22 - 28 Oktorber 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 13 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Ora perlu kakehan ngumbar janji. Sing baku rancangane enggal ditindakake. Penggaweyan sing numpuk aja ditungka maneh. Bu­tuhe pokok dicukupi dhisik, nembe nglirik liyane. Olehe memangan dijaga aja nganti kantru. Asmara: ngalah, ora susah padudon.

AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ):

Swasana mbungahake, asile uga selaras karo sing diidhamake. Iki wayahe nikmati asile panjenengan ngupaya kanthi tenanan. Bab rejeki, sing ana disyukuri, ora susah ngaya. Aja lalai ngaso amrih tenaga bali pulih. Asmara: pasangan dijak rembugan bab sing nyenengake.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Sing luwih tliti, aja nganti rancangan sing wis digawe malih ora kelakon amarga panjenengan grusa-grusu. Isih akeh kalodhangan kanggo antuk kamulyan, mula aja leha-leha. Jaga kasarasan, aja kakehan melekan wengi. Asmara: tetembungane sing alus.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Kudu tetep waspada, aja sembrana. Aja seneng meksa, kudu aweh kalonggaran marang liyan. Tumindak becik lan kawicaksanan bisa nuwuhake asil kang nengsemake. Nyekel dhuwit akeh, die­man, lan ora cucul tenaga. Tularna kaprigelan lan wawasan panjenengan.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Aja gampang percaya omongan uwong sing nembe wae ditepungi. Mula saiki kudu ngati-ati anggone kekancan. Utamakna ngram­pung­ake jejibahan panjenengan. Aja brah-breh tetuku sing dudu butuh pokok. Emosine dikendhaleni. Asmara: sing wicaksana.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Swasana tentrem lan ayem bisa owah dadi kaco. Bab iku ditin­dakake dening wong kang meri. Mula direridhu, digawe ubek lan repot anggone mrantasi. Nanging yen panjenengan jenjem, we­ning, ora emosi, lan sregep mbudidaya, wong usil kasebut bakal isin dhewe.

CANCER ( 21 Juni - 20 Juli ):

Kanggo sing dagang, minggu iki ana bebathen gedhe. Nanging yen melu wong liya, mung bakal antuk bebungah. Amarga panje­nengan bisa ngudhari perkara kang wigati lan aji. Gunakna wektu lowong kanggo miwiti mbukak usaha dhewe, nyepakake tembe mburine.

LEO ( 21 Juli - 21 Agust ):

Kahanane njalari rangu-rangu arep jumangkah maju. Konsentrasi amrih enggal tuntas saengga ora dadi sanggan. Me­mitran kanthi ancas nggayuh peningkatan lan ngleksanakake rancangan lumaku gancar. Asmara: tetembungane sing becik, aja nglarani atine.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Apa sing dipanen mujudake asil saka upaya panjenengan, dudu mung pangangen-angen. Rancangane diterusake, ora susah mi­kirake wong kang ora ngerti tujuwan panjenengan. Jaga kasa­rasane padharan, aja telat dhahar. Asmara: endhanana pasulayan.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Aja nyepelekake perkara sing katone cilik. Amarga kriwikan yen ora ditambal bisa dadi grojogan. Endhanana cubriya lan cemburu. Amarga panjenengan dhewe kang bakal kantem ing pikir. Rejeki lancar, nanging aja brah-breh. Asmara: beda panemu iku bab sing lumrah.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Aja tumindak neka-neka dhisik, tinimbang muspra tembe mburine. Sanadyan kalodhangan isih ana, nanging butuh konsentrasi. Ora susah ngaya, samadya wae. Olehe ngemonah dhuwit sing kenceng. Olah raga ajeg prayogane dibacutake. Asmara: pasangan dijak seneng-seneng.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Sawernane masalah mesthi ana srana lan dalane kanggo ngudhari. Akeh kanca, akeh kang mbombong. Nanging kudu ngati-ati, aja obral janji. Rejeki lancar nanging olehe mblanjakake kudu wicaksana. Jaga kasarasan, olehe memangan aja sembrana. Asmara: tansaya becik.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)