Upal Atusan Yuta Saka Madura Sumebar ing Nem Provinsi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 5 kali

Kelompok (sindikat) gawe lan nyebarake dhuwit palsu (dhupal) kasil ditangkep ing Bangka­lan, Madura. Anggota kelompok kehe enem sing wis operasi suwene sangang taun iku dibekuk lan langsung ditetepake minangka tersangka.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya nerangake, kabukake bab iku sakawit saka katrangan sing ditampa pehake sesasi kepungkur. “Wis sumebar dhuwit palsu pecahan Rp 100 ewu ing Majalengka, Jawa Barat,” kandhane ing kantor Dirtipideksus Bareskrim Polri, Rebo (18/10).

Ora gantalan suwe, pehake kasil nang­kep wong loro sing dadi tukang ider dhuwit, sing saiki kalungguhane wis dadi tersangka.

Lelorone jeneng cekakane M lan S. Manut Agung Setya, M ditangkep dalah barang bukti arupa dhuwit palsu pecahan Rp 100 ewu kehe 117 lembar. Sawatara S ditangkep dalasan barang bukti dhuwit palsu pecahan Rp 100 ewu kehe 193 lem­bar. “Polisi ngerti dhuwit iku ora digawe dening sing gegayutan. Mula saka iku ki­ta tlesih, saka ngendi dheweke antuk dhuwit palsu kasebut,” ujare

Penjajagan iku ngeterake penyidik Dir­tipideksus Bareskrim Polri menyang Surabaya. Saka Surabaya, panalitiyan di­terusake menyang Bangkalan. Ing panggonan iki, pulisi kasil nangkep pe­rantara sing nyambungake tukang ider karo wong sing gawe dhuwit palsu. “Ter­sangka RS (wanita) ditangkep dina Kemis 12 Oktober 2017,” jlentrehe Agung. Sa­wise dijingglengi, disumurupi yen RS mujudake bojone sing gawe dhuwit pal­su jeneng cekakane I.

Nalika omahe RS lan I ing Jalan Jaya Wijaya, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Kota Bangkalan digledhah, penyidik ora nemokake I. Nanging petugas kasil ne­mokake saprangkat alat kanggo gawe dhu­wit palsu. Ana piranti sablon, printer, mangsi, komputer, lan sakehing per­lengkapan liyane.

“I kasil ditangkep ing Hutan Taman Nasional Baluran, Situbondo. Dheweke ndhelik ing njero guwa, merga saka pitu­duhe wong pinter dheweke kecekel,” kan­dhane Agung.

Saliyane tersangka M, S, RS, lan I, pulisi uga kasil nangkep tersangka loro liyane. Yaiku T sing mbiyantu I gawe dhuwit palsu sarta AR sing menehi bandha. “Bandha Rp 120 yuta saka tersangka AR,” jlentrehe Agung. Adhedhasar data sing digembol pulisi, I sing kerep diundang GK iki, dudu ‘pemain’ anyar sing gawe lan ngiderake dhuwit pal­su. “Dheweke kuwi residivis,” tandhese Agung.

Ora mung I. Tersangka M uga nate du­we urusan karo pulisi jalaran ketangkep lagi ngiderake dhuwit palsu. “Nate ditahan sepisan nalika taun 2011. Dheweke diponis setaun sesasi ing Pengadilan Negeri (PN) Sumedang,” kandhane Agung. Klawan ban­dha saka AR, I gawe lan ngiderake dhuwit palsu.

Provinsi enem sing dadi papan penye­barane dhuwit palsu kasebut yaiku DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, engga Kalimantan Barat. “Sing pa­ling akeh tinemokake dhuwit palsu mau yaiku ing Bali,” tambahe Agung.

Adhedhasar akon-akonane I, kelompok gawe lan ngiderake dhuwit palsu iku wis ngebong dhuwit palsu kehe Rp 400 yuta. Iki sengaja ditindakake kanggo ngilangake barang bukti. “Petugas nemokake bukti yen dhuwit palsu iku wis dibong,” kandhane Agung sinambi nuduhake bukti kasebut.

Merga saka sekabehing tumindake iku, tersangka enem diancam klawan pasal 36 ayat (1) lan ayat (2) lan utawa ayat (3) sarta pasal 37 Undang-Undang (UU) Nomer 7 Taun 2011 ngenani Mata Uang. “Anca­man ukumane paling dhuwur salawase urip,” tandhese Agung.

Ora mung diancam UU kasebut, dhe­weke kabeh uga dijiret UU Nomer 8 Taun 2010 ngenani Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Agung nandhesake, pihake ora kan­dheg mung marang tersangka enem iki wae. Tukang ider liyane sing uga isih sa­klompok bakal tansah diburu. “Panaliten iku tansah ditindakake,” jarene.

Direktur Pengelolaan Keuangan Bank Indonesia Luctor E Tapiheru nambahake, pe­hake duwe prajanjen kuwat mbrastha dhalang ing waliking sumebare dhuwit palsu. Manut Luctor, saiki ubenge dhuwit palsu ing negara kita lon-lonan suda. “Saiki perbandhingane saka sayuta lembar dhu­wit asli sing sumebar, mung ana limang lembar dhuwit palsu,” jlentrehe.

Supaya uwal saka dhupal (dhuwit pal­su), kandhane Luctor, cara sing apik kang kudu dicakake yaiku “3-D”. Yaiku, diraba, dilihat, lan ditrawang. Sebab, ora ana dhuwit palsu sing bisa satus persen padha karo dhuwit asli. Apamaneh pecahan dhuwit anyar sing wis diiderake Bank Indonesia (BI). (Jp)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)