Dyah Kartikani (25)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 243 kali

Aku wae ora eman mati, lha kok kowe  ndadak ngurusi liyan.”

    “Pesthining pati iku ora gumantung umur, nanging rampung apa durung ayahane ing donya iki. Nanging yen matine nganyut tuwuh kaya kowe, dosane gedhe. Ora ana pangapura kanggo kowe,” ucape pawongan mawa topeng iku.

“Senajan kowe sekti lan bisa mikut aku engga uwal saka pangebruke uwit, nanging sejatine aku iki Pangeran Cahyanta, putra nata Majapahit. Mula kowe aja nyampuri urusanku.”

“Apa anggepmu nek kowe wis pangeran banjur ora ana sing wani? Kudune kadidene priyayi luhur kowe bisa menehi tuladha becik. Ora kok malah tumindak nistha lampus dhiri.”

“Kowe bisa omong ngono merga ora ngerti aboting sesanggan uripku.”

“Senajan abota dikayangapa sesanggan iku, mesthi bakal entuk pamudharan yen kowe gelem ikhtiar.”

“Aku iki pangeran. Nanging ingatase pangeran nyenengi kenya wae ora tinanggapan. Ya merga dheweke dadi pangayomaning narendra banjur tansah nginggati saben takcedhaki. Mula katimbang aku saya lara ati, aluwung aku ora meruhi padhange jagad,” ujare Pangeran Cahyanta.

“Kangmas Pangeran!” pawongan iku kanthi cepet nyopot topenge banjur nggapyuk Pangeran Cahyanta.

“Dhiajeng Dyah Kartikani?! Sliramu nyata wanita kang pinunjul tenan. Nanging aku tetep pilih mati yen krana kabisanmu banjur abot ngladeni priya liya.”

“Kangmas kok saged ngendika ngaten? Hara cobi sinten priya ingkang kula antebi kejawi namung panjenengan?”

“Lha wong nyatane pirang-pirang wektu sliramu ora nate maelu rasaku nanging mung tansah nglungani aku. Nganti aku kaya wong liwung.”

“Kangmas, mugiya mboten kirang ing pamengku dhateng patrap kula ing kang kagalih kirang migatosaken panjenengan. Nanging yektosipun inggih karana labet dhateng sesanggeman ingkang kedah kula sangkul, mila paripaksa kula lajeng nengenaken kuwajiban katimbang kabetahan dhiri pribadi. Nanging tresna kula sawetahipun inggih namung kagungan nan ndalem.”

Dyah Kartikani nuli nyaritakake aboting sesanggeman kang lagi kaemban. Wiwit dheweke ngonangi guna dhesti kang dikirim Begawan Rektana sasekuthone sing ngarah brayat kraton, malah wis klakon nempuh sang Prabu Jayanegara, saengga kudu dibirat. Sarta anggone dicucuh dening Gajahmada merga disujanani gawe reretu ing ratu, sing kabeh iku mbutuhake wektu apadene mangelenging panggethu murih sireping dahuru.

Bareng dijlentrehake bab larah-larahe, Pangeran Cahyantara  manthuk manthuk karo……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…