29 Oktober - 04 November 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 6 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Yen gampang nglokro, tangeh lamun bisa maju uripe. Enggal gumregah ngoyak target. Reputasine kudu dijaga. Rejeki tetep lancar lan kudu bisa nyelengi. Jaga kasarasan, endhanana mema­ngan sarwa pedhes. Asmara: perkarane wong loro aja nganti keprungu wong liya.

AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ):

Sanadyan angel olehe nulak, yen kira-kira ora dadi lan apike, aja gelem kongsi. Luwih becik nindakake rancangan panjenengan, sanadyan kudu cucul modhal. Rejeki rada sered, nanging ora ateges mampet. Jaga kasarasan kanthi olah raga ajeg. Asmara: aja gampang nesu.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Aja rangu-rangu nindakake rancangan panjenengan, amrih gega-yuhane kasedya. Yen ana pepalang aja nglokro, mesthi ana dalan kanggo ngudhari. Rejeki lancar, bisa rada ayem. Kasarasane dijaga, sing sregep olah raga. Asmara: nyenengake, sing ala seka uwong liya.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Lintang kamujuran sumunar, nanging perkara anyar uga wis wiwit jumedhul.  Kudu teges, dhisiplin, aja nyepelekake sanadyan katone ngono-ngono war. Ngeman marang liyan iku becik, nanging yen keladuk, bisa njalari tuman lan kapusan. Asmara: nyenengake.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Kritis. Wis aja leha-leha lan mencla-mencle maneh. Tuduhna yen panjenengan bisa mrantasi lan kena dipercaya. Yen panjenengan nduwe idhe utawa rancangan, diandharake. Aja isin-isin. Asmara: tambah dina mundhak akeh pasulayan.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Sikep tliti lan waspada amrih ora ketatalan tembe mburine. Saiki wayahe nindakake rancangan kang isih sumimpen ing manah. Akeh kang nyengkuyung, rejeki gancar, dana murakabi. Wong kang usil lan keminter ora perlu direwes. Asmara: pocapane dijaga.

CANCER ( 21 Juni - 20 Juli ):

Yen arep nindakake rancangan dipetung dhisik kanthi temen. Anggone nggunakake dhuwit dikontrol, aja nganti brah-breh. Amarga ing minggu iki lintange mbleret. Kasarasane dijaga, aja kakehan jajan. Asmara: yen padha tresnane ora perlu puyeng dhewe.

LEO ( 21 Juli - 21 Agust ):

Minggu iki samubarange lumaku lancar. Yen ana sing nyaruwe prayogane ora susah digape. Sregep sembahyang wengi, murih enggal kaleksanan. Gatekake olehe memangan, yen perlu nginum vitamin. Asmara: aja kuwatir, sejatine dheweke tresna.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Gumregah kanggo nggayuh asil sing dadi impen. Ayo enggal nggawe rancangan lan ditindakake. Bisa madeg dhewe utawa kongsi. Durung mesthi kalodhangan apik teka maneh. Asmara: yen wis ora kuwawa, pasrah marang kersane Gusti.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Aja lena lan aja gampang percaya, sanadyan iku sedulur. Kudu teges, dhisiplin, lan waspada. Nanging aja ngatonake yen cubriya utawa malah nutuh. Kang baku tanggung jawab ditindakake. Ora perlu melu cawe-cawe perkarane liyan. Asmara: isih ana wae pacobane.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Sanadyan lakune kudu mubeng minger, nanging asile bisa nggawe mongkog. Sing tansah greget olehe makarya, lan aja wigah-wigih ngrungokake liyan. Minggu iki ana wae butuh dadakan. Jaga kasa­rasan, aja kakehan melek wengi. Asmara: bebarengan ngendhaleni emosi.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Aja gampang emosi ngadhepi perkara ing penggaweyan, sing sabar atine lan wening pikire. Gunakna pitulungan kasebut kanthi becik, amrih ora nguciwani. Jaga kasarasan kanthi sregep olah raga. Asmara: aja ngomong tresna yen ora wani ngrekasa.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)