Telung taun pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 40 kali

Tanggal 20 Oktober kepungkur ganep 3 tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ngibarate wong mlaku mono wis adoh jangkahe, wis akeh tepake. Pambangune infrastruktur dikebut, mligine Irian Barat (Papua). Tingkat kemaremane rakyat sangsaya mundhak nganti 70 %. Ning kalangan oposisi mung njepaplem (meneng). Jarene, kejaba reregan isih larang, demokrasi malah tambah dikencengi.

NGAREP Istana Negara dhek Jemuah 20 Oktober katon rame. Atusan maha­siswa saka BEM (Badan Eksekutif Maha­siswa) sa-Indonesia, ngejegi dalan saka Patung Kuda (Monas) nganti Jalan Mer­deka Utara. Karepe mono lagi demo ma­rang pemerintahan Jokowi-JK sing jare­ne sajroning telung taun meksa gagal nge­monah negara. Sing lucu ngungkuli dha­gelan “Basiyo Mbecak”, para maha­siswa mau teka uga nutul petis melu-melu nduwa Perpu Ormas disahake dadi UU.

Mangka tujuwane Perpu mau ora ana liya kanggo mbetengi Pancasila, ngencengi lan ngerasi pihak-pihak sing kakehan pratingkah arep merjuwangake gerakan khilafah bangsane HTI. Ketok banget yen demo mau mujudake pese­nane pihak-pihak tinamtu, mligine kala­ngan oposisi sing pancen ora seneng karo pemerin­tahan Jokowi-JK. Dadi ma­ha­siswa jinis meng­kene iki mendhingan kuliyah sing genah, kareben IP (indeks prestasi)-ne entuk 3 munggah, wong­tuwane padha bungah.

 

Papua wiwit ngulet

Prayogane para mahasiswa sing pa­dha demo mau nyelakake wektu klintong-klintong menyang Papua apa Nusa Teng­gara Timur (NTT), sukur-sukur bareng karo anggota Komnas HAM Natalius Pi­gai. Kareben padha weruh dhewe ka­nyatan rega BBM ing kana. Yen ndhisik-ndhisik bensin (premium) seliter tekan Rp 10-18.000,-, wiwit Juni 2017 wingi wis padha karo Pulo Jawa, Rp 6.450 lan Rp 5.150,- tumrape solar.

Anggota Komnas HAM iku perlu melu nyatakake, awit Natalius Pigai sasuwene iki pijer ngigau, yen jare Jokowi ora gawe owah-owahan apa-apa ing Papua. Saiki rega semen ing dhaerah asale, wis mu­dhun dadi Rp 500.000,- saben sak, mang­ka ndhisike tekan Rp 2 juta. Coba yen Na­talius Pigai mbangun omah ing kampunge sadurunge pemerintahan Jokowi-JK, blanja Komnas HAM Rp 20,6 juta sesasi entuk semen pirang sak? Apa kelakon ditambahi lempung?

Ora bisa diselaki, bumi Irian Barat uta­wa Papua saiki wis ngulet pembangu­nane, berkahe proyek infrastruktur sing terus dige­lak. Dalan Transpapua sing dawane 4.300 Km saka Sorong tekan Merauke wis kasil kebangun 3.850 Km, saengga nggam­pangake transportasi kutha siji lan sijine. Upamane saka Sorong-Kambuaya-Manokwari sing dawane 594 Km, wis alus mulus kaya pipi prawan. Yen pendhudhuke saya maju lan sejahtera, istingarah wong-wong Manokwari lelungan wis ora perlu ketok “manuk”-e.

Ngenani pertambangan Freeport ing Tembagapura, senajan kontrak kerjane diulur nganti 2041, nanging Indonesia bisa ndarbeni saham nganti 51 % (dis­vestasi). Kejaba kuwi PT Freeport kudu mbangun smelter (alat ngolah tambang) sajroning 5 taun. Manut Menkeu Sri Mulyani, kanthi saham sing mundhak saka 9,36 % dadi 51 % iki bakal mujud­ake pengasilan sing gedhe tumrap RI.

Ora ngemungake Papua, dalan tol sing dadi urat-nadine perekonomian, uga terus digelak. Manut rancangan, nganti taun 2019 Jokowi bakal mbangun 1.000 Km da­lan tol. Sajroning 3 taun iki wis kasil diba­ngun 560 Km. Saengga manut prediksi nganti enteking masa peme­rintahan Jokowi-JK bakal kasil mbangun jalan tol 1.850 Km. Jalan MRT lan LRT ing Jakarta uga lagi sengkud dibangun kang ancase sakawit kanggo mapag Asian Games 2018.

Kanggo nggelak pembangunan san­jabane Pulo Jawa, sacara nasional ang­garan infrastruktur terus diundhakake sa­engga ing taun 2018 ngarep dijatah Rp 409 trilyun dhewe. Menkeu Sri Mulya­ni nemen­ake, anggaran digawe luwih gedhe amarga kanggo nguyak pemba­ngu­nan sing ketinggalan ing maneka warna daerah.

 

Saiki Indonesia sentris

Kanggo rancaging pembangunan, ora jaman Orde Baru ora jaman reformasi, stabilitas nasional kudu tetep dijaga, saengga masarakat bisa katon tata ten­trem Slamet Raharjo. Menko Polhukam Wiranto nembe iki mratelakake, stabi­litas politik, hukum lan keamanan ing Indo­nesia krasa becik banget. Mantan Ketum Hanura kuwi mojar, “Negara nembe bisa mbangun lamun stabilitas politik, keamanan lan hukum cukup apik.”

Manut pratelane Darmin Nasution Men­ko Perekonomian, tuwuh ngremba­kane perekonomian ing negara kita stabil nyenengake. Titikan utawa indikator eko­nomine, pengangguran selot mudhun, kemiskinan saya kurang, inflasi sajroning telung taun iki kurang saka 4 persen. Pertumbuhan ekonomi sing maune rada nggremet, saiki bali normal ngener marang 5,2 persen.

Manut asil survei-ne Center For Stra­tegic and International Studies (CSIS), tingkat kemaremane rakyat marang kinerja pemerintahan Jokowi-JK taun 2015 50, 6 persen, setaun candhake 66,5 per­sen, lan taun iki 68,3 persen. Ing ba­bagan hukum taun 2015 ana 51,1 persen kang rumangsa marem, taun 2016 ana 62,1 persen, lan taun 2017 ngancik 64,0 per­sen. Ing babagan ekonomi taun 2015 ana 30, 0 persen rumangsa marem. Taun 2016 kacathet 46, 8 persen, lan taun iki 56, 9 persen. Wondene kema­remane publik ing babagan maritim taun 2017 ngancik 75,5 persen.

Emane, senajan mentrine terus dipe­cut supaya kerja, kerja, kerja… cundhuk karo jeneng Kabinet Kerja, ora kabeh masalah bisa rampung diayahi. Baba­gan Hak Azasi Manusia (HAM) upamane, nganti seprene kasus Munir durung uga tuntas. Wiwit jaman SBY 10 taun lawase, lan nyandhak Jokowi sajroning telung taun iki, yen manut istilahe Usman Hamid Direktur Amnesty International Indonesia, jare isih jalan di tempat. Iku bisa dipahami, jer seprana seprene prekara HAM mono ing Indonesia pancen: (H)urusane (A)mung (M)uterrrr, ora uwis-uwis.

Presiden Jokowi dhewe ngakoni, kanthi semangat “kerja” sing terus lumintu, wektu dadi lumaku kanthi cepet, ngerti-ngerti wis 3 taun. Nanging panjenengane Presiden angyakini, apa kang dadi targete wis kasil ginayuh 60 % sajroning 3 taun iki, wis rong protelon. Pembanguan sing ndhisike pijer “Jawa sentris”, saiki kasil diowahi dadi “Indonesia sentris.”

 

Kabinet kurang kompak

Mantan Presiden SBY kang uga Ketum Demokrat, nyetitekake 3 taun mangsa pemerintahan Jokowi-JK rumangsa marem, akeh kemajuwan sing digayuh, mula saktrepe rakyat kabeh padha nyengkuyung. Yen Pak SBY ngendika mengkono, bisa dimaklumi wong panjenengane kuwi pemimpin parpol Demokrat sing dadi penyeimbang (netral). Oposisi ora, pro pemerintah inggih mboten.

Banjur kepriye yen Prabowo Ketum Gerindra. Kebacut prekewek (pekewuh – Red) mbokmenawa, – wong wis tau numpak jaran lan dhahar kembul bareng presiden– dheweke suthik ngomentari kepemimpinane Jokowi-JK. Ujare sajak njepaplem tanpa greget, “Wis ben sing liyane wae lah.”

Ning tan kocapa “jubir”-e Prabowo sing ora resmi, Fadli Zon; dheweke kuwi nganggep Jokowi mono presiden “one man show” alias kabeh ditandangi dhewe. Kadhang dadi gubernur, kadhang dadi bupati, malah kadhang dadi Pak RT. Mongsok presiden kok ngurusi bab sing nylekethe, saben-saben dundum sepedha karo rakyate. Manut politisi antagonis saka Senayan iki, ing atase Wapres ning Pak JK kerep ora dijak rembugan.

Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR saka “jalur independen” sami mawon, dheweke paling seneng yen urusan nggepuki Jokowi. Mula manut pamawase, telung taun dadi RI-1 Jokowi ora bisa njaga soliditas kabinet. Sajroning kabinet “tambal sulam” telung taun seprene, kerep ana mentri sing padha udur dhewe, malah moyoki mentri liyane. Ning sanajan ora nebu sauyun, Presiden Jokowi mung ngetogake wae.

Nasir Djamil anggota DPR saka PKS nunggal sagendhingan. Telung taun dadi presiden ekonomi jeblok, politik gegeran terus. Kabinet ngalami disharmonisasi. Soal HAM jare arep dituntasake, nyatane ora. Jare wulangan HAM bakal mlebu kurikulum SD nganti SMA, nyatane ya durung maujud.

PAN minangka partai oposisi mateng separo, uga ngarani yen Presiden Jokowi nganti telung taun njabat durung ngugemi kabeh janjine. Jare ora bakal utang, jebul utange luar negri saya mempeng. Jare ora arep impor pangan, nyatane panganan manca mblader. Mula Wasekjen PAN Yandri Susanto nguwuh, Presiden Jokowi diajab bisa nertibake kabinete sing “gadhuh” diya-diniya mentri siji lan sijine.

Bab disharmoni, penemune  Fahri Hamzah-Nasir Djamil-Yandri Susnto sajake rada mathuk tumrape bebrayan. Aja maneh mentrine, dalasan Wapres JK dhe­we, dadi ngrujak sentul karo pre­sidene, siji ngalor siji ngidul. Jroning Pilgub DKI Jakarta kepungkur upamane, Jokowi pro Ahok, JK-ne malah mbelani Anies Baswedan. Ing atase dadi Ketua DMI (Dewan Mesjid Indonesia), rikala mesjid dienggo alat kampanye, JK meneng wae amarga kuwi mikolehi tumrap Cagub Anies-Sandi.

Pecut diseblakake, barang wis kebacut arep dikapakake. Isih ana wektu rong taun kanggo ndandani kekurangane. Krana mengkono tingkat kemaremane rakyat sing manut survei Litbang Kompas nganti 70 persen luwih, bisa ndayani marang elektabilitas Jokowi kanggo madeg presiden ing priode kapindhone.

(Gunarso TS)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…