Bonek lan PSHT Sarujuk Bedhami
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 34 kali

Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) lan kelom­pok suporter Bonek Sura­baya sarujuk bedhami sabubare dumadi kere­ngan sing niwasake wong loro, Minggu (1/10). Pa­sarujukan kaleksanan kan­thi simbolis ing Mapol­res­tabes Surabaya, ing nga­repe Kapolrestabes Kom­bes Pol M Iqbal. Lelorone tokoh saka kelompok iku gegandhengan tangan. Lelorone sarujuk ngalang-alangi gerakan sabubare bentrok ing Balongsari, Surabaya kasebut. Ewa­samono, uga ana pasa­rujukan menawa jejege hukum tetep lumaku kanggo miyak para pelaku ing walik­ing tiwase anggota PSHT loro kasebut.

“Aku kabeh masrahake marang pulisi kanggo niti­priksa sarampunge matine anggotaku. Aku sarujuk yen kedadeyan iki ora padha di­karepake,” kandhane Plt Ketua PSHT Cabang Surabaya, Mak­sum Rosadin.

Ditambahake, bubar ke­dadeyan iku, Rosadin lang­sung mrentahake kabeh ang­gota PSHT supaya ora ke­pancing emosine saengga nu­wuhake tanggapan susulan saka lelorone pehak.

Ucapan kang padha uga dikandhakake dening pim­pinan suporter Bonek, Andi Peci. Dheweke ngajeni jejege hukum marang kedadeyan kang gawe tiwase anggota PSHT loro kasebut. “Aku siyap karo proses hukum,” kan­dhane Andi Peci.

Malah dheweke uga saguh dadi seksi nalika dibutuhake. Sebab, nalika kedadeyan dhe­weke kandha ana ing pang­gonan kedadeyan, ma­lah melu ngeterake lelorone kur­ban menyang rumah sakit. “Minangka warga negara kang becik, Bonek siyap nin­dakake proses hukum. Malah aku saguh didadekake seksi ing penyelidhikan iki,” tan­dhese Andi Peci.

Andi nambahake, bentrok­an iku ora dinyana-nyana. Sebab, sasuwene iki Bonek ora nate memusuhan apa­dene bentrok karo PSHT. “Ke­dadeyan iki dadi pengalaman supaya Bonek saya diwasa. Iki kudu dadi titik akhir supaya kabeh mawasdhiri,” ujare Andi Peci.

 

Dititipriksa kanthi tuntas

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol M Iqbal nyaguhi bakal nitipriksa kanthi tuntas kedadeyan kang gawe patine Aris Eko Ristanto lan Muham­mad Anis, anggota PSHT, Minggu ‘kelabu’ iku.

Pulisi uga siyap miyak oknum Bonek sing dinuga minangka pelaku pengro­yokan sing niwasake lelorone. “Proses hukume enggal-eng­gal ditindakake. Satreskrim wis antuk pituduh ngenani sapa durjanane sing niwas­ake kurban loro iku,” ujare.

Iqbal nyaguhi, proses hu­kum bakal ditindakake kanthi maksimal. “Dongane ya aku kabeh bisa miyak sapa dur­janane. Sacepet-cepete,” tam­bahe Iqbal.

Andi Peci dhewe kandha yen sing dadi sebab nganti dumadine bentrok karo PSHT iku mujudake rerangken da­wa. Nanging dheweke nan­dhesake menawa pehake ora niyat golek salah apa benere ing perkara matine anggota PSHT loro iku.

“Aku kabeh sarujuk yen ora bakal ngrem­bug masalah bener utawa salahe. Kareben kabeh dislidhiki pulisi. Dak­pasrahake marang penegak hukum kanggo miyak sapa durjanane,” tandhese Andi Peci.

Anggota perguruan silat PSHT loro dadi kurban peng­royokan suporter bal-balan Surabaya, Minggu parak esuk. Katrangan sing dikum­pulake ing lapangan, anggota perguruan silat loro iki wayah mulih menyang Surabaya sa­bubare pembukaan cabang PSHT Gresik. Lelorone kete­mu Bonek lan dumadi ben­trokan.

“Kurban ora nate duwe masalah karo bonek. Kebe­neran dheweke sakloron ora bareng karo rombongan kita sing akeh sing wiwitane kla­kon sulaya ing ratan,” jlen­trehe salah sawijining pim­pinan PSHT M Rosadin, Minggu. (Bsh)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa