Wayang Sadat Apa Wis Sekarat?
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 12 kali

Dening: Herat Jemen

Klaten minangka kabupaten ing Propinsi Jawa Tengah, nate nglairake dhalang kondhang lan pengendhang mi­suwur, Ki Narto Sabdo. Miturut Ki Ledjar Subroto, Almarhum Narto Sabdo, guru­ne, ngono ature marang penulis sawektu dolan ing daleme. Ki Ledjar Sibroto ka­su­sra minangka maestro Dhalang Kancil.

Ing Dhusun Mireng, Kelurahan Mi­reng, Kecamatan Trucuk (Klaten) uga ana dhalang sing aran Ki Suryadi. Ki Suryadi iku minangka dhalang Sadat, Sa­dat cekakan saka tembung Sarana Dak­wah lan Tabligh.

Dhalang Sadat puncak keemasane ing era 1980-nganti 1985. Puncake nate ditanggap ngramekake festival Istiqal In­donesia ana Jakarta tahun 1991. Sing ke­tuane mantan menteri keuangan Ma­rie Muhammad.

Wayang Sadat nggunake layar kaya, wayang purwa lan gedebog pisang dicet warna ijo, durasi wektune mung patang jam. Miturut sejarahe, wayang Sadat iku kelanjutan saka wayang gedhog, wa­yang beber, wayang purwa (kulit) banjur wayang Sadat.

Crita wayang Sadat sumbere saka para wali sanga lan kerajaan Demak, wa­yang Sadat sing digawe saka kulit sapi iki crita Seh Siti Jenar, Sunan Kalijaga sawektu dadi rampog sesebutane Loka­jaya lan crita wali liyane.

Para niyagane ora nggunakake surjan utawa beskap komplit namung nggu­nakake sing diagem para wali yaiku sur­ban. Para waranggana utawa pesindhen kaya umume para waranggana liyane ya­iku jarit lan kebaya namung ditambah nganggo kerudhung. Lafal Al Qur’an, tahmid lan tahlil tansah diucapke ing sela-selane adegan crita Sadat.

Wis sekarat?

Saiki piye riwayate Sadat apa wis sekarat? Bab iku merga ora tau maneh dipentasake ana televisi kaya sing ing zaman orde baru tansah rutun disiarke. Mula para pegiat Sadat tansah padha angantu-antu.

Mula ora mokal crita Seh Siti Jenar sing diadili para wali, crita Sunan Kali­jaga. Nalika dadi brandhal lan sesebut­ane Lokajaya, lan crita wali liyane tansah dadi pangarep-arep.

Dhalang Sadat amung Ki Suryadi sa­enggo ora ana regenerasi, banjur sa­wektu pagelaran kadang mudha diajak aktif. Ndadekake asupan positif kanggo para mudha wektu iku, saengga pentas Sadat bisa njalari mangerteni riwayate para waliyah iku.

Kapan maneh wayang Sadat ditang­gap lan dipagelarake? Para pegiat Sadat padha ngantu-antu. Muga-muga artikel sing tak tulis iki bisa dadi promosi.  Amin! (*)

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane