Narsih
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 200 kali

Tengah wengi ana swara ndhodhogi lawang, gawe kagete Ami sing durung bisa turu.

“Mas, ana wong dhodhog-dhodhog lawang!” Ami nggu­gah Puryanto, sisihane, sing lagi wae ngliyep.

Suwara kuwi bali kepru­ngu meneh, malah luwih banter. Puryanto gumregah tangi tumuju lawang ngarep. Ami ngetut mburi. Saka suwalike cendhela, Puryanto lan Ami nginceng ing pernahe swara. Katon wong rambut dawa sa­bokong diore krembyah-krembyah, nangis nothogi lawang nyeluki Ami.

“Mas, kae kaya swarane Yu Narsih ta?”

“Paling kumat edane,” grun­dhele Puryanto sinambi muter slot lawang.

“Ami… aku wedi… ana pu­lisi arep nyekel akuuu,” aloke Narsih

“Ora ana pulisi Yu, aja wedi,” pang­lipure Ami, karo ngelus-elus rambute Nar­sih. Mbakyune ipe kuwi banjur ditun­tun tumuju kamare. Mbok Nah, maratu­wane, kang turu ing kamar mburi gegan­cangan tumuju  kamare Ami. Melu ngan­cani nglipur Narsih.

Ulate Puryanto peteng, awit kudu nga­lah turu ana ruwang tamu. Mbakyu siji-sijine iku wis nggangu gawe anggo­ne ngesok kangen marang Ami sing lagi rong ndina bali saka Malaysia. Ami bi­ngung menangi kahanane Narsih sing ke­weden. Wingi nalika dolan menyang omahe saperlu ngeterake jajan, mbakyu­ne ipe kuwi katon waras-wiris.

“Kuwi rak saka kelakuwane sing kaya bisa urip dhewe bae,” ujare Puryanto, mang­suli pitakonane Ami sakwuse Narsih turu.

“Karepmu apa ta, Mas?”

“Kowe rak ngerti, sumure Yu Narsih kae dibutuhake banget dening tangga teparone. Lha kok dumeh dipasang sa­nyo njur ora nglilani tanggane ngapek ba­nyu maneh. Tanggane sing malih ka­ngelan golek banyu ing omahe Pak Nyoto sing luwih adoh, padha ora trima lan nyatru Yu Narsih,” citrane Purwanto.

“Kok ora urunan nggawe sumur wae ya, Mas?”

“Ora gampang. Saliyane wragade akeh, awit papane ing puthuk durung mesthi bisa metu banyune.”

“Kang Sukir apa ora rembugan karo tanggane, nglilani golek banyu kanthi sa­rat urun dhuwit kanggo mbayar listrike?”

“Janjane karepe Kang Sukir ya mang­kono. Nanging Yu Narsih ngukuhi karepe, ora sarujuk. Sampeyan rak ngerti dhewe Kang Sukir wiwit biyen ora wani nglang­kahi karepe Yu Narsih.”

“Njur kok Yu Narsih wedi karo pulisi ki jalarane kepriye, Mas?”

“Rong minggu kepungkur rak slame­tane bapak. Tangga teparo sing diundang kendhuren siji wae ora ana sing teka,” kan­dhane Puryanto nutugake crita. “Yu Narsih muring-muring, nganti krungu Kar­ni tanggane cedhak. Karni njur…………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa