Desa Abad Anyar (21)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 177 kali

Nek aku setuju, Mbak, ning aku ora yakin Mas Mursid gelem.”

            Krungu guneme Sukesi meng­-ko­no, Mursid lagi ngomong, “Dhik Sindhi, niyatku mulih ndesa iki arep ngleksanani amanate leluhurku, berjuwang kanggo ndandani panguripane masarakat. Yen aku dadi kepala desa, aku mengko malah ora kober mikir lan tumandang kanggo ndan­dani panguripane bebrayan merga wis abot mikul tugas pemerintahan, adminis­trasi, rapat-rapat. Cekake: ora kober nya­-wi­ji karo rakyat. Kajaba iku, aku mengko rak digeguyu pak cilik ing Jakarta. Dikon dadi dhirektur ora gelem, malah mung trima dadi lurah desa.”

Satemene ing batin Sindhi rumangsa gumun lan ngregani marang tekade Mur­sid. Nanging ing sisih liya, dheweke ru­mang­sa ora rila yen sing dadi lurah Jumari. Kawetu rembuge maneh, “Lekasmu iku pancen luhur lan pinuji, Mas. Nanging apa kowe rila rakyat sing arep kok belani iku dilurahi wong candhala kaya Jumari. Kowe keraya-raya ndandani, nanging dheweke sing ngrusak tanpa rasa welas, tanpa rasa salah.”

“Dheweke tumindak ngono iku mung saiki ngadhepi pilihan lurah, merga kuwatir yen kalah karo aku. Mengko yen dheweke ngerti aku ora maju pilihan, mesthi dhe­weke sadhar lan nggetuni tumindake dhe­we. Malah sawise kelakon dadi lurah, dhe­weke mesthi njur nyedhaki aku, sabab ru­mangsa dakbantu ndandani rakyate, ndan­dani dhaerahe.”

Krungu tembunge Mursid, Sindhisari mbrabak mripate. Tembunge atos, “Iya Mas, mengko kowe dienggo sapi grobo­gan. Kowe sing kerja keras ndandani panguripane rakyat, kok rewangi ngurban­ake jabatan dhirektur, kelangan dhuwit kanggo tombok, dheweke sing enak-enak nemu. Kari ngaku lan lapur nyang ndhu­wure: iki lho kerja kerasku, iki lho perju­wanganku, terus nampa penghargaan iku-iku, kena nggo pancadan nyalon bupati mbe­suk. Sebab aku ngerti, arah-arahane Jumari mrono kuwi. Dadi genahe kowe mengko arep dienggo theklek lam­baran sikil, kanggo pan­ca­dan golek kamukten dening Jumari.

Kowe pancen wong apik, Mas, kapara kapi­ken, bisa uga kowe eklas wae diiles-iles kanggo pan­cadan dening Jumari. Emane, aku iki isih kalah apik karo kowe. Yen kate­mahan kaya sing dakkan­dakake mau atiku bakal lara banget, wong sing banget daktresnani, mer­ga saka apike atine, kok diiles-iles dening wong candhala ing budi kanggo golek mblendhuke wete­nge dhewe. Lan ngerte­nana, Mas, yen kelakon ngono tenan, sacara ora langsung kowe wis gawe larane atiku, Maas.”

Sindhi ora kuwat ngam­pet, nangis mingseg-mingseg. Ora mentala nyawang, tanpa sadhar Mursid ngrangkul dheweke, ngelus-elus rambute karo ngarih-arih, “Sst, aja nangis. Apura­nen aku, pemikiranku ora tekan kono para­ne. Ya wis, disarehake, ayo dirembug sing laras.”

Sajake Sindhi rada lega rasane krungu tembunge Mursid. Mursid dhewe dadi sa­dhar, jebul iki mau wis…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…