Raden Tumenggung Dipayuda I Kang Yasa Alun-Alun Dhawet Ayu Banjarnegara
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Sejarah - Dibaca: 67 kali

Miturut sejarah Banjarnegara pindhahe Kabupaten Banjarnegara kang saiki kondhang dhawet banget ayune nalika 22 Agustus taun 1831. Dadi nganti saiki kutha Banjarnegara wis genep 186 taun.

Dene waktu kuwi Raden Tumeng­gung Dipayuda I manggon ing Banjar­watu Lembu kang mapane ing sakulon kali mrawu lan salor kali Serayu, ka­mangka menawa koperasi kudu nya­brang kali loro kuwi. Mula saka kuwi banjur ngusulake marang Gupermen supaya kutha Banjarnegara kuwi dipindhah ing Banjarnegara kang saiki iki. Pranyata ing kono ana sawah lan gumuk kang maksude kutha sawah. Aran Banjar kuwi sawah kang didadekake negara mula banjur katelah Kadipaten Banjarnegara.

Sabanjure kanggo njangkepi pang­gonan Tumenggung Dipayuda I banjur yasa panggonan kanggo ngantor lan ora lali uga yasa alun-alun kang kegiatan menawa dibutuhake. Kamangka wektu kuwi alun-alune isih wujud punthuk, mula saka kuwi banjur diratakake karo pacul lan digaru supaya rata lan saping­gire ditanduri wit ringin lan ing sante­ngahe alun-alun ditanduri uga wringin sakembaran.

Malah wektu kuwi sing kawogan ngingu kethek gedhe kanggo pasren kejaba kuwi ing alun-alun akeh banget blekok lan kuntule mula wektu semono kutha Banjarnegara katelah kutha blekok utawa kuntul.

Penulis wektu semana dicritani dening wong tuwane menawa saben tabun dianakake latihan ketrampilan menawa tamping sakabupaten kumpul ing alun-alun lan banjur dikongkon mateni kemin, ananging menawa lurah dikongkon mateni macan wis mesthi gawahe tumbak. Sing padha nonton rame banget ngubengi alun-alun karo surak-surak.

Kejaba kuwi sarampunge acara buru kewan iki terus dianakake adu kasekten antar Bupati Banjarnegara lan Bupati tangga teparo. Wektu kuwi Bupati Banjarnegara adu kasekten njala ing satengahe alun-alun malah olihe tambra. Dene Bupati liyane uga njala ing sate­ngahe alun-alun malah olihe garwane kang kena jala kuwi mau. Bareng saiki alun-alune wis dibangun lan apik kena kanggo ajang rekreasi, apamaneh menawa dina libur akeh banget pe­ngunjunge. Mangkono secuplik sejarah alun-alun Banjarnegara kang dibangun dening Panjenengan A ipati Dipayuda I. nuwun. (Taryono)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)