Desa Abad Anyar (23)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 134 kali

Kuwatir yen kebacut nangis, Sindhisari enggal wudhu, shalat Dhuhur terus dzikir lan ndonga. Ing dongane sepisan iki dheweke masrahake lelakone sawutuhe marang Allah.

“Dhuh Gusti, kawula sumarah ing Ngarsa Paduka, lan nyuwun ingkang paling sae tumrap gesang kawula. Menawi Mas Mursid menika sanes jodho kula, mugi Paduka tebihaken manah kula lan Paduka supekaken engetan kula saking piyambakipun. Nanging menawi Mas Mursid menika jodho kula, mugi Paduka bikak margi lan sarana kangge kelampahanipun. Amin.”

Karta Hardi bisa ngrasakake swarane anake sing ngemu cuwa. Banjur nginguk menyang kamare. Weruh anake lagi dzikir atine dadi ayem. Batine alok: anakku ora banget-banget nggrantes atine sanadyan dakpalangi karepe. Buktine dheweke terus sujud marang Allah. Apuranen Bapak, Ndhuk. Kowe ki ayu tenan, ora-orane yen nganti ora entuk jodho. Luwih-luwih yen kowe kepilih dadi lurah, latar iku mesthi lijeg tapake jaka arep nglamar kowe. Kari milih salah siji: thit! Wis entuk bojo.

Mak nyut, Karta Hardi kelingan lelakon ngeres sing dialami dhewe jaman enome biyen. Njur mak nyut, kelingan kuburane bapakne. Nggrahita jroning batin: anakku wis prawan diwasa, wis wancine aku njupuk titipanku ing kuburane bapak.

Karta Hadi jumangkah lumaku menyang makam pinggir desa, njujug cungkup kuburane bapak lan ibune. Lungguh dhelog-dhelog ing tegel antarane kuburane bapakne lan ibune. Sakala katon ngegla lelakon ngeres kang dialami nalika isih jaka telung puluhan taun kepungkur.

Nalika semana kancane dolan lan uga kanca sekolah wiwit SD nganti SMP, aran Jayamulya, wis lulus kuliyah jurusan pendhidhikan lan wis diangkat dadi guru. Karta dhewe kepeksa ora bisa nerusake sekolah merga bapakne seda. Dheweke mlebu tentara pangkat kopral, wis duwe pacangan aran Kustinah. Lagi arep nglamar jebul dheweke ditugasake menyang Singapura bebarengan karo kanca-kancane lawase telung taun. Rancangan nglamar Kustinah kepeksa diundur, mbesuk yen wis rampung tugas saka Singapur.

Tenan, sawise rampung tugas lan entuk cuti panjang, wis dirancang tharik-tharik arep nglamar Kustinah terus pisan nikah. Mengko wancine bali tugas menyang liya dhaerah sang bojo arep diajak pisan. Wis tuku ali-ali, gelang lan kalung ing Singapura, arep kanggo mas kawin ngiras kenangan nalika tugas ing jaban rangkah.

Tekan ngomah tanpa mikir maneh langsung nglamar sang kenya idhaman. Ora nyana jebul mak plenyek ditulak merga wis kebacut rembug dadi karo Jayamulya mas guru. Atine Karta mendhelong merga gela. Nanging kepriye maneh, Jayamulya iku ya kanca dhewe. Dheweke minger, idhep-idhep dadi sedulur, nglamar adhine Jayamulya aran Setyaningsih. Ee, jebul mak klutheg tiba ngomplong, ditulak maneh merga Setyaningsih uga wis nyaguhi wong liya.

Dhasar tentara, dhek semana atine muntab kaya arep titembak-tembaka unyeng-unyenge ben mo-ik sak tuma-tumane pisan. Tujune kena…………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa