Infrastruktur Jokowi (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 58 kali

Ing jaman wangsa  Syailendra, wis kasil mbangun candhi Borobudur. Lan nganti saiki candhi mau dadi monumen kang endah. Malah wis mlebu warisan du­nia. Semono uga ana candhi Prambanan, Penataran lsp. Candhi mau saiki iki, seje­ne tempat suci agama Budha uga desti­nasi wisata kang kawentar ing ndonya. Wis pirang yuta wisatawan njaban rang­kah kang wis menyang Borobudur. Durung wisatawan Nuswantara kang saben ndina teka ndlidir menyang Borobudur. Semono uga candhi-candhi liyane.

Jaman peprintahan modern, Presiden Soekarno mbangun Stadion Gelora Bung Karno, Tugu Monas, Hotel Indonesia, Bali Beach (rikala iku), Masjid Istiqlal lan isih akeh maneh. Semono uga rikala jaman Pak Harto nduwe program mbangun Ta­man Mini Indonesia Indah, Puskesmas, SD Inpres, Masjid, dalan tol lsp. Bangunan program Pak Harto mau nganti saiki isih bisa kita deleng wujud lan fungsine. Se­mono uga Presiden sawise iku.

Yen kita antuk menehi dudutan, saben dinasti, pimpinan mesthi nduwe kepingi­nan menehi warisan marang anak putune. Warisan mau bisa maujud bangunan kang gedhe kaya candhi Borobudur, Stadion, tugu Monas, lsp. Mula saben bangunan mau akeh-akehe banjur diwenehi tetenger wujud prasasti kang isine sapa kang ngres­mekake. Lan kapan olehe ngresmek­ake. Sa­lah siji maksusde aweh tetenger sapa wae ing mbesuke bisa ngerti sapa sejatine kang yasa utawa kang ngresmekake ba­ngu­nan mau. Prasasti mau umume banjur ditempelake ana ing bangunan mau.

Mligi Presiden kang saiki Pak Jokowi, nduwe program Nawa Cita salah siji kang lagi antuk kawigaten gedhe yaiku pemba­ngunan infrastruktur ekonomi. Bendungan kanggo irigasi lan pembangkit listrik diba­ngun. Bandara-bandara uga dibangun, sa­engga wewengkon kang sadurunge pe­sawat ora bisa ndharat, wis dadi kebukak aksese. Pelabuhan uga ora keri dibangun. Semono uga dalan ing perbatasan kaya Kalimantan, Pulo Timor tapel wates karo negara Timor Leste, Papua saiki wis wiwit katon hasile. Yen infrastruktur dalan diba­ngun, ya wis samesthine ekonomi bakal mlaku lancar.

Apamaneh dalan tol. Ing jaman Pak Jo­kowi antuk kawigaten kang gedhe. Ya ana benere yen pak Jokowi banjur mban­dhingake karo negara Cina. Tahun 1970-an rikala Pak Harto mbangun dalan tol ne­gara Cina banjur blajar ana Indonesia. Nanging emane nganti patang puluh tahun wiwit dalan tol Jagorawi dibangun mung tambah dadi 780 Km. Dadi rata-rata saben tahune dalan tol ana ing Indonesia mung tambah 20 Km. Adoh banget karo negara Cina. Saiki wae wis kasil mbangun dalan tol 280.000 Km. Dadi ya kaya bumi lan langit.

Kanggo mburu supaya Indonesia ora ketinggalan negara liyane mligine pem­ba­ngu­nan infrastruktur kaya dalan tol mau, Pak Jokowi ing programe suwene limang tahun nduwe target mbangun dalan tol 1100 Km. Rikala Pak Jokowi nduwe target mbangun dalan tol kang dawane wae 1100 Km mau, akeh kang pesimis. Apa ya bisa!!! Wong sadurunge iku wae, lagi mbebasake lahan kanggo dalan akeh kang macet. Semono uga terus anggarane saka ngendi. Werna-werna alesane. Nanging kabeh mau kalah karo tekad lan olehe nggolek cara.

Mesthine Pak Jokowi sejene wis pe­ngalaman ana pemerintahan, uga mesthi nduweni tim ahli kang wis kapilih lan uga pinunjul. Kepriye carane ngecakake ang­-ga­ran negara kang winates mau bisa kang­go mbangun lan murakabi kanggo rakyat. Ngecakake anggaran negara iku kena diibaratake kaya wong kang nganggo sa­rung. Yen ditarik mendhuwur kanggo nu­tupi sirah, sikile katon. La suwalike, yen di­gered mudhun kanggo nutupi sikil, sirahe  bakal katon. La yen anggaran negara ba­kal difokusake kanggo mbangun infrastruk­tur mesthi bakal ngelongi anggaran liyane. La mesthi wae Kementerian lan lembaga bakal kalong anggarane. Apa ya gelem anggaran lan program Kementerian lan lembaga mau dielongi.

Ya mesthi wae kudu ambeg parama arta. Tegese kudu bisa dipilih  kang bener-bener urgen. Mula Pak Jokowi banjur nggawe intruksi program-program kang ora penting lan bisa ditunda kudu diilangi utawa ditungka. Kaya perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar lsp dielongi. Pranyata kok ya bisa lan uga mlaku. Saengga ang­garan bisa difokusake kanggo mbangun. Pancen dadi pimpinan iku kudu nduwe ka­wi­caksanan kang tliti lan kendel. Ka­dhang lan asring, birokrasi iku emoh ka­ngelan. Tinimbang nggawe program kang angel, wis ngentekake wektu lan tenaga, mengko malah kena masalah mula banjur nggawe program kang gampang kaya per­jalanan dinas, seminar, Focus Group Discussion (FGD), rapat-rapat lsp.

Malah asring program mau mung copy paste utawa padha persis karo program kang uwis. Ora gelem nggawe inovasi uta­wa program kang luwih apik. Yen ana masalah ora banjur diudhari kepriye amrih becike. Malah masalah mau banjur die­dohi ora banjur dipecahake. Akhire masa­lah-masalah mau banjur numpuk-num­puk. La yen saben pemimpin ana birokrasi ora malah mecahake masalah, nanging malah mung numpuk masalah terus rak ya ma­salah mau bakal dadi tumpuk undhung.

Mula rikala Pak Jokowi nduwe program mbangun infrastruktur kanthi cara ngecak­ake anggaran supaya efisien mau, ya wis samesthine kudu disengkuyung. Mligine pimpinan ana Kementerian lan lembaga. Wiwit Menteri nganti pejabat ing ngisor dhewe. Supaya dhuwit anggaran kang sa­benere dhuwite rakyat mau bisa tumanja bener-bener kanggo kepentingane rakyat. Dudu rakyat ing tanah Jawa, Sumatra, Ba­li wae, nanging uga rakyat ana Kaliman­tan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku lan Pa­pua. (ana candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…