Wayang Sadat Apa Wis Sekarat?
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 327 kali

Dening: Herat Jemen

Klaten minangka kabupaten ing Propinsi Jawa Tengah, nate nglairake dhalang kondhang lan pengendhang mi­suwur, Ki Narto Sabdo. Miturut Ki Ledjar Subroto, Almarhum Narto Sabdo, guru­ne, ngono ature marang penulis sawektu dolan ing daleme. Ki Ledjar Sibroto ka­su­sra minangka maestro Dhalang Kancil.

Ing Dhusun Mireng, Kelurahan Mi­reng, Kecamatan Trucuk (Klaten) uga ana dhalang sing aran Ki Suryadi. Ki Suryadi iku minangka dhalang Sadat, Sa­dat cekakan saka tembung Sarana Dak­wah lan Tabligh.

Dhalang Sadat puncak keemasane ing era 1980-nganti 1985. Puncake nate ditanggap ngramekake festival Istiqal In­donesia ana Jakarta tahun 1991. Sing ke­tuane mantan menteri keuangan Ma­rie Muhammad.

Wayang Sadat nggunake layar kaya, wayang purwa lan gedebog pisang dicet warna ijo, durasi wektune mung patang jam. Miturut sejarahe, wayang Sadat iku kelanjutan saka wayang gedhog, wa­yang beber, wayang purwa (kulit) banjur wayang Sadat.

Crita wayang Sadat sumbere saka para wali sanga lan kerajaan Demak, wa­yang Sadat sing digawe saka kulit sapi iki crita Seh Siti Jenar, Sunan Kalijaga sawektu dadi rampog sesebutane Loka­jaya lan crita wali liyane.

Para niyagane ora nggunakake surjan utawa beskap komplit namung nggu­nakake sing diagem para wali yaiku sur­ban. Para waranggana utawa pesindhen kaya umume para waranggana liyane ya­iku jarit lan kebaya namung ditambah nganggo kerudhung. Lafal Al Qur’an, tahmid lan tahlil tansah diucapke ing sela-selane adegan crita Sadat.

Wis sekarat?

Saiki piye riwayate Sadat apa wis sekarat? Bab iku merga ora tau maneh dipentasake ana televisi kaya sing ing zaman orde baru tansah rutun disiarke. Mula para pegiat Sadat tansah padha angantu-antu.

Mula ora mokal crita Seh Siti Jenar sing diadili para wali, crita Sunan Kali­jaga. Nalika dadi brandhal lan sesebut­ane Lokajaya, lan crita wali liyane tansah dadi pangarep-arep.

Dhalang Sadat amung Ki Suryadi sa­enggo ora ana regenerasi, banjur sa­wektu pagelaran kadang mudha diajak aktif. Ndadekake asupan positif kanggo para mudha wektu iku, saengga pentas Sadat bisa njalari mangerteni riwayate para waliyah iku.

Kapan maneh wayang Sadat ditang­gap lan dipagelarake? Para pegiat Sadat padha ngantu-antu. Muga-muga artikel sing tak tulis iki bisa dadi promosi.  Amin! (*)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…