Bathik Semarangan Wiwit Gumregah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 27 kali

Jeneng kampung apadene pang­gonan akeh-akehe ana gegayutane lan gandheng cenenge karo kabiyasan kang dadi panguripane masyarakate. Contone kampung Sayangan utawa Pandean, wis mesthi mbiyen-mbiyene nate ana paragne sing mumpuni gawe dandang, kenceng utawa gegaman kang kondhang. Semono uga arane Kampung Bathik kang dumunung ana tlatah Kalurahan Rejomulyo kalebu Kecamatan Semarang Timur.

Miturut critane sesepuh ing kene, rikala jaman penjajahan ing kampung iki pancen wis ana usaha bathik kang dipandhegani priyayi ngaluhur kang isih mambu-mambu karo Sultan Hamengku Buwana ping telu saka Ngayogyakarta. Corake bathik pesisiran kang antuk pengaruh budaya Cina kang nengenake warna ungu, oranye lan abang. Obyek bathikane bisa kasebut nyimpang saka umume motif bathik. Bathik pesisiran utawa bathik Semarangan akeh nuduhake pemandhangan, omah sarta flora fauna. Kaya woh asem lawangsewu apadene warak. Emane wektu pecah perang “Pertempuran lima Hari” dhek taun 1945, kampung iki kabesmi kobong dadi karang abang. Pendhudhuke padha ngungsi golek slamet lan mesthi wae usaha bathik ing kene vakum nganti suwe.

Tahun 2005 usaha bathik ing kampung Bathik wiwit njenggelek, siji mbaka siji liwat program UMKM usaha iki wiwit mencungul. Malah saiki ora kurang saka 15 pengusaha kang ngrungkebi usaha iki.

 

Dadi Papan Wisata:

Wektu iki Pemkot Semarang lagi sengkud nggiyatake wisata kutha, Pasar Semawis ing kawasan Pecinan wis sakuntara kasil ngajak warga kutha ngeling-eling kuliner tempo dulu. Saiki kawasan kota lama sing dadi prioritase dalan-dalan pedestarian sakindhenge Gereja, Bleduk kang dadi litle-e Holand wiwit ditata asri. Meja lan bangku cilik cekli kasamaptakake sangarepe bekas kantor telegram ing sakpinggire dalan gedhe Daendeles yo dalan Letjen Suprapto. Dalan kang maune panas ngenthak-enthak dumadakan thukul wit-witan gedhe nadyan durung metu godhonge.

Nitik panggonane Kp. Bathik kang strategis udakara mung 500 meteran saka kawasan kota lama arah mangidul mangetan, kampung kang mbiyene tansah kebanjiran lan kumuh saiki melu “ngudi sarira” gumregah malik grembyang dadi destinasi wisata kota ing Semarang. Ketoke para pelancong kang teka saka njaba kuna tambah akeh. Luwih-luwih dina Sabtu lan Minggu, para pelancong kang saka Kota Lama merlokake blanja bathik Semarangan apadene kaos sakperlu kanggo oleh-oleh.

 

Kampung Jadhul

Saka pojoking dalan MT. Haryono (ngarep pom bensin Bubakan) wiwit mlebu lurunge Kp. Bathik, pelancong wis dimanggakake lukisan mural motif. Malah omah pendhudhuk lawang lan jendelane akeh kang disulap dadi kanvas, gambar apa wae ana. Wiwit sang proklamator nganti gambar panakawan sakandhane nganti tekan pemandhangan kang agawe ati tentrem. Kontras karo dalan paving kang dicet ijo.

Kahanan iki kang njalari para pelancong padha betah, krasan njajah ndesa milangkori. Saka omah bathik siji pindhah omah bathik liyane golek sing cocok ing karep. Malah pirang dina kepungkur ing panggonan iki diresmekake anane Kampung Jadhul, para pengunjung bisa selfi bareng karo paraga-paraga jaman mbiyen kang komplit agemane digawe jadhul.

Bathik Semarangan nduweni corak khas, motif Lawang Sewu, Woh Asem lan Blekok  mujudake motif favorite sing disenengi. Ngono pratelane Rini saka omah bathik Handayani, jarene wis akeh sekolahan lan instansi pemerintah kang pesen bakal kanggo seragam sekolah utawa dines. “Regane ora larang, ukuran 200 ping 115 Cm dipathok rega Rp 100-Rp 150 ewu rupiah kanggo bathik cap gradhasi” kandhane miterang karo nuduhake motif Asem Baris kang jarene akeh kang ngoleksi.

Emane, miturut para pengrajin ing Semarang durung ana toko kang nyedhiyani bahan baku kanggo mbathik. Kabeh kudu golek menyang Solo utawa Yogya. Miturut Eko Haryanto kang didhapuk dadi Ketua Paguyuban Pengrajin Kp. Bathik saka 15 pengrajing ana 10 kang diajab bisa melu pelatihan lan sertifikasi. “Sokur bage bisa didhapuk koperasi kanggo ngudhari babagan bahan baku” pangajabe nandhes. (FX. Suyatno)

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)