Wisata Syariah ing Banda Aceh (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 72 kali

Taneg ana ing sumber wis wayah sore. Aku banjur sarujuk bali tumuju asra­ma LAN Aceh. Tekan Asrama aku banjur kangsenan yen mengko sore sholat Magrib ana Masjid Raya Baiturrahman. Sejam sadurunge wektu Magrib janjian kumpul ana lobby asrama. Amarga sesu­ke rencana wis bali menyang Jakarta. Yen sadurunge wis shalat Jumat ana masjid Raya lan sengaja Magrib uga kepingin shalat ana Masjid Raya mau.

Temenan jam 18.00 aku wis ninggal­ake asrama tumuju menyang Masjid Raya Baiturrahman. Yen para maos tin­dak menyang Aceh pathokane ya mung Masjid Raya mau. Geneya? Dalan ana Banda Aceh kaya-kaya mesthi tumuju menyang Masjid Raya. Mula paling gam­pang yen bingung, pathokane ya Masjid Raya. Setengah jam aku wis tekan Masjid raya. Saben shalat, mligine Magrib lan Jumat, akeh polisi kang njaga lalu lintas ana ing sakupenge masjid.

Sengaja aku wis njupuk wudhu ana asrama. Angkahku yen tekan masjid, aku bisa njupuk foto sedhela amarga isih padhang. Wong ya Masjid Raya Baiturrah­man saiki beda banget karo biyen. Saiki Mas­jid raya Baiturrahman kayane kok ora adoh kaya Masjid Nabawi. Ing njaba wae lantaine marmer putih. Lan saiki uga ana payung kang bisa diingkup lan uga bisa dibuka kaya ing Masjid Nabawi kae. Pa­yung mau cacahe rolas. Ora nggumunake yen renovasi masjid kang wis ngentekake breguteng ora kurang 458 milyard mau saiki ndadekake masjid kanton tansaya endah. Malah ana plataran masjid uga wis ditandur wit kurma cacahe luwih saka telung puluh wit. Mula ora nggumunake mli­gine umat muslim kang menyang Aceh mesthi kepingin sembahyang ana Masjid Raya Baiturrahman. Malah kaya-kaya durung afdol yen durung sembahyang ing masjid mau.

Nanging njero masjid lan platarane kang wis omber mau, kebak jamaah yen ngepasi sembahyang Jumat. Yen sem­bah­yang Magrib rikala semana, dak etung ana nembelas soft kang kaisi. Dadi kang sembahyang ora nganti tekan plataran, ke­jaba yen dina Jumat. Bubar sembah­yang, mesthi wae jamaah semono kehe mbrubul metu saka masjid. Ana kang ban­jur foto-foto lan akeh uga kang langsung banjur bali. Toko-toko lan restoran banjur buka maneh. Klebu aku kang banjur terus foto-fotonan heeee.

Bubar sembahyang Magrib ana Masjid Baiturrahman aku banjur golek teh tarik amarga mangan bengi wis disedhiakake ana asrama kanthi menu khusus. Kang­go­ku kudu merlokake wektu, wong ya wektu kang pungkasan mula kudu me­nyang warung kopi ngombe teh sadurunge bali lan banjur bisa menyang Aceh maneh.

Pancen beda swasana yen wisata me­nyang Aceh, dibandhingake menyang Bali, Lombok lsp. Yen wisata menyang Banda Aceh prasaku luwih pas kaya wisata religi. Ndeleng gedhene tsunami, korban kang akeh, mau bisa dideleng ana obyek-obyek wisata ana Aceh. Yen arep mangan ora bi­sa sawayah-wayah. Yen mligi kuman­dhang Adzan Magrib lan sholat Jumat toko restoran padha tutup. Persis ana ing Arab Saudi. Uga ora kena nganggo sandhang penganggo (wanita) sakepenake. Ora ana inuman keras. Lan kang paling penting bisa sembahyang ing Masjid Raya Baitur­rahman Serambi Mekah kang saiki mo­dhele kaya Masjid Nabawi. Monggo para maos yen ora percaya dibuktekake heheheee. Nuwun.   

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…