LSW 42 / 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 60 kali

Jula-Juli Ciri Khas PS

I.    Aku langganan PS liwat agen, nerusake adate swargi bapakku biyen. Maca jula-juli ing PS No. 37 aku dadi kelingan yen dhek biyen PS ajeg ngamot Jula-Juli. Rumangsaku iku nyenengake, pawarta kedadeyan werna-werna dikemas cekak aos mawi basa kang endah semu-semu humor nyenengake.

Prayogane Jula-Juli iku didadekake rubrik tetep ing PS, iku bakal dadi ciri khase PS. Pisan gawe nuduhake ciri Suroboyo-an. Yok apa cak Aryo, bener tah gak? Sepurane ae cak. Suwun. (Joko Kuntoro - Wanglu, Trucuk, Klaten)

 

II.   Maos rubrik Jula-Juli ing PS No. 37 ndadekake pikiran tambah semangat, tembung-tembunge lucu tur isine kritik sosial. Apa maneh rubrik iki warisane Bp. Imam Supardi (Alm). Prayoga menawi di leluri murih lestari.

Magepokan karo bab kasebut, kaparenga aku usul supaya rubrik jula-juli ora amung dipacak setahun sepisan. Kepiye yen sesasi sepisan? Usulku, supaya ditambahi parikan-parikan kaya parikane jula-juli Suroboyoan ngono kae. Ben krasa tenan roh jula-juli Surabayane. Matur nuwun.

 

III.  Katur Bp. Eman Suwarto-Kademangan-Batang

a. Botor : isi woh kecipir

b. Otek : Juwowut, Sakbangsane pari, canthel (Sriyono. R. — Tangerang Selatan)

 

Owel Medhot

Nuwun sewu, kanthi oweling ati ngaturi pirsa bilih satamate PS terakhir tahun 2017, Eyang Risno Putri arep pedhot langganan. Apa sababe? Marang isine PS babar pisan ora kuciwa, nyenengake, kanggo panglipur kalane susah.

Mung emane rehning aku ya wis tuwa, wis ngalami pirang-pirang “B” nanging ana rong “B” sing njalani aku kepengin medhot langganan. Coba B1 budheg, B2 blero, ya iki, angel banget anggonku bisa maca. Ora mung blero nanging ora weruh aksara, blas. Sedhih tenan nganti yen majalah teka dina Minggu, kanthii rekasa aku milihi. Crita rakyat, cerbung, cerkak cerlem, CPPS. Wis ya mung kuwi sing tak anggep penting. Anak putu ora pati seneng basa Jawa. Mula taun iki tak tutugake nganti enteke umur 53, aku nulis iki kudu ana padhangan. Yen ora tulisane mengkrek-mengkrek munggah mudhun garise.

Bar nulis ora bisa maca maneh nek ora enek padhangan. Nek bapak-bapak kok ora kaya ibu-ibu, cukup mung ngagem kaca mata, alat dengar. (Eyang Risno Putri —  Surakarta)

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa