Desa Abad Anyar (21)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 105 kali

Nek aku setuju, Mbak, ning aku ora yakin Mas Mursid gelem.”

            Krungu guneme Sukesi meng­-ko­no, Mursid lagi ngomong, “Dhik Sindhi, niyatku mulih ndesa iki arep ngleksanani amanate leluhurku, berjuwang kanggo ndandani panguripane masarakat. Yen aku dadi kepala desa, aku mengko malah ora kober mikir lan tumandang kanggo ndan­dani panguripane bebrayan merga wis abot mikul tugas pemerintahan, adminis­trasi, rapat-rapat. Cekake: ora kober nya­-wi­ji karo rakyat. Kajaba iku, aku mengko rak digeguyu pak cilik ing Jakarta. Dikon dadi dhirektur ora gelem, malah mung trima dadi lurah desa.”

Satemene ing batin Sindhi rumangsa gumun lan ngregani marang tekade Mur­sid. Nanging ing sisih liya, dheweke ru­mang­sa ora rila yen sing dadi lurah Jumari. Kawetu rembuge maneh, “Lekasmu iku pancen luhur lan pinuji, Mas. Nanging apa kowe rila rakyat sing arep kok belani iku dilurahi wong candhala kaya Jumari. Kowe keraya-raya ndandani, nanging dheweke sing ngrusak tanpa rasa welas, tanpa rasa salah.”

“Dheweke tumindak ngono iku mung saiki ngadhepi pilihan lurah, merga kuwatir yen kalah karo aku. Mengko yen dheweke ngerti aku ora maju pilihan, mesthi dhe­weke sadhar lan nggetuni tumindake dhe­we. Malah sawise kelakon dadi lurah, dhe­weke mesthi njur nyedhaki aku, sabab ru­mangsa dakbantu ndandani rakyate, ndan­dani dhaerahe.”

Krungu tembunge Mursid, Sindhisari mbrabak mripate. Tembunge atos, “Iya Mas, mengko kowe dienggo sapi grobo­gan. Kowe sing kerja keras ndandani panguripane rakyat, kok rewangi ngurban­ake jabatan dhirektur, kelangan dhuwit kanggo tombok, dheweke sing enak-enak nemu. Kari ngaku lan lapur nyang ndhu­wure: iki lho kerja kerasku, iki lho perju­wanganku, terus nampa penghargaan iku-iku, kena nggo pancadan nyalon bupati mbe­suk. Sebab aku ngerti, arah-arahane Jumari mrono kuwi. Dadi genahe kowe mengko arep dienggo theklek lam­baran sikil, kanggo pan­ca­dan golek kamukten dening Jumari.

Kowe pancen wong apik, Mas, kapara kapi­ken, bisa uga kowe eklas wae diiles-iles kanggo pan­cadan dening Jumari. Emane, aku iki isih kalah apik karo kowe. Yen kate­mahan kaya sing dakkan­dakake mau atiku bakal lara banget, wong sing banget daktresnani, mer­ga saka apike atine, kok diiles-iles dening wong candhala ing budi kanggo golek mblendhuke wete­nge dhewe. Lan ngerte­nana, Mas, yen kelakon ngono tenan, sacara ora langsung kowe wis gawe larane atiku, Maas.”

Sindhi ora kuwat ngam­pet, nangis mingseg-mingseg. Ora mentala nyawang, tanpa sadhar Mursid ngrangkul dheweke, ngelus-elus rambute karo ngarih-arih, “Sst, aja nangis. Apura­nen aku, pemikiranku ora tekan kono para­ne. Ya wis, disarehake, ayo dirembug sing laras.”

Sajake Sindhi rada lega rasane krungu tembunge Mursid. Mursid dhewe dadi sa­dhar, jebul iki mau wis…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?