Bojo Kok Diarani Anak
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 188 kali

Bojo Kok Diarani Anak

 

Anakku sing ragil jenenge H, mantu, lan putuku kuwi isih dadi saomah karo aku. Anakku nyambut gawe ana pabrik, biyasane teka omah wis meh jam 5. Yen mantuku dadi Guru SD mulang kelas I, yen jam 2 nganthi jam 4 omahku rame awit akeh bocah sing nambah pelajaran (les). Bocah ki nek jik kelas siji anyaran ngono kuwi akeh sing jik lucu, beda karo bocah yen wis ngiwati semester I wis saya genah nalare.

Nalika semana olehe mulih kantor anakku kuwi isih awan, awit ijin arep ana keperluan sing penting. Jam 3 wis teka omah, sabubare reresik awak lan mangan terus momong anake cedhak bocah sing les. Dumadakan salah sijine bocah sing les kuwi takon gurune: “Bu, aku kok ora tau eruh anakmu sing gedhe kuwi?” mantuku mangsuli: “Anakku sing endi?” bocah kuwi omong maneh karo ndudingi: “Kuwi lho, sing nggen­dhong anakmu sing cilik”. Bareng mantuku wis ngerti maksude bocah kuwi banjur omong: “Kuwi bojoku, dudu anakku”, saurane mantuku karo mesem, “Wis ndang nulis, aja menga-mengo maneh.” Ya ngono kuwi resikone mulang kelas I anyaran, kudu sing sabar. Apa tumon bojo kok diarani anak. (Resmiatun-Kediri)

 

 

Malah Disurung Munggah

 

Sing arep tak critakake iki lelakon sing dialami kancane anakku, kancane anakku mau crita bab anggone babaran anake kang nomer loro. Umur kandutane pancen wis cukup, wis wayahe bayi kudu lahir. Wektu kuwi ketuban wis pecah, bareng krasa yen ketuban wis pecah, dheweke banjur age-age menyang rumah sakit bersalin.

Amarga ketuban wis garing, dokter nganjurke tindaka operasi lokal. Tapi wektu kuwi kaya-kaya si jabang bayi wis ngejak uwat, rasane motol-motol kaya-kaya wis gari mak brol. Aku kudu ngeden nanging ora oleh kajaba ketuban wis garing ya amerga lagi bukaan 4. Ngendikane dokter kuwi mbebayani tumrap si bayi. Aku didhawuhi doktere tetep ngampet lan ngem­pit supaya bayi ora lahir metu dalan sing normal, amarga wis dimulai tindakan operasi. Wah ora bisa dicritakake larane, yen jare istilah saiki ya lara “Tingkat Dewa” ngono ayake. Aku jerit-jerit tapi akhire jerit-jeritku meneng amarga dibius.

Pas operasi lumaku, wetenge ya wis dibedhah, ndadak doktere ngendika ngene.” Waduh nih bayinnya gak bisa diam­bil, sudah masuk jalan lahir.” Bayine ora bisa dijupuk, aku kang wis ngomong yen pancen bayi wis arep metu. Sing ngrasakake kan aku, padha ora ngandel lan tenan. Bayine ora bisa dijupuk. Doktere banjur undang-undang perawate, dok­tere ngakon perawate supaya nyurung sirah bayi sing wis mungup-mungup kuwi. disurung mlebu maneh, supaya bisa dijupuk seka weteng liwat operasi. Pungkasane mak glegeg bayi balik ning panggonane. Sabanjure bayi bisa dijupuk, diangkat terus nangis. Alhamdulillah anakku lahir slamet.

Apa tumon? Supaya cepet lahir, bayi ora disurung medhun, la kok malah disurung munggah. (Puji Astuti Hurip-Demak)

 

 

Tiket Ekonomi Lungguhan VIP

 

Menawa lagi beja pancen sak kabehane ora kurang marga, sak kabehe sing dilakoni bakal lancar anane contone rikala aku lan sisihanku jamaah umrah alhamdulillah bisa nglaksanakake kanthi lancar, ora ana rubeda.

Kedadeyan kang arep penulis critakake iki nalika arep mulih ana Tanah Air, para jamaah di carterake bis saka Medinah Mekah menyang BANDARA KING ABDUL AZIZ ana ing Jedah, sakwise tas lan gawan diwenehake cargo dening petugas. Kita jamaah umrah ora let suwe wis ditimbali supaya cepet cepet siap amarga pesawat GARUDA kang arep nggawa jamaah menyang tanah air wis siap.

Aku lan sisihanku cepet munggah pesawat lan milih kursi kang padha karo nomere dhewe dhewe, ora let suwe pesawat mabur. Sak tengahe mabur aku kebelet pipis, mula aku cepet cepet menyang toilet pesawat, nalika menyang toilet pesawat aku weruh ana kursi VIP, sing kosong ketoke rada akeh. Mulane aku nembung marang mbak Pramugari menawa aku pengin lungguh ana kursi VIP mau.

Tenan aku banjur ngajak sisihanku pindhah kursi, jamaah liyane uga ana sing melu melu jebule ana ing kursi VIP luwih penak lan longgar uga bisa kanggo klekaran, wah malah kaya neng hotel wae. Kamangka tikete ekonomi, yen lagi beja ora kurang marga. Aku uga ora leren leren matur nuwun marang Gusti Allah, amarga di paringi lancar lan kepenak anggone nindakake ibadah Umrah iki, nganti jatahku jane ekonomi nanging bisa lungguh ana VIP. Apa tumon? Matur nuwun mbak pramugari. (Aris Irianti-Purworejo)

 

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…