Larung Sesaji Bumi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 53 kali

Upacara Larung Sesaji Bumi mi­nangka upacara kanggo nyingkirake bencana (mbuwang sengkala) sing dilek­sanakake dening masyarakat Proboling­go. Upacara taun iki (2017) dianakake ing Pelabuhan Perikanan Pesisir Maya­ngan kang luwih dikenal kanthi sebutan Pesisir Tanjung Tembaga lan dileksanak­ake dhek tanggal 1-3 Sura kepungkur. Sadurunge upacara digelar ing malem tanggal 1 Sura dianakake tirakatan, yaiku bengi kang digunakake kanggo nyegah bab-bab kang magepokan karo kapen­tingan donya lan nyedhakake marang Gusti Kang Akarya Jagad. Ing bengi kasebut ditindakake macapatan, yaiku nembangake tembang Jawa kanggo nyenyuwun kaslametan. Tembang-tembang kang ditembangake ing anta­rane yaiku “Jaka Lonthang”, “Rara Ji­nem”, “Purnama Raya”, “Jabur Krisna­murca”, lan “Petha Perlaya”.

Ing dina wiwitan (kapisan) digelar maneka kesenian dhaerah, antarane liya Jaran Bodhag kang minangka kesenian khas Probolinggo. Kesenian diiringi teta­buhan Kenong Tellok kang nuansane Madura banget. Ing dina kaloro dianak­ake ruwatan massal ing daleme sesepuh, yaiku Pak Guco Bambang Saripono Su­ronoto. Esuke dileksanakake khataman, yaiku maca kitab suci Al Qur’an nganti entek. Bengine dianakake resepsi agung nampilake maneka jinis sesaji arupa sega tumpeng cacah 44, kaya ta sekul suci ulam lambaran, tumpeng can­dhi murup, tumpeng kendhit, tumpeng robyong, gedhang tundhunan, klapa janjangan, rujak degan, lan liya-liyane. Acara resepsi agung bengi iku dipungkasi kanthi wayangan, yaiku nggelar wayang kulit kanthi milih lakon-lakon tartamtu, contone Semar Mbangun Kahyangan, lan Wahyu Makutarama. Dina katelu mi­nangka puncak saka rerangken kegiatan Larung Sesaji Bumi, yaiku ngirim sesa­jian marang Nyai Lanjar/Nyai Dewi Lanjar kang dipercaya minangka panguwasa Samudra Lor utawa Segara Lor. Sesa­jian sing diwenehake marang Nyai Lan­jar kasebut dideleh ing sawijining prau gethek, yaiku sejenis prau cilik kanthi ukuran 3x2 meter sing digawe saka pring. Ing njero prau gethek kasebut ana maneka jinis asile olah tetanen warga masyarakat Probolinggo, kaya ta ba­wang, brambang, pari, jagung, anggur, pelem, timun lan endhas sapi lan endhas we­dhus. Endhas sapi sing dipilih yaiku sapi lanang kanthi rupa apa wae, gumantung gaib/wisik sing ditampa dening pinise­puh. Sok-sok uga endhas wedhus krana panguwasa Dewi Lanjar, pangu­wasa Segara Lor menehi weruh liwat wisikan yen pengin endhas wedhus. Sali­yane iku, uga sesajian kang arupa pala kependhem, yaiku uwi-uwian, pala gu­mantung lan uga pala kesimpar kesan­dhung kayata waluh, semangka, timun lan liya-liyane. Kewan ingon-ingon kaya­ta pitik, bebek, menthog, uga dadi per­lengkapan sesajian. Kabeh sesajian iki banjur ditarik tumuju tengahing segara lan dijegurake ing kana minangka sesem­bahan marang Dewi Lajar.

Donga ing upacara iki kaperang du­madi rong perangan sing sepisan, donga sacara Islam kang disalerani dening Kyai minangka tokoh informal ing wilayah kasebut. Sing koloro, donga adat kang diucapake dening sesepuh.

(*)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?