Jula-Juli Nyuwun Digawe Ajeg
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 167 kali

Jula-Juli Nyuwun Digawe AjegAku maca lan lengganan PS wiwit th. 1952, ya ing th. 1965 kae pedhot rada sa­wetara suwe. Saiki wis langganan liwat agen maneh. Pengarang lawas, crita sambung utawa crita cekak kayata: sdl. Any Asmara, Sri Hadi Jaya, Widi Widayat, Suparto Brata, Harjono lll. Kerep tak waca liwat hudyana PS iki.

Cergame: Panthom, Bedhahe kraton Powan (Sutikno Ws), Sandi Sastra, gara-gara banjir Serayu, Denmas Jangkung (Bambang Sudjiman).

Kartone: Mas Klombrot (Indri Sudono), Pak Begog (SNS)

Kumpulan pojok sing dijenengi Jula-Juli tak tunggu. Emane bareng Pemred PS Bpk Imam Supardi seda, rubrik mau ora metu. Bareng PS No. 37 / 2017 Jula-Juli kapacak maneh, kaya apa senengku. Aku ngenteni nomer-nomer sabanjure, nanging lagi PS No. 41 metune maneh. Kuciwane kok mung kapacak sesasi sepisan, ya cengklungen ta olehe ngenteni.

Mbok nyuwun rubrik Jula-Juli digawe ajeg saben minggu. Tak kira sdl. Gunarso TS sing ngembani ora kabotan, lan Redaksi PS kersa ngajangi. Matur nuwun. Nyuwun pangapunten. (E. RusmiyatiSalatiga)

 

 


Wiji Botor Lan Ote/OtekBapak Eman Suwarto-Kandeman, Batang ana ing PS No. 38/2017 kagungan pamundhut lan kepengin priksa wiji botor lan ote/otek kuwi sejatine saka arane isi woh apa?

Sawise tak sesuluh kanthi takon-takon karo para kanca lan sanak sedulur, aku oleh keterangan yen wiji botor kuwi arane isi kecipir. Dene ote/otek kuwi dudu arane isi woh-wohan nanging arane pakan manuk ocehan sing wangune bunder-bunder kaya mrica sing asale saka olahan empon-empon kunir lan sakbangsane utawa sakjenise.

Miturut pamawasku, ote/otek iki bisa diarani minangka jamune manuk ocehan supaya pangocehe apik, suwarane banter lan bening, dadi bisa menang lamun dielokake lomba.

Muga-muga wae urun rembugku iki bisa katampi dening bapak Eman Suwarto. Dene yen ana panemu liyane saka para kadang sutresna PS, aku uga ngaturake agunge panuwun jalaran kabeh mau bisa nambahi jembare wawasanku.  Nuwun. (Suwarno Tjitrowihardjo - Ngadiluwih, Kediri)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…