Setya Novanto Tetep Dicekal KPK
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 47 kali

Kalungguhane Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) ing perkara megakorupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di­pesthekake durung aman sanajan sing gegayutan menang ing praperadilan. Se­bab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetep bakal mageri ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar) kasebut liwat permohonan perpanjangan masa pencegahan lelungan menyang manca.

Klawan mangkono, Setnov ora bisa bebas kluyuran menyang manca. Becik iku kanggo acara resmi apadene acara ora resmi.

Pencekalane Setnov entek dina Selas (10/10). Sawise mangsa iku entek, KPK bakal bali ngajokake pencekalan maneh menyang Ditjen Imigrasi Kementerian Hu­kam dan Hak Asasi Manusia. “Surat pencekalane durung nate dijabut lan bakal didawakake maneh mengko yen wis arep entek,” kandhane Ketua KPK Agus Rahardjo marang wartawan men­tas iki.

Sadurunge KPK ngajokake permohon­an cekal kanggo Setnov menyang Ditjen Imigrasi nalika 10 April kepungkur sedina sadurunge kedadeyan penyiraman air keras marang penyidike, Novel Baswe­dan. Pencekalan kasebut lumaku suwene nem sasi.

Agus njlentrehake, pencekalan iku ditindakake jalaran kalungguhane Set­nov dianggep mutawatiri ing kasus e-KTP. Ya, alesan ndawakake wektu pen­cekalan saiki iku uga mangkono kuwi. Le­labuhane Setnov dianggep wigati kanggo miyak kasus kang gawe kapitu­nane negara kehe Rp 2,3 triliyun ka­sebut.

Saora-orane paseksene Setnov di­per­lokake kanggo penyidikan tersangka e-KTP loro. Yaiku Dirut PT Quadra Solution Anang Sudihardjo lan politikus Partai Golkar Markus Nari. “Dheweke (Setnov, Red) bakal dadi seksi kanggo para ter­sangka sing cacahe cukup akeh,” ujare tilas kepala Lembaga Kebijakan Penga­daan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) iki.

Ngenani sikepe KPK sawise kalah ing praperadilan ing Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Jumat (29/9), Agus nan­dhesake yen pehake isih nindakake pa­naliten. Pimpinan KPK kudu nyinaoni pu­tusan hakim Cepi Iskandar kasebut sa­durunge ngetokake sikep resmi. Mang­kono uga bab kemungkinan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) anyar kanggo Setnov. “Isih dirembug ing njero KPK dhewe,” ujare komisioner asal Magetan, Jawa Timur iki.

Ing perangan liya, perawatane Set­nov ing Rumah Sakit (RS) Premier Ja­karta Timur sajak tambah kebak we­wadi. Sebab, pehak RS babar blas ora gelem aweh katrangan bab kahanane pawongan nomer siji ing DPR RI iki. Para wartawan malah dianggep kurang becik deng pehak RS nalika mbudidaya golek weruh marang perkembangane Setnov sasuwene ing rumah sakit. Para warta­wan diusir saka laladan rumah sakit.

Wiwit Sabtu (30/9) wartawan mbu­didaya goleh weruh kahanane Setnov. Ing dina sepisanan, petugas RS dibantu pengawale Setnov nindakake skrining manual marang para pengunjung RS. Skrining kasebut ditindakake ing tingkat 1 gedhong VIP RS. Mbaka siji pengunjung ditakoni keperluwane nalika mlebu la­wang arah ruwang perawatane Setnov ing tingkat 8.

Skrining sing wingi kuwi ditindakake dening pehak rumah sakit sajak luwih rapet maneh. Malah, wartawan wis ora oleh ana ing laladan rumah sakit. Mligine ing wewengkon lobi RS gedhong sisih kidul. RS Premier duwe gedhong loro. Ru­wang perawatan politikus sing dijuluki “wong sekti” iku ana ing gedhong kidul sing pancen duwe sakehing ruwangan VIP.

Pamasane wartawan ing laladan paling njaba RS, katon saperangan kanca rakete Setnov sing pating sliwer ing la­ladan gedhong kidul. Ing antarane mi­nangka anggota DPR lan politikus Partai Golkar kayadene anggota Komisi X DPR Marlinda Irwanti sarta Ketua Forum Si­laturahmi Dewan Pimpinan Dae­rah (DPD) I Partai Golkar Ridwan Bae. Ana uga guru besar UI Burhan Djabir Ma­genda.

Anehe, kanca-kancane Setnov iku aweh katrangan kang beda-beda bab kahanane pawongan nomer siji ing Partai Golkar kasebut.

Marlinda ngandhakake, ana tandha-tandha Setnov nandhang lara sinusitas. Manut dheweke, tandha-tandha iku nda­dekake anggane Setnov kurang setim­bang. “Isih obah, isih durung satim­bang,” ujare wakil sekretaris jenderal Par­tai Golkar kasebut.

Beda karo Marlinda, Burhan Magenda malah ngandhakake yen Setnov ana tan­dha-tandha nandhang tumor ing go­rokane, Tumor iku nembe muncul alias isih arupa embrio (bakal anak). “Dhe­weke (Setnov) isih menganggo masker, nanging saya becik. Mbaka sethithik, saka wiwitane jantung dhisik, nembe muncul tumor ing gorokan,” jlentrehe Burhan sawise ndeleng kahanane Setnov ing RS.

Kamangka, penyakit loro kasebut ge­nah bedane. Sinusitis mujudake pe­ra­dangan ing dinding sinus utawa gro­wongan cilik isi hawa sing panggonane ing mburine balung pipi lan bathuk. Dene tumor mujudake pertumbuhan sel-sel badan sing ora normal, umume wujude ben­jolan. Gegayutan iku, Burhan ngan­dhakake yen sinusitis-e Setnov mung se­thithik. “Ya, iku sinus sethithik, sirah tumor, mulane pasuryane ditutup ngang­go masker,” jlentrehe tilas anggota DPR Fraksi Partai Golkar kasebut.

Engga pawarta iki ditulis, pihak RS uga durung gelem menehi katrangan bab kahanane Setnov sing samesthine. Mli­gine gegayutan karo kepriye urut-urut­ane penyakite Setnov sing wiwitane dikabarake jantunge ana masalah engga disebut nandhang tumor.

Ing panggonan seje, putusan prape­radilan sing mbebasake Setnov saka kalungguhan tersangka sajake isih du­rung maremake pehak Partai Golkar. Ku­wate anggepan alane masyarakat ma­rang menange praperadilan ndadekake sakehing fungsionaris partai gambar wit ringin iku kudu bali ngetung bab mangsa tembene partai kang dipimpin priya ke­lairan Bandung kasebut.

Wasekjen Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily ngandhakake, saiki Gol­kar pancen lagi nunggu kabar pasthine Setnov minangka ketua umum mulih sa­ka perawatan ing RS. Kahanan iku nda­dekake rencanane Golkar nggelar rapat pleno wingi diundur.

“Pancen ana katrangan minangka ba­cute rapat harian kang ngrembug re­ko­­mendasi saka tim elektabilitas partai. Nanging, sacara resmi surat saka DPP Golkar ngenani undhangan rapat kasebut durung daktampa,” kandhane Ace ing gedhong DPR, Jakarta mentas iki.

Manut Ace pehak Golkar tamtu nga­jap menange Setnov bisa dadi wektu sing pas kanggo gumregahe partai. Nanging, ora bisa diselaki, suwara publik sing muncul saiki sajak kurang ngepenakake marang putusan sing ditetepake hakim Cepi. Apamaneh, bubar menage Setnov, langsung muncul tagar ing media sosial sing nyindir putusan praperadilan iku. “Perlu kita deleng warganet lan ora bisa nutup mripat,” ujare legislator asal Ban­ten iki.

Kalungguhane ketua umum, tambahe Ace, tamtu duwe pengaruh ing bab ci­niptane konsolidasi partai lan pengam­bilan keputusan. Nanging, tanggapan ma­syarakat saiki uga bisa nemtokake mangsa tembene Golkar kang dipimpin Setnov. “Pancen perlu ana tracking survey gegayutan tanggapan masyarakat marang Golkar sawise putusan prape­radilan kasebut,” kandhane.

Ing bab iki, Ace nyebutake dheweke ora mesthekake yen swara sing muncul ing media sosial mujudake wakile ma­syarakat kang ngabehi. Mula saka iku, dheweke njurung anane survei ilmiah kanggo mesthekake sepira adohe tang­gapan kasebut bisa mengaruhi Golkar mengarep. Kejaba iku, isih ana kekuwa­tiran yen KPK bakal netepake sprindik anyar kanggone Setnov.

“Apa masyarakat bakal nganggep kanthi becik utawa ala gegayutan karo menange Setnov ing praperadilan iki. Iku kang perlu ditaliti luwih jero.” (Jp)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)