Ngempengi Bocah Bajang
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 162 kali

Omah prasaja ukuran wolu kaping pitung meter iku sejatine du­rung dadi, temboke mubeng durung dilepa. Cendhela loro ing kiwa tengen lawang ngarep isih bolong. Yen bengi mung ditutup gedheg, jrambahe isih arupa lemah.

Paryo lan Suratinah, bojo­ne, suka syukur dene atase omah mau durung rampung panggawene, ewa semono wis bisa kanggo ngeyub. Udan ora kudanan, yen panas ora kepa­nasen. Ora mung kuwi, sena­jan manggon ing omah sing isih bolong-bolong, atine ten­trem. Ora kemrungsung kaya wingi-wingi nalika isih mang­gon ing omah kontrakan, ngon­trak omah setaun rasane cepet banget. Wis ngono rega kon­tra­kan anyar mesthi luwih la­rang katimbang sadurunge, ka­mangka omah sing dipang­go­ni popog ora mundhak gedhe utawa mundhak apik.

Pasangan mudha mau wis wolung taun mbangun bale somah nanging du­rung pinaringan momongan. Ewa semono ora ndadekake nglokro apadene kendho semangate anggone mecaki panguripan padinane. Saka sithik mbaka sithik kasil ngedegake omah prasaja, mapan ing po­jok kidul-kulon, pekarangan jembar kagu­ngane Pak Damono, pakdhene Paryo. Ka­rana tresnane Pak Damono marang Par­yo, dheweke diidini ngedegake omah ing papan kasebut. Manggon ing pekarangan jembar njalari omah mau katon ndhewe, adoh saka tangga. Bisa diunekake tangga cakete Paryo ya mung wit-witan gedhe lan wit pring ori ing mburi omahe.

Nglenggana yen pendhidhikan forma­le ora dhuwur, Paryo semeleh nyikepi ka­hanan ekonomi kulawargane kang pas-pasan. Semono uga Suratinah, dhasare wong wadon prasaja, ora nate ngresula marang kahanan ing padinane. Sakloron wis rumangsa bagya dene bisa mangan wa­reg ajeg sedina kaping telu. Bisa ngenggoni kalumrahan kayadene warga liyane.

Sore iku mujudake dina kang katelung puluh lima Paryo lan Suratinah manggon ing omah anyare kang lagi rampung wo­lung puluh persen iku. Karo nunggu bojo­ne mulih nyambut gawe, wanita lugu iku nyepakake pasugatan kanggo mangan bengi. Dudu pasugatan mewah, ya mung sayur tewel lan sambel trasi lombok abang dilawuhi gereh peda digoreng. Mungguhing Paryo pasugatan kaya meng­kono wis krasa nikmat, anggone mangan rahap. Yen wis ngono Suratinah bom­bong, dene anggone ubeg neng pawon ora muspra.

Sayur tewel lan sambel trasi lombok abang wis rampung digawe, mung kari nggoreng gereh peda karemane Paryo. Agahan, sreeeng... gereh pada dideleh ing sandhuwuring wajan isi lenga panas. Sakala ganda gereh peda digoreng nggem­buleng ngebaki omah, ora let suwe sumebar nyang ngendi-endi tekan sanja­baning omah. Ambune jan sedhep tenan, njalari wong liya kepengin ngicipi. Nda­dekake weteng dadi kroncongan, senajan rasane ya mung asin.

Dumadakan, bareng karo iku kupinge Suratinah krungu……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?