Desa Abad Anyar (24)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 198 kali

Dina Setu, rong ndina sadurunge dina pemilihan kepala desa, para calon padha diundang ngumpul ing bale desa. Ing dina iku dianakake dum-duman tandha gambar, sarta pembeberan program-program sing ditawakake dening para calon, disekseni para pengurus RW, RT, tokoh masarakat lan sapa wae sing kepengin nyekseni.

Acara sepisan dum-duman tandha gam­bar sarana diundhi. Asile Marwan en­tuk nomer siji kanthi lambang gambar tela. Sindhi entuk nomer loro kanthi tandha gam­bar pari lan Jumari entuk nomer telu gam­bare klapa. Sukir grenengan bom­bong: jagone  entuk gambar klapa. Klapa manggone ana ndhuwur, ketok saka ngen­di-endi, iku sasmita bakal menang. Disaut Agus: Jelaas. Munir grenengan: Mas, ja­go­mu entuk lambang tela, mertandhani ketoke meneng ning akeh wohe sing su­mimpen ing ngisor lemah. Pardi ora kalah grenengan: Narta, Slamet, Mbak Kesi, jagomu entuk pari, ketoke mung tumpukan cilik, bareng dietung-etung gabahe ma­ewu-ewu. Wong telu padha ngacungake jempole.

Acara kaping pindho sesorah ringkes, nawakake programe calon yen mengko kapilih dadi lurah. Urutane sesorah uga di­undhi maneh, asiling undhian giliran kapi­san Marwan kapindho Jumari katelu Sin­dhisari.

Pak Carik ngumunake, “Para sedherek, para calon badhe mbeberaken programi­pun piyambak-piyambak menawi mben­jang kapilih dados kepala desa. Kula aturi midhangetaken ingkang saestu, awit me­nika badhe dados tetimbangan anggenipun sami milih. Giliran sepisan Bapak Marwan, mangga Pak Marwan.”

“Para sedherek, menawi kapilih dados lurah kula badhe ndhidhik para putra-putri desa menika supados sami dados tiyang ing­kang takwa. Tembung takwa menika tu­manjanipun ing masyarakat ateges nger­tos saestu endi sing dilarang endi sing wajib dilakoni, endi sing ala endi sing becik, endi sing perlu endi sing ora perlu. Yen sedaya ti­yang ngertos paugeran menika, masyarakat ba­dhe tentrem. Inggih ma­syarakat ayem tentrem ni­ku sing dados gegayuhan kula. Mila sampun kesu­pen mbenjang Senen nyo­blos gambar tela, supa­dos masyarakat desa me­nika tentrem gesangipun. Cekap semanten, ma­tur­nu­wun kawigatosipun.”

Sawise Marwan bali lung­guh, Pak Carik ngu­mumake, “Giliran angka kalih Bapak Jumari, mang­ga Pak.”

Jumari maju, mesthi wae dhadhane diungal­ake supaya katon gagah lan bregas kaya Kakra­sana.

“Para sedulur kabeh,” ucape miwiti sesorahe. “Adoh saka Jakarta aku mu­lih menyang desa kene, dhuwur lung­guhku ing kursi DPR aku trima mundur pilih dadi lurah desa. Iku ora liya merga aku kepengin……………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…