Sesuker Kantor Anyar (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 137 kali

KIRA-kira siji setengah wulan sawise dheweke pindhah me­nyang kantor anyar lan nan­dhang lara panas ing kentol lan gegere, sawijining awan nalika  rampung dhahar, Dhok­tor Mirah kaget. Sawenehe priya pawakan gagah pideksa sing ndhisik tau mampir ing atine ujug-ujug mara me­nyang kantore. Mirah rada ke­cipuhan. Priya iku aran Ro­bertus Bagus Kalbuadi sing saiki manggon ana Singapur. Dheweke njabat manajer senior ing perusahaan multina­sio­nal babagan ekspor-impor.

Sakwise bage-binage, Ba­gus Kalbuadi pitakon, “Apa wis suwe geger lan sikilmu krasa panas, Bu Dhoktor?”

Mirah njondhil krungu pita­kon kuwi. Saka ngendi Bagus ngerti? Sebab asuwene iki Mi­rah ora tau sambung karo dhe­weke. Nomer telpune wae ora ngerti. Ma­taun-taun ora kabar kinabaran. Bagus Kal­buadi sing rupane pancen bagus iku wis kesilep dening wektu. Lha kok ujug-ujug dheweke teka lan nakokake larane? Aneh.

“Kok siramu ngerti, Gus?” pitakone pe­nasaran.

“Apa siramu lali nek aku diparingi in­dera keenam dening Gusti?”

Mirah unjal ambegan. Pancen bener kan­dhane Bagus. Nalika jaman kuliyah S-1, Bagus populer banget merga naluri­ne sing tajem. Kejaba kuwi utege uga en­cer. Emane, Bagus ora ketarik dadi il­mu­wan. Mangka upama gelem, Bagus mesthi wis dadi ilmuwan kondhang.

“Seminggu sawise aku pindhah ing kan­tor iki, wis luwih saka sewulan,” saure Mi­rah.

“Tak kandhani aja kaget ya?”

Doktor Mirah nratab, nunggu tembu­nge priya kuwi sabanjure.

“Ing sikilmu  ana klabang lima gedhe-gedhe. Mula sikilmu tansah panas rasa­ne. Ewadene ing gegermu, ana atusan uler cilik.”

Mirah mlenggong karo nyawang Ba­gus. Ah, mokal. Ngayawara. Wong dhok­ter spesialis cacah loro sing ditekani ora nemokake apa-apa. Asile rontgen uga ne­gatif. Yen saiki Bagus kandha kaya mengkono banjur dhasare apa?.

“Siramu ora percaya karo kandhaku ora apa-apa. Ora kudu percaya. Nanging kewan-kewan kuwi sing takdeleng ing njero awakmu.  Aku bisa njupuk klabang saka sikilmu lan uler ing gegermu, na­nging ora saiki. Aku sesuk takbali mrene maneh. Aku kudu sembahyang kanthi ati wening bengi iki supaya bisa njupuk se­suker ing awakmu. Mas Anton jaken mre­ne sesuk. Aku ora penak nek ora ana garwamu. Saiki aku takpamit dhisik.”

Sapungkure Bagus Kalbuadi,  Mirah thenger-thenger. Dheweke ora bisa mikir. Wening Graita sing krungu caturane wong loro mau  bisane mung ndlongop. Tekan ngomah Mirah crita marang kaku­nge yen Bagus mara menyang kantore lan njelentrehake apa sing dadi sumbe­ring lelarane. Antonius Wisnugroho uga sawijining dhoktor, nanging tetep perca­ya marang alam sing ora katon. Mirah dirangkul, kandhane, “Ya sesuk aku dak­ijin saka kantor, supaya bisa teka neng kantormu.”

Dina candhake, Bagus teka maneh ing wayah………………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa