Bonek lan PSHT Sarujuk Bedhami
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 49 kali

Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) lan kelom­pok suporter Bonek Sura­baya sarujuk bedhami sabubare dumadi kere­ngan sing niwasake wong loro, Minggu (1/10). Pa­sarujukan kaleksanan kan­thi simbolis ing Mapol­res­tabes Surabaya, ing nga­repe Kapolrestabes Kom­bes Pol M Iqbal. Lelorone tokoh saka kelompok iku gegandhengan tangan. Lelorone sarujuk ngalang-alangi gerakan sabubare bentrok ing Balongsari, Surabaya kasebut. Ewa­samono, uga ana pasa­rujukan menawa jejege hukum tetep lumaku kanggo miyak para pelaku ing walik­ing tiwase anggota PSHT loro kasebut.

“Aku kabeh masrahake marang pulisi kanggo niti­priksa sarampunge matine anggotaku. Aku sarujuk yen kedadeyan iki ora padha di­karepake,” kandhane Plt Ketua PSHT Cabang Surabaya, Mak­sum Rosadin.

Ditambahake, bubar ke­dadeyan iku, Rosadin lang­sung mrentahake kabeh ang­gota PSHT supaya ora ke­pancing emosine saengga nu­wuhake tanggapan susulan saka lelorone pehak.

Ucapan kang padha uga dikandhakake dening pim­pinan suporter Bonek, Andi Peci. Dheweke ngajeni jejege hukum marang kedadeyan kang gawe tiwase anggota PSHT loro kasebut. “Aku siyap karo proses hukum,” kan­dhane Andi Peci.

Malah dheweke uga saguh dadi seksi nalika dibutuhake. Sebab, nalika kedadeyan dhe­weke kandha ana ing pang­gonan kedadeyan, ma­lah melu ngeterake lelorone kur­ban menyang rumah sakit. “Minangka warga negara kang becik, Bonek siyap nin­dakake proses hukum. Malah aku saguh didadekake seksi ing penyelidhikan iki,” tan­dhese Andi Peci.

Andi nambahake, bentrok­an iku ora dinyana-nyana. Sebab, sasuwene iki Bonek ora nate memusuhan apa­dene bentrok karo PSHT. “Ke­dadeyan iki dadi pengalaman supaya Bonek saya diwasa. Iki kudu dadi titik akhir supaya kabeh mawasdhiri,” ujare Andi Peci.

 

Dititipriksa kanthi tuntas

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol M Iqbal nyaguhi bakal nitipriksa kanthi tuntas kedadeyan kang gawe patine Aris Eko Ristanto lan Muham­mad Anis, anggota PSHT, Minggu ‘kelabu’ iku.

Pulisi uga siyap miyak oknum Bonek sing dinuga minangka pelaku pengro­yokan sing niwasake lelorone. “Proses hukume enggal-eng­gal ditindakake. Satreskrim wis antuk pituduh ngenani sapa durjanane sing niwas­ake kurban loro iku,” ujare.

Iqbal nyaguhi, proses hu­kum bakal ditindakake kanthi maksimal. “Dongane ya aku kabeh bisa miyak sapa dur­janane. Sacepet-cepete,” tam­bahe Iqbal.

Andi Peci dhewe kandha yen sing dadi sebab nganti dumadine bentrok karo PSHT iku mujudake rerangken da­wa. Nanging dheweke nan­dhesake menawa pehake ora niyat golek salah apa benere ing perkara matine anggota PSHT loro iku.

“Aku kabeh sarujuk yen ora bakal ngrem­bug masalah bener utawa salahe. Kareben kabeh dislidhiki pulisi. Dak­pasrahake marang penegak hukum kanggo miyak sapa durjanane,” tandhese Andi Peci.

Anggota perguruan silat PSHT loro dadi kurban peng­royokan suporter bal-balan Surabaya, Minggu parak esuk. Katrangan sing dikum­pulake ing lapangan, anggota perguruan silat loro iki wayah mulih menyang Surabaya sa­bubare pembukaan cabang PSHT Gresik. Lelorone kete­mu Bonek lan dumadi ben­trokan.

“Kurban ora nate duwe masalah karo bonek. Kebe­neran dheweke sakloron ora bareng karo rombongan kita sing akeh sing wiwitane kla­kon sulaya ing ratan,” jlen­trehe salah sawijining pim­pinan PSHT M Rosadin, Minggu. (Bsh)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?