Rejeki Suci
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 415 kali

Dhaarr!!

Lawang kamare ditutup banter. Tang­ga teparone padha kaget. Ana kedadeyan apa kok  keprungu lawang jumedher. Mangka wis jam sepuluh bengi, wancine wong turu. Pancen asrama UNS kuwi rengket-rengket, ora adoh jarak antarane kamar siji lan sijine. Mula ana swara nge­get-geti sithik wae bakal ngundang kawigaten.

“Dewi!” Fatimah kanca ra­kete sing uga tangga kamar ndhodhogi lawang kamare De­wi kanthi adreng. Fatimah rumangsa ora kepenak, kok ka­dingaren mitra sing kulina­ne kalem kuwi mbanting la­wang sajak nesu. Gek-gek lagi ana apa-apa marang Dewi.  Swara dhodogan lawang ma­rambah-rambah kuwi njalari tangga-tangga kamar liyane padha  metu.

“Ana apa, Fat?” pitakone Widi karo ngucek-ucek mripate.

“Iki lho, Dewi mau kok nutup banter lawange ora kaya adate.”

“Apa lagi nesunan karo kowe?”

“Ora ngerti aku. Wong mau bar dak­terake neng apotek. Ee... mulih-mulih malah kaya ngene”

“Aku gak pa-pa kok, lagi pengin ndhe­we! Aja digangguu!!” keprungu bengoke Dewi saka kamar.

“Oh ya uwis yen ngono Wi. Sepurane yen ana salahku. Aja lali mangan, kowe mau durung maem bengi” ujare Fatimah.

Nadyan wong liyan brayan, nanging Fatimah lan Dewi wis kaya dulur wedok. Menyang ngendi-ngendi mesthi bonce­ngan. Mangkat mulih kuliyah, golek ma­ngan lan dolan menyang ngendi wae  ajeg wong loro. Dewi asli Surabaya dene Fa­timah kelairan Jogja.

Widi lan tangga kamar kose sing mau­ne padha metu pungkasane klun­trung-kluntrung bali mlebu kamare dhe­we-dhewe. Fatimah uga wis mlebu ka­mar. Nanging deweke isih bingung karo sikepe Dewi sing nganeh-anehi sawise mulih saka apotek. Fatimah nyoba nge­ling-eling, aja-aja kanthi ora sengaja ana pangucape sing nglarani pangrasane Dewi.

Dewi isih durung bisa turu. Awake sing lemes diglethakake ana kasure. Ati­ne ora kepenak, pikirane sangsaya nggram­­byang. Sandhangane durung ganti. Se­pa­tune ya durung dicopot. Mangka wis ngglethak ana kasur.

Rokok  ana sandhinge dijupuk. Didu­dut saeler banjur disumed. Diisep sajak nikmat.  Kamare dadi kebak keluk rokok. Karo udud bola-bali rambut disilakake. Kala-kala dibethot siji, banjur diobong nganggo latu rokok. Pikirane abot ora ka­ruwan. Stres. Filter rokok werna putih dadi abang merga kena lipstike. Sepisan maneh rambute disilakake. Ah, rasane padhang ora ana rambut sing ngganggu panyawange. Nanging padhange panya­wang ora nyuda petenge ati.

Dewi menyat. Njeron kamar wis……………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa