pulo Bali, iki mra­tandhani sedhela maneh bakal ma­pag tekane Hyang Bagaskara madhangi jagat. Obyek wisata pulo Kahyangan tansah njajekake daya tarik kang neng­semake marang pengunjung domestik lan para wisman. Kaya-kaya Pulo Dewata tansah nyeluki para wisatawan bisa nlusuri sarta menikmati kahanan saka caketan. Pancen Pulo Bali nganti tekan saiki dadi primadona sing banget men­cutake. Kanthi anane tata upacara adat keagamaan, obyek wisata alam, kese­nian, asil kerajinan, tontonan kewan lan segudhang liyane kang gawe wisatawan gumun. Mulane para wisman saka Ame­rika, Eropa, Asia lan Australia padha ge­mrudug ing kawasan iki. Nganti Bandara Internasional Ngurah Rai, dadi jujugane para wisatawan manca lan domestik kang diarani “Bali plus nine” (Bali karo sangang kaelokan).

Pengalaman unik wektu para pe­lancong menikmati petualangan nonton “Bali Zoo” ing wayah bengi. Kanthi ton­tonan kewan ing wayah bengi utawa “Night at the Zoo” kang mapan ana kawasan Ubud, Denpasar, Bali. Dak kira ya mung wilayah Bali, sing duwe ga­gasan mbukak tontonan “Bali Zoo” lan restoran ing wayah bengi kanthi nggu­nakake lampu senter khusus. Kadhang­kala kairing sunare rembulan utawa lintang-lintang pa­ting krelip para pe­ngunjung bisa nya­keti kewan-kewan kang dipandhu de­ning guide bonbin.

Wiwit sore uda­kara jam 18.00 ngan­ti jam 10.00 pa­ra pengunjung manca lan domestik wia, padha blusu­kan neng area bon­bin Bali Zoo. Kanthi padha njepretake tustele neng kewan-kewan mau, kayata ula Pyton, Antilop Abang, Baya Sumatra, Singa Tasmania, Gajah Borneo, Orang Hutang, Manuk Cendrawasih, Merak Wulu Kawat, Posum  Celeng lan akeh maneh jenis liyane. Sejatine kewan-kewan ing Bali Zoo, ora pati akeh udakara mung 20 (rongpuluh) werna, nanging yen ditonton ing wayah be­ngi katon mbawera lan medeni. Kabeh mau bisa ditonton nganggo lampu senter (sorot) lan papane kawangun grumbulan kang munggah mudhun. Kanggone pe­ngunjung sing atine cilik utawa wedi, tansah gondhelan kancane luwih maneh kewan-kewan mau padha ngetokake swara. Pengunjung sing kendel bakal nya­keti dununge kewan kang nyuwara mau karo nggawa “sokle” kanggo ma­dhangi papane sing peteng. Para pe­ngunjung mung dikancani dening peman­dhu wisata kang ngawasi papan kewan galak utawa lulut. Karo nggawa ‘maka­nan’ sing diwenehake kewan kasebut, saengga bisa luwih raket lan katrem ang­gone nyawang. Ing kalodhangan mau para wisatawan padha njepretake tus­tele, sinambi nguncali pakan sing dise­nengi kewan-kewan mau. Kanthi pakan kang diuncalake, sing bisa nggawa swa­sana tentrem lan gumregut, saeng­ga kewan-kewan mau dadi lutut, ora pati sangar.

Pranyata ing Bonbin Bali Zoo, para pe­ngunjung dicepaki uga kanggo ngisi weteng ing “Wana Bali Zoo Restorant” utawa “bar” kanggo menikmati “makan malam”, sinambi nyawang lintang-lintang sing pating kerlip. Dene papane restorant mau caket karo kandhang “Raja Hutan” utawa singa, burung Hantu, Kuskus, Wombat, Gajah, menjangan lan akeh maneh. Kejaba iku uga ana ton­tonan joget Semburan Api lan joget Lelo­woran kang iramane mantep lan bisa dinikmati pelancong. Selingan tontonan mau, bisa nggugah semangat para para pelancong, luwih-luwih pengunjung nya­wang kewan ing wayah bengi.

Pemandhu wisata Drs. I Made Ardha­na ngandharake, perlu dadi kawigaten “Program Tour Bali Zoo” ana 7 (pitung) rakitan. 1). Tontonan mau kawiwitan jam 18.00 nganti jam 10.00 bengi. 2). Entuk njupuk gambar (foto) karo kewan-kewan sing disenengi. 3). Bisa nlusuri kewan-kewan galak utawa lulut dibarengi klayan guide. 4). Bisa nyedhaki kewan Singa lan kewan galak liyane. 5). Bisa me­nikmati Wana Restoran sinambi nonton gebyare lintang lan rembulan sarta bisa kecaketan karo kandhang macan tutul (Cheetah). 6). Bisa menikmati swara manuk lan kewan sing ngetokake swara ing wayah bengi. 7). Pengunjung bisa nonton Bola Api (semburan geni), mi­nang­ka suguhan pungkasan ing Bali Zoo. Sabanjure guide Drs. I Made Ardhana nambahi katrangan, rega tiket mlebu neng Bali Zoo, A). Kanggone bocah-bocah (child) ragate mung Rp. 673.000,- bocah siji. B). Dene kanggo wong tuwa (adult) ragate nganti Rp. 975.000,- saben wong siji. Kabeh fasilitas mau klebu hotel, tiket masuk bonbin, pertun­jukan semburan geni lan ngrahapi menu makan malam (dinner). Senajan ragate rada larang, nanging kanggone pengun­jung mantep.

Marang wartawan PS, pemandhu wisata Bali Zoo nandhesake, tumuju Bali Zoo saka Ubud suwene mung 15 menitan, saka Sanur mung 25 menit lan saka Kutha mung 45 menit. “Kabeh biaya adminis­trasi wiwit hotel, Night Zoo, Joget Bola Api (fire dance show) lan makan malam (dinner) ditanggung “Bali Zoo”, pratelane Drs. I Made Ardhana. (Dewi Setyowati)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)