ALAS PINUS, WISATA FAVORIT ING BANTUL
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Plesir - Dibaca: 188 kali

Durung suwe iki tilas Presiden Amerika Serikat , Barack Obama, plesir menyang Bali lan Yogyakarta. Nalika teka ing Yogyakarta, saliyane mertamu menyang Kraton Ngayogyakarta, Barack Obama lan rombongan  uga padha  “nglencer” menyang obyek wisata alas Pinus ing Kec. Dlingo, Kab. Bantul (DIY) sing wektu saiki nedheng nedheng dadi papan wisata paling favorit ing Yogyakarta.

            Meh saben dina libur nasional kaya liburan Idul Fitri akeh wisatawan saka ngendi papan kang padha liburan ana alas pinus sing hawane adhem lan resik sarta sesawangane kang endah sarta nengsemake. Papan wisata alas pinus iki dumunung ing pucuke gumuk Becici  kang mapan ing desa Mangunan,  Kec. Dlingo, Kab. Bantul, sakidul wetane kutha Yogyakarta. Papan wisata anyar iki nyuguhake sesawangan alam kang endah, seger lan krasa edhum saengga  marahi jenjem ing ati.

            Sesawangane pancen katon ijo royo royo, apa maneh dumunung ana sandhuwure gumuk kang kebak tanduran wit pinus lan kembang kembang kang mekar saengga ambabar  suwasana asri. Papan wisata sing dikelola dening warga masyarakat desa Mangunan kasebut nalika ketekan mantan Presiden Barack Obama lan rombongane dhek juni kepungkur  iku kasil  ngukup pendapatan asli daerah (PAD) nganti Rp 700 yuta..

            Yen dina Minggu utawa dina liburan liyane, akeh para wisatawan domestik wiwit saka bocah,wong tua-enom, lanang-wadon padha munggah menyang Puncak Becici  Asri utawa sing mbiyen arane  alas Sudimoro 1 saperlu nikmati hawane sing seger lan atis kanthi selfie (foto fotonan) ana satengah-tengahe atusan wit pinus sing dumunung ana ing areal sing jembare watara 5,4 hektar kuwi. Kanggo nikmati sakehing kaendahan mau pengunjung mung di wajibake tuku karcis mlebu ing lokasi alas pinus Rp 2.000. Menawa pengunjung krasa ngelak lan luwe wis cumawis warung warung sing nyedhiakake maneka warna panganan lan unjukan (inuman).

            Kanggo njaga “kebersihan” lokasi wisata alas pinus, pihak pengelola wis nyedhiani papan papan kanggo mbuwang uwuh (sampah) tilas kanggo mangan lan ngombe sarta wis dilengkapi nganggo fasilitas wisata kayata  gardu pandang, arena  flying fox,  lan  toilet utawa MCK. Mula para pengunjung ora diolehi  mbuwang sampah saenggon enggon,. Yen nganti kedengan mbuwang sampah saenggon enggon bakal kenan dhendha. Mula papan wisata Puncak Becici bebas saka sampah utamane botol tilas wadhah inuman .

            Pancen panggonane rada adoh  yaiku udakara 28 km sakidul wetane kutha Yogyakarta. Dalane nanjak (munggah medhun) lan menggak menggok mula yen arep tindhak mrana nitih kendharakan pribadi (mobil utawa motor) kudu ngati ati. Kodhisine mesin lan ban kudu fit temenan jalaran ing kana angel golek  bengkel utawa tukang tambal ban. Upama ana jarake rada adoh.     

            Obyek wisata alas Pinus iki uga dipepaki mawa wisata Seribu Batu lan Rumah Hobbit ing dhusun Sukarame,  Pinus Asri, Seribu Batu Songgo Langit, Taman Buah Mangunan, Bukit Panguk, Hutan Pinus Pengger, Watu Lawang. Pancen ing sakiwa tengene Dlingo kono akeh tinemu papan wisata sing siji karo sijine cedhak banget..

            Mudhun saka alas pinus bisa nyawang kebun woh wohan (buah buahan) lan Rumah seribu kayu. Omah iki wujude kaya kukusan sing digawe saka pang-pang (ranting ranting) kayu kang ditata kanthi becik lan rapi. Rumah Hobbit digawe saka kayu tur cendhek, ora patiya dhuwur. Pancen critane omah iku jaman mbiyen  dadi  papan padhunungane wong kerdil. Ing kono uga tinemu lokasi wisata alam uga ana tlaga Keduwung, grojogan Lepo, lan isih akeh maneh papan wisata liyane. Ning ya kuwi, dalane munggah medhun, mula para wisatawan sing kepingin nlusuri papan wisata kuwi sangune mung awak sing “fit”  uatawa sehat. Dene papan wisata sing keri dhewe , sawise nyawang pemandangan saka sandhuwure gumuk, yen bali aja lali mampir ana warung saperlu ngresepi panganan khas Dlingo yaiku thiwul sing rasane nikmat yen dipangan isih manget manget. Ing warung kasebut bisa milih thiwul kanthi rasa apa wae, ning sing paling enak ya thiwul rasa gula Jawa. (Mas Amien N).

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…