Sri Maha Punggung (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 72 kali

Lampahe prajurit  Purwacarita katon gumyak, para pung­gawa praja nitih turangga. Rame suwaraning janma, cawuh lan kriciking kendhali kropyaking watang gathik, pangeriking kuda, binarung lan suwaraning paksur tambur gong beri gubar gurnang mawurahan, yayah warsa kinteki. Warsa udan, kinteki pejaten. Nyarangaping langkap bedhil tumbak landheyan pindha jati ngarang, prajurit sajuru-juru datan kena carup wor.

Kang busana putih kumpul padha seta, tinon saka mandrawa pindha kuntul aneba. Kang busana kresna kumpul padha langking kadi dhandhang areraton. Kang busana rekta kumpul padha abang, tinon  abra markata, pindha wukir kawelagar. Kang busana ijo kumpul padha wilis katon ijo royo-royo kadi tanem kang nedhenge gumadhung. Bleduging lampah peteng angampak-ampak, katon angendhanu pindha mendhung. Lampahing prajurit wus ngancik laladan tapel wates  Purwacarita, gya sami makarya yasa pakuwon.

Genti kang kinocap, ora kaya kang ana  Pasetran Gandamayit ya Gandamayu. Uga bisa diarani kahyangan karana iku papan dununge dewa. Dene sing mapan ana kono dewa putri kang awujud raseksi arane Bathari Durga. Duking nguni sawijining widadari kang sulistya ing warna, sesilih Dewi Uma. Amarga daredah kalawan garwa, Bathara Guru, Dewi Uma kena sepata, temah salin wujud dadi raseksi.

Dheweke katundhung saka kahyangan lan diwenangake njaga sarta ngratoni para dhemit, peri perayangan, jim, setan, engklek-engklek balung atandhak, jrangkong waru dhoyong, lelepah, janggitan wewe sarta banaspati. Nuju sawijining dina, Bathari Durga lagi sekeca lenggah, kesaru sowane ingkang putra kang patutan kalawan Bathara Kala, arane Bathara Kalayowana. Dedege dhuwur, netra mentheleng kaya bagaskara kembar, siyung sagedhang emas gedhene, rikma gimbal dhumawah ing gigir sarta widhangan kanan lan kering, ngagem ubel dewa ingapit jamang garudha mungkur, tan prabeda kaya ramane yaiku Bathara Kala. Yen sandhing kalawan ramane, prasasat janma kembar, amung bedane yen Bathara Kala datan ngagem busana,  Bathara Kalayowana ngagem jubah kaya satatane brahmana. Sawuse kepenak lungguhe, Bathari Durga amurba.

“Hong wilaheng, sekaring bawana langgeng. Bathara Kalayowana, padha kanthi karaharjan sowanmu, Kulup?”

“Ik ik ik e. Hong tete Kala Lodra, kanjeng ibu Bathari. Raharja salampah kula, amung bekti kula katur,.”

“Banget panarima ulun. Sawuse satata lungguh kita ana ngersane ibumu, ana wigati apa dene………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa