Bisa Nonton Bareng, Bareng (wis) Nonton Bisa Apa?
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pangudarasa - Dibaca: 13 kali

Wiwit September, Forum Pimpinan Daerah Kota Surabaya, nyarujuki anane e-tilang kanthi dhasar rekaman CCTV (Closed Circuit Television). Yaiku, para panganggo kendharaan ing dalan gedhe dipantau liwat kamera sing kapasang ing sakehing panggonan. Yen konangan nerak aturan, bakale antuk tilang.

Kanthi anane CCTV sejatine pancen sakehing polah tingkahe panganggo dalan gedhe bisa katon. Kaya ta sing nglanggar mar­ka dalan, nglancangi utawa pindhah jalur kanthi nerak marka sing ora pedhot. Uga sing numpak pit montor tanpa ngang­go helm, boncengan telon utawa luwih, lsp. Semono uga yen dumadi kacilakan, bisa kadenangan kepriye mula bukane.

Wiwitane, pancen ditindakake sosialisasi. Kaya sing wis tau kedadeyan ing bangjo Jalan Darmo Surabaya durung suwe iki. Ana uwong loro boncengan pit montor, nanging sing mburi ora nganggo helm. Wektu iku uga, ana swara keprungu cetha saka palantang swara. Surasane, alok marang lelorone sing lagi boncengan. Cetha kaucapake jinis montore, uga posisine. Lan sabanjure mrayogakake sing mbonceng (mburi) mudhun lan ngalih transportasi liyane sing tanpa butuh helm.

Wis mesthi, saka kadadeyan iku, kejaba rumangsa isin amarga tumindake diwara-warakake, lumrahe nuwuhake rada kapok olehe nerak aturan lalu lintas. Samesthine, panganggo kendharaan ing dalan gedhe kasebut rumangsa yen digatekake kaslametane.

Kebijakan tilang adhedhasar CCTV pancen kudune bisa ngun­dhakake tertib lan lancaring arus lalu lintas ing dalan gedhe. Masyarakat luwih ngutamakake manut marang rambu-rambu lan njangkepi pirantine numpak kendharaan. Saengga nalika numpaki kendharaane ora kemrungsung, ing dalan uga ora malang megung. Yen saben uwong olehe liwat trep klayan lajure, lalu lintas bakale luwih lancar.

Durung suwe iki ana maneh kadadeyan kang raket karo bab CCTV. Yaiku ing ngarepe mall Royal Plaza. Lucune, dudu CCTV dalan gedhe sing nangkep anane pelanggaran. Nanging, CCTV duweke pengendhara mobil, sing malah mbuktekake yen kahanan dalan gedhe tumuju dalan layang iku kurang trep. Semono uga, menehi sumbang pamikiran kanggone petugas lalu lintas (pulisi) sing kapatah tugas.

Nalika iku, mobil saka kidul mernah ngalor. Wiwitane posisi ing sisih tengen, lan ing kiwane ana marka sing ora pedhot. Nyedhaki dalan layang, dalane ngambani. Amarga pancen ana lajur kanggo muter balik, lempeng munggah dalan layang, lan rada menggok liwat ngisor dalan layang. Ing ngarepe katon conthong/krucut (cone) oranye kanggo misahake dalan. Lum­rahe ya uwong bakale ngira iku kanggo misahake sing arep muter balik nengen, lan sing lempeng nuju dalan layang. Mula sing nyetir mobil iki milih pindhah lajur, nengah (sakiwane conthong), nalika tekan marka sing wis pedhot-pedhot. Tibake, nalika arep munggah dalan layang, dicegat pak pulisi, dikan-dhani yen samesthine ora susah pindhah lajur.

Eyel-eyelan, pak pulisi tetep arep nilang lan akon nonton tumindak klirune, mbesuk ing CCTV pengadilan. Lha kok ndilalah CCTV-ne mobil iku ngepasi ngrekam arah lajuning mobil lan kahanan dalan. Sing numpak mobil banjur ngajak pak pulisi “nonton bareng” rekaman CCTV kasebut. Kabukten yen dhe­weke bener, mula wurung ditilang.

Ora tekan samono wae. Rekaman CCTV saka mobil iki ban­jur diunggah ing medhia sosial. Kahanan dalan kanthi conthong lan rambu-rambu sing disipati ora trep iku banjur dadi bahan evaluasi kanggone kapulisen. Elok tenan ya?

Pancen saiki jamane kabeh masyarakat kudu bebarengan bebenah. Ya sing dadi warga awam, semono uga sing dadi apa­­­rat. Anane maneka fasilitas kanthi teknologi canggih, prayogane dimumpangatake amrih katentremane bebrayan luwih murwat.

Bab iki becik yen dipraktikake ing sakehing babagan. Ing dalan gegayutane karo olehe padha numpak lan nata lajuning ken­dharaan, ing papan makarya antarane ndhuwuran lan an­dhahan, uga ing samadyaning masyarakat ngupakara olehe me­mi­tran. Ayo genti genten ngelingake lan ngelikake, ora saderma ngundamana apamaneh waton sulaya.

(lie)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)