Narsih
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 218 kali

Tengah wengi ana swara ndhodhogi lawang, gawe kagete Ami sing durung bisa turu.

“Mas, ana wong dhodhog-dhodhog lawang!” Ami nggu­gah Puryanto, sisihane, sing lagi wae ngliyep.

Suwara kuwi bali kepru­ngu meneh, malah luwih banter. Puryanto gumregah tangi tumuju lawang ngarep. Ami ngetut mburi. Saka suwalike cendhela, Puryanto lan Ami nginceng ing pernahe swara. Katon wong rambut dawa sa­bokong diore krembyah-krembyah, nangis nothogi lawang nyeluki Ami.

“Mas, kae kaya swarane Yu Narsih ta?”

“Paling kumat edane,” grun­dhele Puryanto sinambi muter slot lawang.

“Ami… aku wedi… ana pu­lisi arep nyekel akuuu,” aloke Narsih

“Ora ana pulisi Yu, aja wedi,” pang­lipure Ami, karo ngelus-elus rambute Nar­sih. Mbakyune ipe kuwi banjur ditun­tun tumuju kamare. Mbok Nah, maratu­wane, kang turu ing kamar mburi gegan­cangan tumuju  kamare Ami. Melu ngan­cani nglipur Narsih.

Ulate Puryanto peteng, awit kudu nga­lah turu ana ruwang tamu. Mbakyu siji-sijine iku wis nggangu gawe anggo­ne ngesok kangen marang Ami sing lagi rong ndina bali saka Malaysia. Ami bi­ngung menangi kahanane Narsih sing ke­weden. Wingi nalika dolan menyang omahe saperlu ngeterake jajan, mbakyu­ne ipe kuwi katon waras-wiris.

“Kuwi rak saka kelakuwane sing kaya bisa urip dhewe bae,” ujare Puryanto, mang­suli pitakonane Ami sakwuse Narsih turu.

“Karepmu apa ta, Mas?”

“Kowe rak ngerti, sumure Yu Narsih kae dibutuhake banget dening tangga teparone. Lha kok dumeh dipasang sa­nyo njur ora nglilani tanggane ngapek ba­nyu maneh. Tanggane sing malih ka­ngelan golek banyu ing omahe Pak Nyoto sing luwih adoh, padha ora trima lan nyatru Yu Narsih,” citrane Purwanto.

“Kok ora urunan nggawe sumur wae ya, Mas?”

“Ora gampang. Saliyane wragade akeh, awit papane ing puthuk durung mesthi bisa metu banyune.”

“Kang Sukir apa ora rembugan karo tanggane, nglilani golek banyu kanthi sa­rat urun dhuwit kanggo mbayar listrike?”

“Janjane karepe Kang Sukir ya mang­kono. Nanging Yu Narsih ngukuhi karepe, ora sarujuk. Sampeyan rak ngerti dhewe Kang Sukir wiwit biyen ora wani nglang­kahi karepe Yu Narsih.”

“Njur kok Yu Narsih wedi karo pulisi ki jalarane kepriye, Mas?”

“Rong minggu kepungkur rak slame­tane bapak. Tangga teparo sing diundang kendhuren siji wae ora ana sing teka,” kan­dhane Puryanto nutugake crita. “Yu Narsih muring-muring, nganti krungu Kar­ni tanggane cedhak. Karni njur…………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?