Underpass Bunderan Satelit Taun Ngarep
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 11 kali

Proyek underpass bun­deran Satelit ing May­jen Sungkono terus dike­but. Nganti dinane iki ang­gone ngerjakake fisik pro­yek sing dibangun saka da­na corporate social responsibility (CSR) para pengembang ing laladan Surabaya Barat iku wis nggayuh 50 persen.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim Dan­ny Wahid ngandhakake, proyek underpass diba­ngun saka dhuwit urunane pengembang ing Sura­baya Barat. Bab iku tamtu mbutuhake prajanjen sing kuwat kanggo mawujud­ake megaproyek underpass kasebut.

“Sing perlu disumurupi ma­syarakat yen pembangu­nan underpass iki murni saka swasta. Durung ana sejarahe swasta mbangun proyek ge­dhe ngene iki,” ujare.

Sanajan isih 50 persen, tam­bahe Danny, dheweke per­caya proyek kasebut ram­pung slaras karo jatah wek­tune. Yaiku Juni 2018. Mula iku, dheweke bakal sapate­mon karo Pemkot Surabaya kanggo ngrembug proyek ka­sebut. “Merga proyek iki di­bangun swasta, tamtu aku kabeh kudu weruh bacute take and give sing diwenehake pemkot lan pengembang,” tandhese.

Manut Danny, ora gam­pang ngumpulake kabeh pe­ngembang ing laladan Sura­baya Barat kanggo melu mba­ngun underpass. Kejaba iku, para pengembang sing arep menehi dhuwit urunan kepe­ngin antuk bebathen. Salah si­jine, golek idine digam­pangake. “Iki kudu dirembug maneh. Apamaneh, aku rak nembe dilantik menawa wae bisa ketemu karo pemkot,” jlentrehe.

Niyat becike para pe­ngem­bang kanggo mawujud­ake underpass sepisanan dhewe ing Surabaya kudu diimbangi karo prajanjen pemkot. Kanggo nerusake proyek underpass kasebut, DPD REI ora suwe maneh arep ngumpulake kabeh pe­ngembang. Aku sakanca tan­sah mbudidaya ngrampung­ake proyek kasebut,” kan­dhane.

Danny nambahake, dana sing dibutuhake kanggo mba­ngun proyek iku nggayuh Rp 74,8 miliyar. Ana saperangan pengerjaan sing isih kurang. Sebab, detail engeneering design (DED) ditemtokake langsung dening pemkot. “Mu­lane, ragad sing kita wetok­ake kudu ngeloni DED sing wis ditetepake pemkot,” tan­dhese.

Saiki sing dibutuhake yai­ku kerjasama antarane pe­ngembang lan pemkot nge­nani take and give kasebut. Sebab, ing bab iki para pe­ngembang wis gelem mba­ngun infrastruktur megah sing mesthine dibangun peme­rintah.

Saiki pehake arep ngram­pungake overpass dhisik. Dhe­weke ngira-ira overpass ram­pung sasi Nopember iki. Overpass kasebut dibangun kang­go mindhah arus lalu lintas. Tujuwane, supaya kendha­raan ora numpuk nalikane si­sih kulon lan wetane bunde­ran dikeruk. “Insya Allah sasi ngarep rampung,” kandhane.

Sawatara iku, Wali Kota Tri Rismaharini uga wis njaluk pa­lilah marang Gubernur Ja­tim Soekarwo kanggo mbong­ kar pagere makam pahlawan ing Jalan Mayjen Sungkono. “Aku wis njaluk idin lan wis diolehi,” jlentrehe.

Klawan mangkono, pem­kot bakal mbongkar pagere makam pahlawan kasebut. Banjur PU Bina Marga bakal njembarake lan mbangun ja­lur pedestrian ing kono. “Kari mbongkar wae. Nopember ja­lan overpass bisa digunak­ake,” kandhane. (Bsh)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane