15 - 21 Oktober 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 11 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Minggu iki swasanane panas, akeh sing meri lan srei. Kudu luwih waspada, lan aja gampang percaya omongane liyan. Prayogane andhap asor. Ana rejeki luwih, nanging kusu tetep ngirit. Kasarasane badan mlorod, ditata olehe memangan lan makarya. Asmara: romantis.

AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ):

Aja gampang rumangsa marem banjur leren olehe mikir nggawe trobosan. Kabeh dipetung sing tliti, aja grusa-grusu. Ngirit, aja waton kepengin banjur tetuku. Kasarasan badan perlu digatekake. Asmara: yen ana pasulayan enggal dirampungake, aja nganti dirungu wong liya.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Minggu iki kurang begja, mula prayogane manut wae dhisik, aja nerjang ombak. Saben kalodhangan digunakake kanthi tenanan. Butuhe tansaya akeh, nanging rejekine ana wae. Aja kakehan jajan, mundhak gampang kena lelara padharan. Asmara: pasulayan cilik iku lumrah.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Ora perlu sentimen, meri, lan nduwe panyakrabawa ala. Dalaning urip panjenengan pancen kudu mangkono. Lan saiki wayahe maju. Alon alon kudu kelakon. Bathi utawa tuna sethithik aja didadekake masalah. Sing baku makarya tumemen lan sregep ndedonga.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Iki wayahe konsentrasi marang rancangan lan carane nindakake, amrih antuk bebathen. Terus maju lan nggayuh kalungguhan. Akeh saingan kang pinter maca trik panjenengan.  Saingan kanthi sehat. Sing gumregah antuk berkah, sregep sembahyang bakale menang.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Aja nglokro yen sasuwene iki asile durung kaya sing dikarepake. Undhakna krenteg anggone makarya. Perkara cilik-cilik bakale rampung dhewe. Kasarasane digatekake, aja memangan pedhes. Asmara: romantis, kudu dijaga, aja nganti bubrah amarga omongan wong liya.

CANCER ( 21 Juni - 20 Juli ):

Iki wayahe nindakake angen-angen kang durung kaleksanan. Sadurunge uwis akeh wong kang melu urun rembug. Saiki wancine panjenengan ngronce dudutan. Banjur ditindakake kanthi greget, optimistis, lan mantep. Insya Allah kasembadan.

LEO ( 21 Juli - 21 Agust ):

Ngati-ati yen ana urusan karo pejabat. Aja urik, aja ngapusi lan aja gelem diapusi. Tetep waspada marang wong-wong ing sakupeng panjenengan. Aja nggawe repot awake dhewe. Yen panjenengan tumindak resik lan menang, bakal akeh kang simpati lanngajak kongsi.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Aja obral janji yen ora bisa netepi. Blaka wae yen ora bisa mrantasi. Kabeh gumantung panjenengan. Aja grusa-grusu lan emosi, karir lan pametune digatekake. Pikriane sing jenjem amrih badan ora kaganggu. Asmara: sinau saka pengalaman sing wis mungkur.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Lintang kabegjan sumunar. Rancangane bisa ditindakake. Nanging aja gampang anut grubyug, tinimbang mengkone gela. Dipetung maneh, njaluk lelimbangan marang wong kang apik atine. Panjenengan bakal antuk pitulungan. Asmara: marang pasangan prayogane blaka.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Optimistis iku becik, nanging aja nganti nduwe panjangka sing keladuk. Sing setiti, amarga kahanan ora bisa dikira-kira. Introspeksi, lan sabar. Yen ana obyekan, dipetung dhisik kanthi tenanan. Kasarasan digatekake, yen jajan milih sing resik. Asmara: endhanana pasulayan.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Aja gampang blaka bab sing wigati marang liyan. Kudu tansah tuhu marang rancangan sakawit. Yen ana sing ngajak kongsi, enggal disaguhi kanthi tenanan. Badan tansaya saras, aja memangan pedhes. Asmara: jenenge bebrayan ing katresnan, ana pasang surute.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)