Wisata Syariah ing Banda Aceh (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 52 kali

Ing Aceh ana telung bangunan escape building. Yaiku ana ing desa (gampong) Lam­bung, Deah Glumpang lan Deah Teu­ngoh. Sing paling cedhak lan bakal daktuju ya ana ing Desa Lambung. Bangunan mau pancen bakoh, lan sengaja dibangun kanggo nylametake pendhudhuk yen ana tsunami. Bangunan mau kekuwatane bisa nahan gempa nganti 10 skala Richter. Ban­dingake wae rikala gempa kang banjur disu­sul tsunami ana Aceh dhek tanggal 26 Desember 2004 jam 07.59. Kekuwatan gempane rikala iku watara 9,1-9,3 skala Richter. Mula escape building mau banjur dibangun pengkuh supaya bisa tahan yen ana gempa sandhu­wure gempa kang wis nate gawe sengsa­rane masyarakat Aceh mau. 

Bangunan escape building disangga pilar-pilar beton kang gedhe lan pengkuh. Gedhung mau bantuan saka Jepang lan di­bangun rampung watara setaun sawise tsunami. Aku nyoba munggah nganti tekan dhuwur dhewe. Ana patang tingkat bangu­nan mau. Amarga ya munggahe ora ngang­go lift, mula tekan ndhuwur ya rada kreng­gosan kae. Nyawang saka ndhuwur, katon teluk lan pelabuhan kang biyen ke­sa­pu dening tsunami. Uga katon cethe pulo Weh (We) kang kaya njaga kutha Ban­da Aceh.

Mudhun aku sengaja ora lewat dalan trap-trapan olehku munggah sakawit, na­nging lewat dalan pinggir gedhung kang sengaja dibangun kaya dalan cilik mubeng kang nempel bangunan wiwit saka ndhuwur nganti tekan lantai siji. Ana bangunan ngisor dhewe sengaja dikosongake saengga bisa kanggo olah raga utawa pasatemon. Manut cathetan, ing kampong Lambung mau saka kira-kira penduduk 1500, kang dadi korban tsunami ana 1.230. Dadi 90% pendhudhuk Desa Lambung tiwas kena korban tsunami.

Bubar saka escape building aku banjur menyang Museum Tsunami. Tekan Museum Tsunami wis akeh pengunjung ana Museum mau. Mlebu Gedhung Museum wis disuguhi pesawat helikopter Polisi kang rusak keterjang tsunami. Yen lurus ban­jur mlebu kaya trowongan. Sakiwa te­ngene trowongan ana banyu mili saka ndu­wur lan ana swarane kaya angin kandhane iku swara tsunami. Swasana mau, diajab supaya para pengunjung bisa nggambar­ake swasana tsunami ing Aceh rikala se­mana. Museum tsunami kang endah mau komplit banget fasilitase. Dene fasilitas ana museum mau sumadya, kaya standing screen, foto-foto rikala tsunami ing Aceh. Para mengunjung bisa nonton foto-foto mau. Banjur ana ruang “Penentuan Nasib” wujude kaya crobong mendhuwur lan kang paling dhuwur dhewe ana tulisan Allah kang ditulis nganggo aksara Arab. Banjur ing pinggir crobong mau ditulis je­nenge korban tsunami.

Uga ana “Jembatan Harapan” kang ing ndhuwure ana gendera cacahe 52, nggam­barake negara mau kang melu mbantu rikala ana tsunami. Uga ana pajangan foto, artefak lan miniatur tsunami. Ora keri ana ruangan simulasi rikala ana gempa, tsunami lsp. Amarga wektuku cupet, ana bageyan mau aku mung sedhela-sedhela. Amarga aku kepingin ndeleng obyek liyane. Sing penting aku melu nonton film ringkes rikala tsunami. Dawane watara 15 menit. Sakruangan kaya-kaya rikala iku wisman saka Malaysia. Amarga kang saka Indonesia mung aku karo kancaku Pak Dida.

Metu saka museum tsunami aku ban­jur menyang sumber Mata Le. Sumber ba­nyu kang karan Mata Le mau dumunung ana ing wewengkon Kecamatan Darul Ima­rah, Kabupaten Aceh Besar. Kabupaten Aceh Besar gandheng karo Kota Banda Aceh. Mula ya ora patiya adoh. Kena nga­pa aku mrono? Amarga durung suwe iki, ing wulan Juli 2017 sumber banyu kang ora nate asat mau kok nganeh-anehi ban­jur asat. Mula aku diajak banjur mrono dening kancaku. Mata Le pranyata mlebu kom­plek Rindam Kodam Iskandar Muda. Dadi yen mrono kudu mlebu komplek ngarep Rindam. Ana sumber mau akeh wit-witan gedhe lan ing mburine ana gunung. Dadi sumber Mata Le mau kaya metu saka ing ngisore gunung. Emane rikala aku mrono mau udan deres, dadi aku ora bisa mudhun. Nanging banyune katon bening lan kimplah-kimplah. Aku ora mbayang­ake, kok nganti asat iku kepriye larah-la­rahe. Ujare kancaku kang saka Aceh, alas ing gunung sandhuwure sumber mau wis akeh kang rusak. Dadi ora maido yen banjur asat banyune. (Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…