Desa Abad Anyar (25)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 48 kali

Jumari ngguya-ngguyu seneng, wis genah njagakake satus persen menang.

“Pokoke bener kandhamu,” sambu­nge Sukir karo ngacungake penudinge,  “Mung ana tembung siji: menang, me­nang lan menang!”

Wong pitu padha ngguyu amba, ngguyu merga yakin satus persen bakal menang lan merga para kadher-kadher iku wis padha nampa honor sepuluh yuta wong siji.

“Perkara omahmu ing Semarang dha­dhal ora masalah,” sambunge Agus ma­neh. “Sawise dadi lurah gawe omah ma­neh pira suwene. Desa kene iki tanah kase akeh, nek perlu didol sithik ora pa-pa. Alesane kanggo perumahan rakyat apa pemekaran indhustri, rak beres.”

Jumari nggleges, keprungu tangga­pe, “Omah ki soal kecil, bakale entuk dhu­wit bantuwan saka pusat. Aja ku­watir, kowe kabeh mesthi dakpikir.”

Bubar omong ngono Jumari banjur kelingan Sindhi lan Mursid. Wingi sing dianggep lawan abot ki Mursid, nanging Mursid jebul ora nyalon. Upama Sindhi ora ninggal dheweke lan ndadak petha­kilan melu nyalon, omah Semarang iku ora perlu didol sabab mungsuhe mung Marwan. Disambi klekaran wae genah Mar­wan kalah karepe dhewe. Ora perlu ngedum amplop nganti semono akehe. Batine grenengan: oalah Sindhi Sindhi, ora sah pethakilan kari lungguh kepenak ing sisihku wae wis dadi bu lurah, lha kok kowe malah golek gaweyan melu-melu nyalon lurah. Gek pawitanmu ki apa?

Nuli takon Agus, kadher utamane, “Gus, manut petungmu, pembagiyan su­wara sesuk kuwi  piye perkiraanmu?”

“Manut petungku, kowe bisa ngum­pul­ake suwara 1.900-an yen kabeh teka. Ateges sisane 1.200-an. Iku Marwan sing 400, Sindhi sing 800. Iku nek teka kabeh lan ora ana surat suwara sing rusak.”

“Dadi menang mutlak ya?”

“Jelas, Mas. Ana jago anggota DPR bakale golek bantuwan dana nyang pusat gam­pang kok ora gelem milih ki dha gendheng pa piye. Gumunku Mursid kok ora gelem ndombani Sindhi ya?”

“Kuwi tenan ta?”

“Tenan, Mas. Mursid sak adhine pisan ora tau ketok ketemu karo Sin­dhi. Apamaneh nyang omahe, blas ora tau. Mur­sid ki bener-bener ne­tral, sing sok ketok nyang nggone Sindhi ki mung Pardi karo Slamet. Mangka Pardi ki embuh mbantu tenan embuh ora, sabab kakange dhe­we nyalon. Marwan ki rak kakangne ipe.”

“Lha iya,” saute Ju­ma­ri. “Mesthine ya abot kakangne. Nek Mursid ki aku ngerti.”

“Maksudmu?”

“Anane Mursid ora mbantu Sindhi sabab bapakne Sindhi ki gethinge kepati-pati karo Mursid. Mula Sindhi dilarang keras sambung karo Mursid. Ing pilkades iki Mursid sajake netral ora nyengkuyung sapa-sapa. Dheweke ki mung meleng na­ngani proyek mekanisasi pertanian kuwi, maklum kuliyahe pancen jurusan meka­nisasi pertanian.”

Ing iring tengah wong-wong padha…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?