08 - 14 Oktober 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 13 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Dalane isih dawa, mula aja gampang marem lan lali kiwa tengen. Tansah nggawe trobosan, lan marak nyedhak tukar panemu marang ndhuwuran. Aja gampang cal cul dhuwit. Kasarasan badan apik, dijaga terus. Asmara: yen pancen jodho ya bakal ana dalane.

AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ):

Sanadyan ora kencar-kencar, nanging lintang kabegjan isih sumu­nar. Mula krentege diundhakake amrih bisa antuk asil maksimal. Ora susah ngumbar janji. Yen ditawani obyekan, dipetung dhisik. Emosine dikendhaleni amrih ora njalari lelara. Asmara: beda panemu iku lumrah.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Isih kudu sabar lan utun, aja nglokro. Sing optimistis, apamaneh lintang pitulungan sumunar. Aja gampang mbuka wadi marang liyan. Nglakoni urip kanthi seneng, ora gampang nggresula, iku kuncine pikiran jenjem lan badan bregas. Asmara: sing tinarbuka marang pasangan.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Aja seneng regejegan. Sanadyan panjenengan bener, luwih becik meneng lan nyingkir, ngendhani pasulayan. Ana kalodhangan nye-dhaki bos, aja dilirwakake. Jaga kasarasane badan kanthi olahraga ajeg lan ngaso sing pener. Asmara: dijaga anggone sesrawungan.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Minggu iki perkara wiwit bisa diudhari. Tetep utun, alon-alon di-benahi. Emosine dikendhaleni, yen ana pasulayan becike diendha-ni. Mbaka sethithik ana asil sing bisa kanggo nyukupi butuh. Kasarasan badan apik, dijaga terus lan aja sembrana. Asmara: swasana romantis.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Bakal ana reridhu tumrap rancangan lan pepenginan panjenengan. Sabar sauntara, aja ditindakake minggu iki. Yen dipeksa, gedhe risikone. Bisa njalari stres lan lara. Emosi lan nepsu dikendhaleni. Ngaso sing cukup lan sregep ndedonga.

CANCER ( 21 Juni - 20 Juli ):

Bakal ana kedadeyan kurang nyenengake. Nanging yen sareh lan gelem introspeksi, prastawa iku malah menehi bebathen. Kasarasan badane dijaga, wektu lan tenaga diatur amrih bisa nuntasake jejibahan kanthi rena. Seneng susah digawe dhewe.

LEO ( 21 Juli - 21 Agust ):

Ana kang ora cocok. Mitra kerja, utawa kongsi lagi kena masalah. Yen pancen rumangsa disepelakake, enggal tumindak teges, putus kongsi. Banjur kudu bisa nuduhake yen panjenengan bisa mrantasi nganti kasil.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Ora kabeh bisa nampa pamawas panjenengan. Iku bab sing lumrah. Saran lan panemu saka liyan becike digatekake. Isih ana jejibahan kang kudu dirampungake. Yen bisa mrantasi, bakale akeh obyekan anyar. Keuangan lancer, nanging aja brah breh.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Durung mesthi pepalang mujudake bab sing ala. Semono uga dalan padhang, ora ateges mesthi dadi rejeki. Ora suwe gegayuhan pan­jenengan bakal maujud. Jembarna pasrawungan mring wong kang pengalaman. Asmara: marang pasangan prayogane pangerten.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Mikir kanthi tliti iku perlu, nanging aja nganti njalari rangu-rangu. Rancangane ditata maneh, sing durung kelakon bisa wiwit dicicil ditindakake. Wayah ngaso digunakake kanthi becik, pikirane aja ngambra-ambra. Asmara: tansah tinarbuka amrih tansaya harmonis.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Aja lena amarga jaya ing wektu kepungkur. Prayogane diundhakake saengga ora malah tansaya mlorod. Tumindak sing jujur, aja nganti kepincut bab culika. Asile lan blanjane diselarasake, amrih ora cotho tembe mburine. Asmara: beda panemu iku bab sing lumrah.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)