Sri Maha Punggung (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 81 kali

Sawuse Prabu Sri Maha Punggung ya  Dermamikuku­han maringke serat wangsu­lan marang duta saka Negara Gilingaya, sigra paring dhawuh marang Patih Jakapuring apadene Resi Raddhi.

“Patih Jakapuring punapa dene Bapa Resi Raddhi, iku mau ingsun wus maringke serat wangsulan. Arya Prabu Rugistha mau diutus dening ramane iya Prabu De­­wae­sa maringake nawala marang ingsun. Surasane kintaka Purwacarita kaanggep dadi jajahane Gilingaya. Mula  ingsun kudu sowan ana ngersane Prabu Dewaesa karo nggawa tandha panungkul. Kanggo mangsuli layange Prabu Dewaesa, ingsun ora waton mituruti apa ingkang dadi kersane. Nadyan Purwacarita iku du­rung lawas, lan durung duwe jajahan, na­nging kanggo njaga kawibawaningsun sarta jejeging Negara Purwacarita, ingsun sawetara atur wangsulan menawa durung mangsane ingsun dheku-dheku marang Gilingaya. Apamaneh atur pisungsung wujud bulu bekti, guru bakal guru dadi, peni-peni raja peni kinarya tandha panungkul.”

“O mekaten ta Sinuwun? Hla saupami paring wangsulan paduka mboten kale­resan menggahipun Prabu Dewaesa, la­jeng kados pundi kersa paduka, Sinuwun?”

“Upama dianggep kleru, cilik dianggep mbalela, gedhene nantang perang, kang­gone Negara Purwacarita ora kena miris, kudu diadhepi. Bapa Resi Raddhi kados pundi pamanggih jengandika, Bapa?”

“Nuwun sinuwun. Menawi andangu dhateng pamanggih kula perkawis punika, kula sarujuk dhateng kawicaksanan pa­duka. Menawi kedah perang langkung ru­miyin, punika mangke kados pundi kawu­sananipun, cetha damel lega manah padu­ka ingkang Sinuwun. Kawon inggih limrah kedah nungkul, dados jajahanipun  Gili­ngaya. Nanging menawi unggul juritipun, asma paduka saya kombul ing jagad raya.”

“Kaluhuran atur ndika, Bapa Resi Rad­dhi. Patih Jakapuring, jumbuh kalayan panggalihaningsun kang disarujuki dening Bapa Resi Raddhi iku mau, tumuli ingsun dhawuh marang sira  supaya pasewakan kabubarake. Samengko dhawuhna ma­rang para wadyabala ing Purwacarita bu­dhal saka praja, sarta nyiyagakna gega­man, mbok menawa dumadi paperangan antarane Purwacarita lan Gilingaya.”

“Nuwun dhateng sendika, kapareng madal pasilan, tata siyaganing kapra­juritan, kawula nuwun,” ature Patih Jaka­pu­ring kang satuhu setya marang narendra.

Sebet byar katalika, purna dhawuhing narendra, sabda pandhita ratu. Sabdaning pandhita pangandikaning ratu datan ana bedane, ngendika sepisan dadi datan kena wola-wali. Pindha we kresna dhumawah ing patra, sayekti datan kena lumeber. Semana Sang Nata tedhak saka paleng­gahan dhampar denta arsa kondur ange­dhaton, den ayap para biyada, tinon saka mandrawa pindha penganten binayang –bayang.

Sang Nata kang kondur mring kedha­ton, den ayap para biyada cethi manggung ketanggung, jaka palara-lara kang endah warnane, edi busanane, rompyo-rompyo sesinome, sami ngampil upacara kepra­boning pasewakan. Banyak dhalang sa­wunggaling, hardawalika katemas dwi­pangga kang sarwa retna.

Tindake Prabu Sri Maha Punggung  kan­dheg ing………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa