Ngisi Wektu kanthi Kegiyatan Migunani (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 17 kali

Taman Wanita rong edhisi kepungkur macak ngenani kegiyatan kanggo bocah amrih ora njingglengi gadget wae. Yaiku kanthi conto carane nggawe origami. Sejatine, apa wae pigunane seni origami?

Pranyata, mupangate seni lelempit kertas iki ora sethithik. Kejaba nggunakake wektu lan kalodhangan kanthi prodhuktif, origami uga menehi maneka piguna kanggo kinerja bocah.

1. Aktif

Kanthi lelempit kertas, bocah dadi aktif. Pancen, katone sing uthak-athik mung tangane. Nanging sejatine, sakehingg perangan badan melu aktif. Mripate milang-miling, tangan uga saka driji, epek-epek, nganti lengene obah. Ora mung jempole kaya yen main game ing handphone. Apamaneh yen origami sing rada njlimet, mbutuhake nggunting lan nemplekake. Tansaya akeh aktivitas sing ditindakake.

2. Kreatif

Origami nggladhi bocah amrih nduweni krenteg nggawe sawijining bentuk. Yen dadi, seneng atine, bakale bisa nuwuhake pepenginan nggawe wujud sing liyane. Lha yen pepenginan iki diterusake, diwenehi kalodhangan lan fasilitas, bocah mbaka sethithik bakal ngundhakake kreativitase.

3. Imajinatif

Kanthi pepenginan ing ndhuwur mau, bocah uga dadi kulina imajinatif. Dheweke bisa kajurung nggolek idhe, wewujudan anyar sing bakale digawe origami. Malah, saka siji loro asile nggawe, bisa njalari kepengin nggawe kombinasi utawa rerangken liyane.

4. Tekun

Origami mbutuhake konsentrasi lan sabar. Perangan ngendi sing dilempit, sepira dawa lan ambane, uga ngendi prenahe olehe nekuk kertase. Mula, bocah dadi tekun amarga kepengin asile pas lan apik. Yen wis dadi siji, durung marem, bakale ajar nggawe maneh kanthi luwih sabar. Oleh-olehane saka tekun iki, uga njalari pikirane kulina wening.

5. Teliti

Ing saben nglempit perangan kertas, ana ukuran sing kudu digatekake. Yen ora pas, asile ora rapi. Utawa malah blas ora dadi. Mula yen seneng nggawe origami, bocah uga ajar kulina makarya kanthi teliti.

6. Nyemak pituduh

Nalika wiwitan nggawe wujud tinamtu, lumrahe bocah ngetutake pituduh. Mbuh saka buku, utawa dicontoni dening ibu. Kanthi mangkono, bocah kulina nyemak pituduh lan ngupaya amrih bisa ngetutake. Nalika mangkene uga mbutuhake kombinasi nguwasake lan ngrungokake, genti-genten, banjur nirokake.

7. Ngemat lan ngeling-eling

Nalika bocah nindakake bab ing ndhuwur (no 6), sejatine uga mesisan ngemat lan ngeling-eling. Lha, sawise origami dadi, prayogane bocah diwenehi kalodhangan nggawe maneh, nanging tanpa diwuruki. Bab iki bakal dadi srana gladhen amrih bocah tenanan olehe nggatekake lan ora lalen.

8. Nuwuhake jiwa seni

Maneka wewujudan origami iku umume saemper wewujudan kang tinemu ing padinan.. Nanging, kanthi ukuran sing luwih cilik utawa luwih gedhe, njalari katon edi peni. Rasa marem nyawang asile lelempit kertas iki, bisa nuwuhake jiwa seni, rasa sengsem marang asil kreasi sing nyeni.

(lie)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)