LSW 42 / 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 205 kali

Jula-Juli Ciri Khas PS

I.    Aku langganan PS liwat agen, nerusake adate swargi bapakku biyen. Maca jula-juli ing PS No. 37 aku dadi kelingan yen dhek biyen PS ajeg ngamot Jula-Juli. Rumangsaku iku nyenengake, pawarta kedadeyan werna-werna dikemas cekak aos mawi basa kang endah semu-semu humor nyenengake.

Prayogane Jula-Juli iku didadekake rubrik tetep ing PS, iku bakal dadi ciri khase PS. Pisan gawe nuduhake ciri Suroboyo-an. Yok apa cak Aryo, bener tah gak? Sepurane ae cak. Suwun. (Joko Kuntoro - Wanglu, Trucuk, Klaten)

 

II.   Maos rubrik Jula-Juli ing PS No. 37 ndadekake pikiran tambah semangat, tembung-tembunge lucu tur isine kritik sosial. Apa maneh rubrik iki warisane Bp. Imam Supardi (Alm). Prayoga menawi di leluri murih lestari.

Magepokan karo bab kasebut, kaparenga aku usul supaya rubrik jula-juli ora amung dipacak setahun sepisan. Kepiye yen sesasi sepisan? Usulku, supaya ditambahi parikan-parikan kaya parikane jula-juli Suroboyoan ngono kae. Ben krasa tenan roh jula-juli Surabayane. Matur nuwun.

 

III.  Katur Bp. Eman Suwarto-Kademangan-Batang

a. Botor : isi woh kecipir

b. Otek : Juwowut, Sakbangsane pari, canthel (Sriyono. R. — Tangerang Selatan)

 

Owel Medhot

Nuwun sewu, kanthi oweling ati ngaturi pirsa bilih satamate PS terakhir tahun 2017, Eyang Risno Putri arep pedhot langganan. Apa sababe? Marang isine PS babar pisan ora kuciwa, nyenengake, kanggo panglipur kalane susah.

Mung emane rehning aku ya wis tuwa, wis ngalami pirang-pirang “B” nanging ana rong “B” sing njalani aku kepengin medhot langganan. Coba B1 budheg, B2 blero, ya iki, angel banget anggonku bisa maca. Ora mung blero nanging ora weruh aksara, blas. Sedhih tenan nganti yen majalah teka dina Minggu, kanthii rekasa aku milihi. Crita rakyat, cerbung, cerkak cerlem, CPPS. Wis ya mung kuwi sing tak anggep penting. Anak putu ora pati seneng basa Jawa. Mula taun iki tak tutugake nganti enteke umur 53, aku nulis iki kudu ana padhangan. Yen ora tulisane mengkrek-mengkrek munggah mudhun garise.

Bar nulis ora bisa maca maneh nek ora enek padhangan. Nek bapak-bapak kok ora kaya ibu-ibu, cukup mung ngagem kaca mata, alat dengar. (Eyang Risno Putri —  Surakarta)

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?