Aji Mumpung
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Surabayan - Dibaca: 5 kali

“Prasaku saniki akeh wong sing lali barek titahe kadidene menungsa diciptakna gae apa. Akeh sing wis katut barek iming-iminge setan terusan lali barek amanah kuwajibane, lali barek janjine. Apamaneh nek wong niku wis entuk cekelan, entuk jabatan sing jabatan niku isok gae numpuk bandha bah niku bandha sing gak halal. Keri niki Bupati Nganjuk Taifiqurrahman, kenek OTT KPK mergane ngedol jabatan. Sapa sing kepengin dadi kepala dinas tah jabatan liyane kudu wani mbayar jutaan ndhuk ndara Bupati, mesthi ae polahe niku mambu tekan KPK, apa maneh sadurunge sang bupati ya tau dicekel KPK ditetepna dadi tersangka merga kasus liyane, nanging isok uwal merga menang praperadilan ndhik Jakarta Selatan. KPK sing gregeten terus ngawat-awati polahe sang bupati, temenan ndhuk Nganjuk  kono sapa sing kepengin entuk Jabatan kudu wani mbeseli sang Bupati. Makane bareng barek pak bupati niku iya dicekel wong-wong sing nate mbayar ndhuk Bupati supayane oleh jabatan, kabare sing kecekel kabeh sampek onok wong limalasan,” Ning Sumeh ngethuprus ndhuk balane.

“Bener ning, sing kenek OTT niku jare termasuk bojone pak bupati  jenege Ita Tribawati, padahal bu Ita wis kate dicalonna dadi Bupati barek PDIP nggenteni pak Taufiq. Bu Ita sanikine dadi sekda ndhuk Jombang, embuh kaitane apa barek bojone niku kok melok ditangkep pisan barek KPK pas wong loro niku ndhuk Jakarta,” Cak Bedja nambahi omongane Ning Sumeh barek nontoki koran.

“Awak dhewe niki asline prihatin nemen, saniki akeh pejabat sing padha kejeglong ndhuk kasus korupsi, tapine nek tak petani pejabat sing akeh kecekel KPK niku asline saka partai, cobaklah sampeyen tontoken dhewe sapa-sapane. Nah niku, nek koyok niku kudu di titi maneh yok apa kok ngono, apa merga kaget gampang  ngeruk dhuwik masiya niku dalane gak tepak, tah yok apa,” Cak Ari melok omong.

“Encene dulur factor kagetan barek gumunan niku mau sing sok wong polih lali barek fitrahe. Mlakune nggasruh lali nek urip ndhuk bebrayan niku sing ngawasi sewu mata. Nek polah-polah terus onok sing gak seneng ya dilaporna. Encene koyoke se enak dadi Bupati, cumak nek dietung-etung barek gajine, wektu limang taun koyoke gak cukup gae nutup modhal sing ditokna gae nyalon biyen. Makane polih telek akal yok apa isoke telek balikan modhal, awak dhewe gak usah crita akeh dulur carane, niku wis dadi rahasia umum. Nek sampek kecekel niku sing apes ae, nek awak dhewe  ngarani fenomena koruptor niku koyok gunung es ndhuk segara, sing ketok muk pucuke, asline sing gak ketok sadhabyeg,” pak Lik Dur melok omong.

(Sing anti korupsi:  Cak Ari, Cak Bedja, Pak Lik Dur barek Ning Sumeh)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane