Sri Maha Punggung (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 24 kali

Laju lakune para bajobarat Jaramaya, Rinumaya, Juru­maya, sarta Sadumaya be­barengan Togog lan Mbilung ndherekake tindake Bathara Kalayowana, putrane Bathari Durga ing Kahyangan Setragandamayit kang patutan kalawan Bathara Kala.

Ganti kang kinocap. Ora kaya kang ana padhepokan Argalangking. Ing kono ana titahing dewa kang awujud raseksa, na­nging sandhangane cara brahmana, ma­wa kethu, rasukan sarta sampir apadene clana. Asta diagemi gelang, dene suku di­agemi binggel. Iku sejatine maksih tu­rune Ditya Rambuculung, ya katelah Ditya Kala Rahu kang duking nguni nyidra tirta amerta jroning wadhah. Gandheng banyu pangu­ripaning para dewa iku kacidra dening Kala Rahu, Bathara Surya wadul marang Bat­hara Wisnu, tumuli Kala Rahu den lepasi sanjata Cakra. Kala Rahu tugel gulune, gembung tiba ana bumi dadi lesung, dene sirahe tetep urip. Saben kala mangsa nguber-uber Bathara Surya apadene Ba­thara Candra nedya kauntal, nanging bisa metu maneh. Yaiku kawitane ana grahana rembulan apadene grahana srengenge.

Buta brahmana turase Ditya Kala Rahu iku peparab Puthut Jantaka. Mapan ana pa­dhepokan karana karem ngudi kawruh kapandhitan. Awit saka sih nugrahaning dewa, Puthut Jantaka wus madeg dadi pandhita yaksa. Saka ngrembakane pa­wiyatan, samengko Puthut Jantaka wus duwe siswa. Amung wujude dudu jalma manungsa, nanging sato kewan. Siji, awu­jud tikus, nama Tikus Jinada. Loro, wujud andhapan, nama Celeng Dema­lung. Telu, awujud kethek, anama Kethek Kuthilapas. Papat wujud maesa, nama Kebo Andanu. Lima, awujud lembu, nama Sapi Guma­rang. Enem, rupa kidang, kanthi nama Kidang Ujung. Pitu, wujud sangsam, nama Menjangan Randhi. Wolu, wujude bulus, peparab Bulus Pas. Sanga, wujude uler, nama Uler Greges. Kabeh padha ngadhep sang pandhita kanthi dheku-dheku, na­nging polatane sajak ngemu susah karana lagi ana sing dirasakake kurang pekoleh, kepara bingung dene kurang pangan.

“Arca belah, iblis lagnat padha jeg-jegan. Kaya iki wus pepak para anak siswaku kang wujud sato kewan. Tak etung genep sa­nga. Dina iki kaya beda kalawan adat saben, sajak ana sing arep diaturake. Coba mbaka siji matura marang aku, amrih gamblang apa sing lagi kok pikir. Awit kabeh kuwi padha bisa tata jalma kaya manungsa, karana kowe kuwi kabeh nadyan wujud kewan nanging pengge­dhe­ne kewan. Sing wujud tikus, kowe rajan­ing tikus. Sing bulus, rajaning bulus. Apa­maneh sing sikil papat, kaya kebo, sapi, kidang menjangan. Selagine uler wae kowe mesthi rajaning uler. Coba matura, aja tidha-tidha!”

“Inggih Bapa Resi Jantaka. Nadyan kula wujud tikus, kula bangsaning tikus wirog, nanging kula punika…………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)