URUN REMBUG BAB TAKDIR
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 87 kali

Katur kadang pelanggan PS sing dak tresnani. Aku arep urun rembug bab takdir sing gampang dipahami kanthi ringkes. Nek takdir sing kanthi rinci ya kaya ngendikane Bapak Drs. H. Toewadji S. kang kapacak ana PS iki.

Takdir iku nurut anggepanku kanthi ringkes ana telu:

1. Takdir sing ora isa diowahi :

Conto, wong donya iki ora bisa milih dilairake Bapak-Ibune sapa, warna kulite, bangsa negara ngendi, sukune, sampurna apa cacat lan sak teruse iki kabeh ora ana hubungane karo swarga utawa neraka.

2. Takdir kanthi usaha

Contone, golek rezeki, golek kepinteran, golek jabatan, golek jodho, lan liya-liyane iki uga ora ana hubungane karo swarga lan neraka, kasil apa gagal usahane, iki jenenge wis takdir/nasibe

3. Takdir gur ana rong pilihan

3. 1.         Pilih mlebu suwarga

Yen uwong pilih mlebu swarga, kudu tumindak sing becik manut dhawuhhe Gusti Allah yaitu nindakake kebecikan, seneng tetulung, seneng sodakoh, seneng mbantu bocah lola, seneng mbantu fakirmiskin, lan liya-liyane.

3. 2.         Pilih mlebu neraka

Yen wong pilih mlebu neraka yaiku tumindake seneng sing ala-ala contone seneng zina, mabuk-mabukan, maling, apus-apus, fitnah, bunuh dhiri, Bom bunuh dhiri, iki dosane luwih gedhe amarga nanggung dosane dhewe lan nanggung dosane uwong sing di pateni (sing mati) lan tumindak sing ala liyane maneh.

Sabenere uwong sak donya iki isih sedulure dhewe, amarga nunggal eyang ya iku eyang kanjeng Nabi Adam lan ibu Khawa. Upama wong sak donya iki ngelingi yen wong-wong iki isih sedulure dhewe terus gelem rukun, mesthi rakyate tentrem lan makmur. Tinimbang dhuwit triyunan dianggo gawe/tuku senjata, gur dianggo saling bunuh luwih becik dianggo biaya perekonomian mesthi rakyat makmur.

Soal Agama lan kapercayan ben dianut dhewe-dhewe ora usah campur tangan. Mula saka iku bangsa kita (Indonesia) nyadhari yen uwong-uwong iku isih sedulure dhewe, terus kormati agama lan kapercayane dhewe-dhewe, akhire bakal bisa urip rukun.

Cukup semene wae panemuku lan aku nyuwun pangapura. Dhumateng bapak Drs. H. Toewadji S ingkang kula kormati, menawi pamanggih kula lepat, kula nyuwun dipunleresaken. Nuwun. (H. M. Saleh, Palangka Raya Kalimantan Tengah)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…