LSW 42 / 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 468 kali

Jula-Juli Ciri Khas PS

I.    Aku langganan PS liwat agen, nerusake adate swargi bapakku biyen. Maca jula-juli ing PS No. 37 aku dadi kelingan yen dhek biyen PS ajeg ngamot Jula-Juli. Rumangsaku iku nyenengake, pawarta kedadeyan werna-werna dikemas cekak aos mawi basa kang endah semu-semu humor nyenengake.

Prayogane Jula-Juli iku didadekake rubrik tetep ing PS, iku bakal dadi ciri khase PS. Pisan gawe nuduhake ciri Suroboyo-an. Yok apa cak Aryo, bener tah gak? Sepurane ae cak. Suwun. (Joko Kuntoro - Wanglu, Trucuk, Klaten)

 

II.   Maos rubrik Jula-Juli ing PS No. 37 ndadekake pikiran tambah semangat, tembung-tembunge lucu tur isine kritik sosial. Apa maneh rubrik iki warisane Bp. Imam Supardi (Alm). Prayoga menawi di leluri murih lestari.

Magepokan karo bab kasebut, kaparenga aku usul supaya rubrik jula-juli ora amung dipacak setahun sepisan. Kepiye yen sesasi sepisan? Usulku, supaya ditambahi parikan-parikan kaya parikane jula-juli Suroboyoan ngono kae. Ben krasa tenan roh jula-juli Surabayane. Matur nuwun.

 

III.  Katur Bp. Eman Suwarto-Kademangan-Batang

a. Botor : isi woh kecipir

b. Otek : Juwowut, Sakbangsane pari, canthel (Sriyono. R. — Tangerang Selatan)

 

Owel Medhot

Nuwun sewu, kanthi oweling ati ngaturi pirsa bilih satamate PS terakhir tahun 2017, Eyang Risno Putri arep pedhot langganan. Apa sababe? Marang isine PS babar pisan ora kuciwa, nyenengake, kanggo panglipur kalane susah.

Mung emane rehning aku ya wis tuwa, wis ngalami pirang-pirang “B” nanging ana rong “B” sing njalani aku kepengin medhot langganan. Coba B1 budheg, B2 blero, ya iki, angel banget anggonku bisa maca. Ora mung blero nanging ora weruh aksara, blas. Sedhih tenan nganti yen majalah teka dina Minggu, kanthii rekasa aku milihi. Crita rakyat, cerbung, cerkak cerlem, CPPS. Wis ya mung kuwi sing tak anggep penting. Anak putu ora pati seneng basa Jawa. Mula taun iki tak tutugake nganti enteke umur 53, aku nulis iki kudu ana padhangan. Yen ora tulisane mengkrek-mengkrek munggah mudhun garise.

Bar nulis ora bisa maca maneh nek ora enek padhangan. Nek bapak-bapak kok ora kaya ibu-ibu, cukup mung ngagem kaca mata, alat dengar. (Eyang Risno Putri —  Surakarta)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…