Underpass Bunderan Satelit Taun Ngarep
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 54 kali

Proyek underpass bun­deran Satelit ing May­jen Sungkono terus dike­but. Nganti dinane iki ang­gone ngerjakake fisik pro­yek sing dibangun saka da­na corporate social responsibility (CSR) para pengembang ing laladan Surabaya Barat iku wis nggayuh 50 persen.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim Dan­ny Wahid ngandhakake, proyek underpass diba­ngun saka dhuwit urunane pengembang ing Sura­baya Barat. Bab iku tamtu mbutuhake prajanjen sing kuwat kanggo mawujud­ake megaproyek underpass kasebut.

“Sing perlu disumurupi ma­syarakat yen pembangu­nan underpass iki murni saka swasta. Durung ana sejarahe swasta mbangun proyek ge­dhe ngene iki,” ujare.

Sanajan isih 50 persen, tam­bahe Danny, dheweke per­caya proyek kasebut ram­pung slaras karo jatah wek­tune. Yaiku Juni 2018. Mula iku, dheweke bakal sapate­mon karo Pemkot Surabaya kanggo ngrembug proyek ka­sebut. “Merga proyek iki di­bangun swasta, tamtu aku kabeh kudu weruh bacute take and give sing diwenehake pemkot lan pengembang,” tandhese.

Manut Danny, ora gam­pang ngumpulake kabeh pe­ngembang ing laladan Sura­baya Barat kanggo melu mba­ngun underpass. Kejaba iku, para pengembang sing arep menehi dhuwit urunan kepe­ngin antuk bebathen. Salah si­jine, golek idine digam­pangake. “Iki kudu dirembug maneh. Apamaneh, aku rak nembe dilantik menawa wae bisa ketemu karo pemkot,” jlentrehe.

Niyat becike para pe­ngem­bang kanggo mawujud­ake underpass sepisanan dhewe ing Surabaya kudu diimbangi karo prajanjen pemkot. Kanggo nerusake proyek underpass kasebut, DPD REI ora suwe maneh arep ngumpulake kabeh pe­ngembang. Aku sakanca tan­sah mbudidaya ngrampung­ake proyek kasebut,” kan­dhane.

Danny nambahake, dana sing dibutuhake kanggo mba­ngun proyek iku nggayuh Rp 74,8 miliyar. Ana saperangan pengerjaan sing isih kurang. Sebab, detail engeneering design (DED) ditemtokake langsung dening pemkot. “Mu­lane, ragad sing kita wetok­ake kudu ngeloni DED sing wis ditetepake pemkot,” tan­dhese.

Saiki sing dibutuhake yai­ku kerjasama antarane pe­ngembang lan pemkot nge­nani take and give kasebut. Sebab, ing bab iki para pe­ngembang wis gelem mba­ngun infrastruktur megah sing mesthine dibangun peme­rintah.

Saiki pehake arep ngram­pungake overpass dhisik. Dhe­weke ngira-ira overpass ram­pung sasi Nopember iki. Overpass kasebut dibangun kang­go mindhah arus lalu lintas. Tujuwane, supaya kendha­raan ora numpuk nalikane si­sih kulon lan wetane bunde­ran dikeruk. “Insya Allah sasi ngarep rampung,” kandhane.

Sawatara iku, Wali Kota Tri Rismaharini uga wis njaluk pa­lilah marang Gubernur Ja­tim Soekarwo kanggo mbong­ kar pagere makam pahlawan ing Jalan Mayjen Sungkono. “Aku wis njaluk idin lan wis diolehi,” jlentrehe.

Klawan mangkono, pem­kot bakal mbongkar pagere makam pahlawan kasebut. Banjur PU Bina Marga bakal njembarake lan mbangun ja­lur pedestrian ing kono. “Kari mbongkar wae. Nopember ja­lan overpass bisa digunak­ake,” kandhane. (Bsh)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…