Sesuker Kantor Anyar
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 167 kali

Dhoktor Mirah Pangastuti rumangsa begja dene iguh pra­tikel, pamikiran lan kasrege­pane digatekake dening rektor ing universitas papane nyam­butgawe. Setaun sawise  nggon­dhol gelar dhoktor ilmu ekonomi saka Australia Natio­nal University (ANU), dheweke dipercaya dening rektor supa­ya mandhegani lembaga pe­ne­litian ing universitase sing klebu manjila ing Semarang.

Minangka dhoktor lulusan luwar negri, mesthi wae pa­mi­kiran-pamikirane linan­dhesan teori-teori lan riset sing paling anyar. Cetha yen apa sing disinaoni ing Ustrali bakal akeh paedahe  kanggo melu mikirake bot-repot  ora mung ing wewengkon univer­sitase nanging uga sumram­bah marang bebrayan agung bangsa lan negara.

Minangka dhoktor lulusan manca, Mirah luwih nengenake logika ing samu­barang tumindake tinimbang nggugu ma­rang gugon-tuhon. Sakehing prakara diwawas saka logika ilmiah. Mula nalika dheweke dilantik dening rektor, Dhoktor Mirah krasa menawa mitra rowange ing kampus kono nyengkuyung banget jala­ran duwe pangarep-arep universitas sing wis manjila mau bakal sangsaya kun­cara.

Sedina sawise kawisudha minangka Kepala Lembaga Penelitian, dheweke pindhah kantor. Mesthi bae kantor sing anyar iki luwih gedhe lan luwih peni. Meja kerja komplit sakomputere, printer, lan scanner, AC sing isih anyar lan lemari buku ora patiya gedhe nanging cukup kanggo ndeleh buku-buku penting wis cumawis. Samono uga ing poncod ruwa­ngan ana meja kanggo asistene. Sedina rong ndina  kabeh pakaryan lumaku kan­thi rancag lan ora nguciwani.

Dhoktor Pertiwi, Kepala Lembaga Pe­nelitian sing lawas, kober ngendika ma­rang Mirah ing dina pelantikan. “Jeng Mi­rah, nyuwun pangapuramu nek aku ning­gal regedan ing kantor. Rumangsaku ka­beh wis takresiki lan sakabehe wis tu­mata.”

“Kula pitados bilih mboten wonten ingkang nguciwani, Bu.”

“Aja kesusu ngendika ngono. Minang­ka dhoktor saka luwar negeri mesthine ya seeing is believing. Nek ora mirsani dhe­we ya aja enggal-enggal percaya,” uca­pe Pertiwi sing sedhela maneh dipin­dhah menyang Malang.

Mirah banjur janjian karo Pertiwi ke­pe­ngin mlebu kantore sing anyar. Nalika mlebu dheweke mambu gandane kem­bang kenanga lan kembang mlathi. Kan­tore padhang njingglang merga srenge­nge esuk pancen wis mencorong lan kabeh korden dibukak. Kanthi mangkono sunaring sang bagaskara bisa mlebu tu­meka ing njeron ruwangan tanpa kaling-kalingan.

Mirah nyoba nggoleki dununge kem­bang sing ngambon-amboni mau. Mripa­te mubeng. Kabeh bageyan ruwangan diwaspadakake nanging ora tinemu kem­bang. Arep takon marang Pertiwi dhe­weke ora kepenak. Apa iki ambune par­fum sing diagem dening Dhoktor Pertiwi, ngono batine. Metu saka kantor Mirah lagi ngerti yen parfume Pertiwi beda karo ganda kembang kang nduleg irung ing njero ruwangan mau. Parfume Dhoktor Pertiwi wangi lembut ora nyegrak. Na­nging bab ambu kembang iku ora dipikir maneh dening Mirah. Pikirane mugen marang tugas anyar sing arep diemban.

Nganti seminggu sawise ngantor, ambuning kembang kenanga lan mlathi isih……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…