Ilate Monyoh…
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 188 kali

Ilate Monyoh…

 

ESUK-ESUK aku nampa telpun saka kanca raketku, Mas Warno kang pidalem ing Kalten. Dheweke kandha menawa telung dina kepungkur ilate mlonyoh lan nganti ditambakake menyang puskesmas. “Lho ilat kok mlonyoh? Apa sampeyan dhahar mawa?” takonku semu guyon. Pranyata ilate kancaku mau mlonyoh merga mangan sup, ngene critane.

Tengahan sasi Juli 2017 kepungkur Mas Warno nekani resepsi manten tanggane, dhasar sing kagungan gawe wong nduwe, mula acara resepsi mau digawe semuwa lan gedhen. Maneka masakan enak disuguhake kanggo para tamu sacara prasamanan. Ana soto kudus, sate ayam, salat soko, bakmi oriental, nasi liwet, llne.

Pranyata ora mung kuwi, isih ana liyane siji ing antarane zoupa soup. Masakan jinis sup sing diwadhahi mangkok amba. Ndhuwure dikrukup lapisan tipis kang bisa dipangan, pamrihe sup kang wujude kaya bubur encer mau awet panase.

Weruh ana pasugatan zoupa soup karemane, Mas Warno njupuk siji. Zoupa soup ing tangan kiwane langsung dicubles nganggo sendhok lan tanpa sraba-sraba diemplok wani. Bebarengan karo iku.

“Hohaah…hohaah…hohaah…panaaas!”, ujare Mas Warno semu mbengok karo nyelehake mangkok zoupa soup neng meja. “Keneng apa, Mas?”, takone bojone. Mas Warno melet-melet nuduhake ilate. Pranyata ilate mlonyoh, dheweke lali menawa masakan zoupa soup mono disugata marang tamu mesthi ing kahanan panas kepara mongah-mongah. Jer, nikmate pancen didhahar ing kahanan panas. Ora lidok ilate dadi mlonyoh.

Esuke diter­ke bojone be­robat menyang Puskesmas. “Ning saiki wis mari kok, Mas. Wis enak dinggo mangan,” ujare kancaku luman­tar telpun. “Suk maneh nek ma­ngan zoupa oup aja lali, sawise dicu­bles, dida­moni dhisik, Mas”, wang­su­lanku.  (FX. Subroto-Nogotirto, Gamping, Selman)

 

 

 Lomba Mancing Pitulasan

 

Semarak pitulasan pancen rame banget, ora mung hiasan umbul-umbul bendera lan rontek wae kang dipajang ana ing pinggir dalan. Ananging uga ngadani werna-werna lomba kanggo mahargya HUT RI sing kaping 72 kuwi. ana ing kampungku Plumbon, Banguntapan, Bantul DIY uga ngadani lomba mancing ing pengetan HUT RI kasebut. Ora mung kuwi wae ananging uga diadani lomba sepedha hias lan liya-liyane. Lomba mancing kawiwitan saka jam 08.00 esuk nganti tekan jam 12.00 awan, kanthi hadiah sapa wae sing oleh iwak lele nganggo pita buntute bakal nampa hadiah awujud tv 14 inc. Esuk kuwi sing padha mancing wis akeh banget, dene lomba mancing dibatesi wektu nganti tekan jam 12.00 awan, nek sapa sing oleh iwak nganggo pita nganti luwih seka jam 12.00 awan dianggep batal utawa gugur.

Sing padha oleh iwak lelel pancen wis akeh, nanging iwak lele nganggo pita kuwi durung kecekel dening para pemancing. Nganti jam 12.00 awan kang wis dibatesi lan sing ditemtokake dening panitia, lele ngango pita durung kasil diunggahake dening para pasarta mancing.

“Wektune wis entek, dadi tv ne ngandhang utawa dadi hake panitia!” mengkone ujare ketua panitia liwat pengeras suara.

“Wooo! Ya wis nasibku pancen durung bisa nampa hadiah tv!” wangsulane salah sijine pasarta manjing.

Apa tumon sing mancing wae akeh banget kok ya, lele sing nganggo pita kok ora gelem ngemplok umpane sing mancing, sajake umpane sing padha mancing kurang enak kanggone iwak lele nganggo pita. (Gunarso Wiyono-Plumbon, Banguntapan, Bantul)

 

 

Dikira Ilang Jebule…

 

Kedadeyan iki dialami dening sedulurku kang aran G, nalika iku G kelas 1 SMK ing sawijining sekolah ing kotaku. Menawa dina Selasa lan Rebo, klambi sragame iku clana ijo tuwa dene ndhuwuran ijo madan enom. Pemaene mae-ne G ing mburi omah cepak blumbang, nalika iku lagi mangsa angin sing madan gedhe, dadi kadhang cokan ana pemean klambi sing gigal ing lemah amarga kenang angin.

Sawise liburan semester mangsane mlebu sekolah, G nggoleti clana sing werna ijo tuwa mau. Nang lempitan ora ana, nang lemari ora ana, takon mae uga ora ngerti nang endi. Nganti sawetara dina tetep ora ketemu bae clana sing digoleti iku, dadine G menawa dina nganggo sragam iku pilalah ora sragaman dhewek.

Sawijining dina, mae G duwe idhe nggoleti clana iku ing blumbang mbok menawa gigal nang blumbang. Nganggo bilah, dikudhek-kudhek isi blumbange, kok ana grandhul-grandhul. Jebule mbasa dicuthik ana barang kang wis ora rupa kenang belet, sawise dikumbah jebule temenan clanane G kang digoleti kit biyen kae.

Sawise garing, clana iku rupane wis ora ijo maning. Nanging wis malih dadi pudhar/njepluk, gek dadi tipis ngana kae bahane. Owalaah…jebul clana sing digoleti kuwi kecemplung blumbang. Apa tumon? Clana dikira ilang jebule katut angin gigal nang blumbang nganti meh sewulan? Hahaha… (Eka Nuranisih-Banjarnegara)

 

 Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?